Ústredie ľudovej umeleckej výroby – exkurzia, prednáška (Uverejnené dňa 19 Mar 2019)

Úcta k Slovenským tradíciám a zvedavosť nás opäť prilákala na návštevu Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Košiciach, kde nás privítali pracovníci s prednáškou o tradičných ľudových remeslách aj s ukážkami a prezentáciami tradičnej slovenskej ľudovej tvorby našich predkov. Výdobytky dnešnej modernej doby, technologizácia a globalizácia síce zjednodušila prácu a tým sa prispôsobila rýchlemu životnému štýlu, na druhej strane nás však sčasti oberá o krásu, precíznosť  ručných prác, ktorými sa naši predkovia pýšili a ktorú výborne ovládali. Dnes sa opäť vraciame k výrobkom s označením „hand made“, čo v preklade znamená „ručná práca“ a učíme sa oceňovať kreativitu a náročnosť manuálnej tvorivej činnosti.

Súčasníci, a to nielen mladí ľudia, si nevedia predstaviť, že by mali stráviť dlhé hodiny nad namáhavým vyšívaním alebo tkaním koberca, čipky, či inej ozdoby pod svetlom petrolejovej lampy. Preto sme sa rozhodli na chvíľu vstúpiť do sveta minulých časov, zoznámiť sa a obdivovať  staré ľudové remeslá. V dielňach a výstavných miestnostiach Úľuv-u sme mali sme možnosť nahliadnuť na prácu spracovávania prírodných pletív, výrobu tkanín, výšivkárstvo, ľudové oblečenie, pozrieť si výrobu tradičnej paličkovej gemerskej čipky a rôzne iné zaujímavosti. Videli sme nástroje, ktoré sa používali pri košikárstve, rezbárstve, drotárstve, rezbárstve, či tkanie na krosnách. Je príjemné sa pozerať na tieto artefakty na výstave z diaľky, ale uvedomujeme si, že pracovať nimi by si vyžadovalo veľkú dávku trpezlivosti, šikovnosti a času. Neostáva nám preto nič iné, ako vzhliadať k týmto ľudovým zručnostiam s rešpektom a obdivom a radi si v budúcnosti znovu pripomenieme významné dedičstvá slovenskej histórie.

Košice, 15.3.2019


viac...

Klamárium- Výstava Optických Klamov (Uverejnené dňa 11 Mar 2019)

Krásne priestory Kulturparku nás opäť privítali na veľmi zaujímavej výstave optických klamov, ktoré pre nás pripravili psychológovia z Psychologického ústavu Akadémie vied ČR pod výstižným názvom „Klamárium“. Tento názov autori zvolili práve preto, že podstatou optických ilúzií je „klamstvo“ nášho mozgu, ktorý interpretuje realitu inak, ako v skutočnosti je.  Vyskúšali sme si ako sa cítime v naklonenej izbe, kde sa prostredníctvom nerovnosti horizontu zrazu stávame obrami, alebo trpaslíkmi, nechali sme sa oklamať plastickými sochami a figúrami, ktorých tváre si náš mozog vytvára len na základe doterajších skúseností . Mali sme možnosť nahliadnuť na množstvo optických ilúzií, ktorým tak často a radi uveríme.  Preto je veľmi dobré a má význam si uvedomiť, že nie všetko, čo vidíme je v podstate skutočné a že občas si tú našu realitu vysvetľujeme svojsky.

Košice, Kulturpark, 9.3. 2019


viac...

Prednáška “Prvá pomoc”- Regionálny úrad verejného zdravotníctva (Uverejnené dňa 01 Mar 2019)

Opäť sme u nás privítali hostí z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ďalšej zo sérii prednášok na veľmi zaujímavú tému z oblasti zdravia, jeho ochrany a životného štýlu- a to „Prvá Pomoc“. Zopakovali sme si všetky dôležité kroky poskytovania prvej pomoci v rôznych životných situáciách, ktoré sa nám môžu prihodiť či už v práci, v domácnosti, ale najmä vo vonkajšom prostredí- ceste autom, v lese a podobne. Prevencie, osvety a všeobecného rozhľadu týkajúceho sa danej témy nie je nikdy dosť a to hlavne preto, že ide o to najcennejšie čo máme- svoj vlastný život a zdravie. Pripomenuli sme si niektoré dôležité zásady, telefónne čísla na záchranné zložky a rozobrali sme si čo robiť v niektorých situáciách ohrozenia života alebo zdravia. Okrem veľmi pútavej a dôležitej prednášky sme vďaka zamestnancom Regionálneho úradu mali možnosť zistiť, v akom stave je naše zdravie. Pomocou odobranej maličkej vzorky krvi nám pracovníčky vedeli povedať hodnoty cholesterolu, cukru, BMI index, percento tuku a iné dôležité ukazovatele nášho zdravia. Na základe vystaveného „zdravotného vysvedčenia“ sme sa mohli zamyslieť a zhodnotiť svoj životný štýl a prípadne v budúcnosti popracovať na jeho zlepšení v prípade potreby. Táto aktivita má pre nás veľký význam a tešíme sa, že aj v budúcnosti môžeme počítať s ďalšími zaujímavými prednáškami a aktivitami.

Košice, 1.3.2019


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)