Aktuality

Za pomoc pri zbierke  Nezábudky 2018 ďakujeme:

Stredná zdravotná škola, Kukučínova 40, 041 37, Košice

U. S. Steel Košice s.r.o.

SOŠ Szakkozepiskola, Hlavná 54, 045 01, Moldava nad Bodvou

Gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice

SOŠ Poľnohospodárstva, Kukučínova 23, Košice

Konzervatórium, Exnárova 8, 040 22 Košice

KU, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice

Katolícka škola sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice

UPJŠ, Filozofická fakulta, Moyzesova 9, 040 59 Košice

Úrad košického samosprávneho kraja, nám.Maratóna mieru 1, Košice

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nezábudky 2018

Združenie priateľov a príbuzných Radosť, rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami, Bauerova 1, 040 23 Košice

Poďakovanie a prosba -  2% z dane

Združenie príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami, na Bauerovej 1 v Košiciach, vyjadruje veľkú vďaku všetkým, ktorí nám prispeli svojimi  2% z dane.  Aj vďaka vám sme mohli uskutočniť integračné, poznávacie a vzdelávacie aktivity.  Pokračovali sme v šírení osvety o duševných poruchách a prevencii v masmédiách a formou prednášok a besied vo verejnosti.

V týchto činnostiach máme záujem pokračovať aj v tomto roku. Hlavným cieľom  je aj odbúrať predsudky voči zdravotne hendikepovaným a odborníkom psychiatrie, čím zachránime životy mnohých ďalších.

Preto Vás prosíme, prispejte, keď môžete,  aj tohto roku. Vopred ďakujeme.  Tlačivá potrebné pre tieto účely si môžte stiahnuť tu:

vyhlásenie vyplnené

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)