Projekt „Naše mesto“ (14.6. – 15.6.2013)

Tak ako v minulom roku aj tohto roku sa Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ v Košiciach zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis, n.o. s názvom „Naše Mesto“. Realizácia projektu prebiehala v dňoch 14 .6. – 15.6.2013. Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Snaží sa vytvárať svet slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba. Motivuje jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet.

V rámci projektu sme navrhli dobrovoľnícke aktivity, ktoré boli zamerané na skrášlenie a estetickú úpravu priestorov ZPP „Radosť“. Konkrétne išlo o maľovanie kúpeľne, radiátorov, umývanie okien a celkové upratovanie priestorov združenia. Okrem dobrovoľníkov, sme od Nadácia Pontis získali i grant vo výške 100€, ktorý bol určený na nákup materiálu potrebného na prácu.

Do aktivít boli zapojení stáli dobrovoľníci, ktorí aktívne spolupracujú so združením, i dobrovoľníci z firiem GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. T-Systems Slovakia s.r.o. Pomohli nám hlavne svojimi manuálnymi zručnosťami. Ich dobrovoľnícka pomoc prispela k estetickému skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie soc. služieb, zvýšili pohodu a spokojnosť klientov, ktorými sú občania s duševnou poruchou, nakoľko má na ich zdravotný stav a psychickú pohodu vplyv aj vonkajšie prostredie v ktorom sa zdržiavajú. Veríme že vďaka ich pomoci sa klienti budú v združení lepšie cítiť a budú ho radi navštevovať. Manuálna práca účastníkov pomohla k zrealizovaniu všetkých stanovených aktivít, na ktoré by sme inak nemali dostatok prostriedkov.

S prvou časťou projektu sme oficiálne začali 14.6.2013 (piatok). Okolo 8.00 hod. prichádzali prví dobrovoľníci z firmy GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Po úvodnom príhovore a predstavení organizácie, koordinátorka Mgr. Lenka Paľová rozdelila účastníkov do skupín a všetci sa s chuťou pustili do práce. Akcia sa ukončila v popoludňajších hodinách. Aktivity pokračovali aj na druhý deň 15.6.2013 (sobota). Pracovnou posilou boli ľudia z firmy T-Systems Slovakia s.r.o. Dobrovoľníci, ktorí nám prišli pomôcť tvorili rozmanitú skupinu – zamestnanci firiem, top manažment, klienti, rodinní príslušníci i pracovníci združenia „Radosť“. Všetci spoločne prispeli k skrášleniu našej „Radosti“.

Spoločná práca, ktorá sa počas dvoch dní urobila pozitívne zasiahne nie len klientov, ale ja ich rodinných príslušníkov, našich dobrovoľníkov, zamestnancov, zástupcov nadriadených orgánov i ľudí z verejnosti.

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje všetkým zúčastneným, ktorí svojou aktívnou zapojenosťou pomohli esteticky skrášliť priestory strediska.

Mgr. Lenka Hybalová Paľová

Sociálna pracovníčka


Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)