Nezábudky a Deň otvorených dverí v “Radosti” (Uverejnené dňa 27 Oct 2014)

Spoločenský, priemyselný a  mediálny rozvoj so sebou prináša nový druh poznania a pomoci pre ľudstvo, ale v niektorých prípadoch aj nový druh ohrozenia „Duševné choroby“. V minulosti boli duševne chorí označovaní rôznymi dehonestujúcimi názvami a vyčleňovaní na okraj spoločnosti. Verejnosť je stále neinformovaná, nevie čo jednotlivé ochorenie so sebou prináša, podlieha predsudkom a preto duševne chorí majú veľké problémy žiť, zapájať sa do spoločenského a pracovného života. Trpia dvakrát pre chorobu a nálepku, ktorú im dáva neinformovaná spoločnosť.

Aj na základe týchto uvedených skutočností vznikla potreba zakladať organizácie, združenia a iné hnutia, ktoré sa budú venovať danej problematike. V roku 2001 vznikla Liga za duševné zdravie, ktorá je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, zlepšovanie podmienok a života duševne chorých a prevencia duševných porúch za pomoci odborníkov psychiatrie. Liga za duševné zdravie už po 11 krát každoročne organizovala celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek, ktorá sa konala v dňoch 11.09 – 14.09.2014. Jej cieľom je vyzbieranými finančnými prostriedkami pomáhať členským združeniam a organizovať rôzne destigmatizačné kampane.

Pri príležitosti Dni nezábudiek 2014 a Svetového dňa duševného zdravia  (10.otóber) Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“- Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č. 1 zorganizovalo „Deň otvorených dverí v Radosti“. Rodičom, priateľom, známym ako aj širšej verejnosti sme ponúkli možnosť prísť k nám do strediska a nahliadnuť na činnosti, ktoré tu dennodenne realizujeme.  Cieľom tohto dňa bolo poukázať na dôležitosť duševného zdravia, ktoré si mnohí ľudia nevážia a berú ho ako samozrejmosť. Človek môže duševne ochorieť z minúty na minútu v dôsledku náhleho životného zlomu napr. úmrtie blízkeho, strata práce, rozvod, strata bytu, dlhodobý stres – preťaženie v škole, v práci… Ak k tomuto dôjde, až vtedy si začneme uvedomovať životné priority a dôležitosť zdravia.

Keď niekto duševne ochorie zvyčajne stráca svoje zázemie, má problémy doma i v okolí, izoluje sa od všetkého a všetkých. Vtom čase potrebuje porozumenie, pochopenie a podporu. Pre príbuzných je to veľká rana a nevedia sa v tom zorientovať.  Odbremenenie pre rodinu a pomoc chorému sa snažíme poskytovať klientom v našom stredisku. Poskytujeme sociálnu službu fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (schizofrénia, bipolárna porucha, poruchy osobnosti a správania sa u dospelých jedincov), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách. Jedná sa o dodržiavanie denného režimu, prácu na svojej osobnosti, rozvoj praktických a sociálnych zručností, zmysluplné trávenie voľného času, tiež rozvíjanie hudobných a výtvarných schopností.

Sme podporovaní Košickým samosprávnym krajom, čo si veľmi vážime. Čiastočné finančné prostriedky si musíme zabezpečiť sami prostredníctvom Verejnej zbierky povolenej MPSVaR – Dni nezábudiek, predajom našich výrobkov na vianočných trhoch (na KVP, v stánku U.S.Steel Košice, s.r.o. na Hlavnej  ulici ) a darovaním 2% z daní atď.

V blízkej budúcnosti pripravujeme prednášky odborníkov psychiatrie aj pre obyvateľov KVP, o ktorých vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky MČ KVP a nášho združenia (www.zpp-radost.sk).

