Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formulár č. 1)

ZIADOST O ZABEZPECENIE SLUZBY 2019 aktualne

ZIADOST O POSUDENIE 2019 aktualne

Lekársky nález (formulár č. 2)

lekarsky_nalez

obsah_odborneho_lekarskeho_nalezu

Milí príbuzní, priatelia,  sponzori

Združenie príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami, vyjadruje veľkú vďaku všetkým, ktorí nám prispeli svojimi  2% z dane.  Aj vďaka vám sme mohli uskutočniť integračné, poznávacie a vzdelávacie aktivity.  Pokračovali sme v šírení osvety o duševných poruchách a prevencii v masmédiách a formou prednášok a besied vo verejnosti.

Preto Vás prosíme, prispejte, keď môžete,  aj tohto roku. Vopred ďakujeme.

Tlačivá je potrebné odniesť na príslušný daňový úrad, alebo doručiť do Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, Bauerova 1 – sídl. KVP Košice.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. č.:0907 461 813, 055/ 6782738 alebo mailom: zpp.radost@gmail.com

Vopred vám ďakujeme za Vašu podporu.

vyhlásenie vyplnené

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)