Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formulár č. 1)

žiadosť o posúdenie tlačivo

žiadosť o zab SS tlačivo

Lekársky nález (formulár č. 2)

lekarsky_nalez

obsah_odborneho_lekarskeho_nalezu

Milí príbuzní, priatelia,  sponzori

obraciame sa na vás s prosbou o poukázanie Vašich 2% z  daní Združeniu príbuzných a priateľov “Radosť”, ktoré poskytuje sociálnu službu Rehabilitačné stredisko.

Financie 2% z daní  budú využívané na aktivity klientov združenia, ktorí majú duševné ochorenie. Zamerané sú na rozvoj praktických a sociálnych zručností, integračné aktivity, psychorehabilitačný pobyt, nákup pomôcok na arteterapiu, ergoterapiu, s cieľom pomôcť im zaradiť sa do aktívneho života.

Okrem toho robíme osvetu vo verejnosti v oblasti destigmatizácie a prevencie duševného zdravia na školách, v knižniciach a v masmédiách.

Tlačivá je potrebné odniesť na príslušný daňový úrad, alebo doručiť do Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, Bauerova 1 – sídl. KVP Košice.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. č.:0907 461 813, 055/ 6782738 alebo mailom: zpp.radost@gmail.com

Vopred vám ďakujeme za Vašu podporu, veď nikto z nás nevie, kedy bude potrebovať pomoc.

Tlačivo: Vyhlásenie 2% 2017 Vyhlasenie o poukazani sumy do vysky 2 % 2017

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)