A teraz nám dovoľte napísať ešte skúsenosti klienta pri Zbierke nezábudiek:

Ako každý rok aj tento sme zbierali nezábudky. Zbieral som Zuzkou pred Lidlom. Išlo nám to celkom dobre.  Zuzka mala letáky a oslovovala ľudí a ja som držal debničku a rozdával nezábudky. Najviac prispievali mamičky s deťmi a mnohé nechali svoje deti vhodiť peniaze do pokladničky. Chcel som im dať nezábudku, ale som si včas uvedomil, že by sa mohli pichnúť, čo mne sa stalo celkovo okolo 10-krát. Zažili sme 2 extrémy. Jeden pán nadával na nás, že tu stojíme a otravujeme ľudí. Druhý, nadával na tých, čo neprispeli. Bolo nám to nepríjemné, no nemôžeme ich súdiť, lebo nevieme, čo si prežili a prečo tak reagovali. Veľmi mi bolo trápne pýtať peniaze od starých ľudí. Jednak preto, lebo mnohí ani nechápali, čo sa vlastne deje. Určite majú veľa problémov, ktoré nie sú malé a ešte k tomu ani dôchodky nemajú veľké. Jedna pani si od nás pýtala povolenie, čo by som urobil na jej mieste aj ja, lebo je veľa podvodníkov. Na druhý deň sme boli zase pri Lidli, ale inom s Majkou. Veľmi príjemný bol starý pán, ktorý sa s nami dlhšie rozprával.  Majka hovorila ľudom aj o našom združení. Napadlo nás, že je lepšie ľudí oslovovať, keď vychádzajú z obchodu, pretože vtedy už majú rozmenené peniaze. Veľmi sa mi páčilo, keď jeden mladý Róm prišiel k nám a dal nám desať centov, čo myslím pre neho bola veľmi veľká hodnota. Tí ktorí vyzerali, že na to majú, nechceli prispieť asi preto, že nikdy nemali potrebu nedostatku, takže nechápali aké to je. Prostredníctvom tohto článku by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám prispeli. Vyzbierané peniaze nám veľmi pomôžu, poskytnú nám možnosť na chvíľu žiť tak, ako by sme boli zdraví.

Mgr. Drahoslava Kleinová (Riaditeľka RS Radosť)

Mgr. Mária Kusztvánová (Sociálna pracovníčka RS Radosť)
viac...

Návšteva Drienovca (Uverejnené dňa 22 Oct 2014)

Drienovec

Začiatkom augusta sme dostali milé pozvanie od pani Zitovej.  No a aký by to bol rok v „Radosti“, keby sme nenavštívili našu obľúbenú Artfarm v Drienovci. Preto sme sa dňa 13.08.2014 v hojnom počte stretli na autobusovej stanici. Napriek tomu, že slniečko sa neukazovalo a obloha bola zamračená, my sme mali skvelú náladu a nevedeli sme sa dočkať kedy dorazíme na miesto.

Do Drienovca sme docestovali okolo pol 11. V bráničke nás milo vítala Janka a samozrejme pani Zitová. Pri tejto návšteve nám pribudlo zopár nových členov, ktorí tu ešte neboli, preto sme začali prehliadkou múzea ceruziek, zbierky plyšových medvedíkov, veľmi nás zaujala kabínka ilúzii. Milo nás prekvapili novinky, ktoré od poslednej návštevy pribudli do zbierky. Tiež nás zaujala mala výstava venovaná ľudským právam a rasizmu. Okrem nás navštívili Artfarm aj maliarky, ktoré pracovali na svojich dielach. Jedna z nich nám prezradila svoj tip, ako vyrobiť ruku z papiera s ceruzkovými nechtami. V závere celej prehliadky sme si ešte prezreli dielňu pána Vladimíra Vološina.

Ak je človek niečím zaujatý, čas mu rýchlo beží a tak pri pohľade na hodinky sme zostali prekvapení. Bol čas obeda a tak sme sa pohodlne usadili v umeleckom altánku a pochutnali si na tradičných drienovských makových koláčoch a chutnom čajíku s bazovým sirupom. Po oddychovej sieste sme sa pustili do tvorivej činnosti.

