Aktuality

Za pomoc pri zbierke ďakujeme:

SPŠ, Komenského 2, 040 01, Košice

Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, 040 010 Košice

Stredná zdravotná škola, Kukučínova 40, 041 37, Košice

U. S. Steel Košice s.r.o.

SOŠ Szakkozepiskola, Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou

Gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice

SOŠ Poľnohospodárstva, Kukučínova 23, Košice

Konzervatórium, Exnárova 8, 040 22 Košice

KU, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice

Katolícka škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice

Obchodná akadémia, Watsonova 61, 041 38 Košice

SOŠ Gemerská 1, 040 11 Košice

UPJŠ, Filozofická fakulta, Moyzesova 9, 040 59 Košice

SSOŠ Bukovecká 17, 040 12 Košice – Nad jazerom


Dni nezábudiek 2017

Už tento týždeň nás čaká ďalší ročník celoslovenskej Zbierky „DNI NEZÁBUDIEK 2017“, ktorú pripravuje a organizuje Liga za duševné zdravie. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra.

Hlavným cieľom zbierky je:
prevencia a podpora duševného zdravia s úmyslom upozorniť verejnosť, že duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia.

Naše OZ ZPP Radosť bude vykonávať zbierku v dňoch 29. septembra, 2. a3. októbra 2017 (t.j. piatok, pondelok a utorok).

Kúpou NEZÁBUDKY, ktorá je symbolom tejto kampane, pomôžete ľuďom s psychickými poruchami začleniť sa do spoločnosti a búrať predsudky voči duševne ochoreným ľuďom i odborníkom psychiatrie.

Naši dobrovoľníci budú v uliciach a vybraných nákupných centrách riadne označený Identifikátorom s prideleným číslom a riadne olepenou a zapečatenou pokladničkou.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri zbierke „Dni Nezábudiek“

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“, Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť, ponúka možnosť stráviť príjemný deň, zabaviť sa a spoznať nových ľudí na dni s názvom „Raduj sa v Radosti s hudbou, spevom a tancom“ dňa 18.9.2017 od 11:00 do 14:00 hod.

Bližšie informácie nájdete kliknutím na tento link:

https://www.facebook.com/Dobrovo%C4%BEn%C3%ADcke-centrum-Ko%C5%A1ick%C3%A9ho-kraja-1498856707095566/?fref=ts

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)