Aktuality

Dni nezábudiek 2017

Už tento týždeň nás čaká ďalší ročník celoslovenskej Zbierky „DNI NEZÁBUDIEK 2017“, ktorú pripravuje a organizuje Liga za duševné zdravie. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra.

Hlavným cieľom zbierky je:
prevencia a podpora duševného zdravia s úmyslom upozorniť verejnosť, že duševné zdravie je súčasťou celkového zdravia.

Naše OZ ZPP Radosť bude vykonávať zbierku v dňoch 29. septembra, 2. a3. októbra 2017 (t.j. piatok, pondelok a utorok).

Kúpou NEZÁBUDKY, ktorá je symbolom tejto kampane, pomôžete ľuďom s psychickými poruchami začleniť sa do spoločnosti a búrať predsudky voči duševne ochoreným ľuďom i odborníkom psychiatrie.

Naši dobrovoľníci budú v uliciach a vybraných nákupných centrách riadne označený Identifikátorom s prideleným číslom a riadne olepenou a zapečatenou pokladničkou.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu pri zbierke „Dni Nezábudiek“

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“, Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť, ponúka možnosť stráviť príjemný deň, zabaviť sa a spoznať nových ľudí na dni s názvom „Raduj sa v Radosti s hudbou, spevom a tancom“ dňa 18.9.2017 od 11:00 do 14:00 hod.

Bližšie informácie nájdete kliknutím na tento link:

https://www.facebook.com/Dobrovo%C4%BEn%C3%ADcke-centrum-Ko%C5%A1ick%C3%A9ho-kraja-1498856707095566/?fref=ts

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)