Na výkres mal každý z nás nakresliť niečo s ceruzkovým motívom. Po počiatočnom ostychu začali vznikať krásne kresby: vlak z ceruziek s nástupišťom, ľudské postavy, tvár dievčiny, domy, autá a iné.                                                                                                            Zvyšok doobedia sme využili na vzájomne rozhovory. Tiež sme si prezreli výstavu fotiek z gréckeho ostrova Athos, občerstvili sa kávičkou a pripravenou desiatou. Pomaly nastal časť odchodu domov. Zbalili sme si veci a keďže nám ešte zvyšoval čas, prešli sme sa po obci. Do Košíc sme sa vrátili oddýchnutí, plní nových zážitkov a inšpirácií.

Ďakujeme pani Zitovej za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Mgr. Mária Kusztvánová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť


Spätná väzba:

Bolo veľmi dobre, veľa  zaujímavých nápadov, na jeden deň sa to ani nedá stihnúť, dobre že ešte raz pôjdeme. Zaujímavé bolo múzeum ceruziek, našiel som si tam aj svoje. Nafotil som okolo 100 fotiek. Makovník bol chutný, vôbec nebol suchý. Pekná bola aj zbierka medveďov, do ktorého môže pridať aj jedného môjho.

Martin

Do Drienovca rada chodím, lebo som výtvarne založená. Majú tam vystavované nádherné umelecké práce od výmyslu sveta. Chodia tam aj maliari. Páčia sa mi aké majú vypracované všelijaké obšírne nápady. Perfektná fantázia. Podaril sa obraz a mňa to potešilo. Mala som radosť. Keď robíme niečo výtvarne cítim sa dobre. Nemávam vtedy komplexy menejcennosti, ktorými stále trpím.

Miška

Cesta do Drienovca bola dobrá. Veľmi sa mi páčilo ceruzkové múzeum. Nakreslila som na tému ceruzky ceruzkový vlak s ceruzkovými koľajnicami. Občerstvenie a čaj boli výborné.

Radúz

Bolo veľmi super, najviac sa mi páčilo ako nám pani domáca vysvetľovala o ceruzkovom  múzeu. Aj občerstvenie bolo fajn. Bol tam aj môj milovaný Ivan a s Hildou sme si dali 2 kávy  aj makovník.


viac...

Psychorehabilitačný pobyt – Mnichovský potok (Uverejnené dňa 12 Aug 2014)

Psychorehabilitačný pobyt – Mníchovský potok

V auguste v dňoch od 1.8 až 4.8. 2014 sme s klientmi RS „Radosť“ absolvovali psychorehabilitačný pobyt v Mníchovskom potoku.

Výlet nám začal v piatok stretnutím na železničnej stanici. Cesta zbehla rýchlo aj keď sme sa zdržali prestupmi v Prešove a v Bardejove. Keď sme dorazili do Mníchovského potoka majiteľ (chaty Kamarát) nás už čakal s autom s vlečkou, ktorou sa zviezli aj niektorí z našich radov. Bol to vynikajúci zážitok.

Ešte v ten večer sme mali diskotékovú zábavu v country štýle v maskách, ktoré sme si sami vyrobili. Naši indiáni a kovboji medzi sebou súťažili v tanečných dueloch.

V nasledujúci deň sme začali spolu s pani Magdalénou Hrivniakovou súťaže – Poklad na mníchovskom potoku – o skvelé ceny v našich maskách. Hlavnou výhrou bolo nájdenie truhlice s prekvapením na základe postupných indícií.

Najprv sme sa rozdelili na skupinu kovbojov a indiánov, vyrobili si plagát družstva a pustili sa do zhotovovania chobotničiek z pet fliaš. Následne sme prešli rôznymi stanovišťami ako – maľovanie na tvár, vodný volejbal, balóny pod tričkami a hádzanie šípok do terča. Všetci zúčastnení dostali darčeky za účasť a hlavnú cenu vo forme sladkej odmeny (nanukov).

Poobede sme sa zúčastnili na rozhovore (interview) do rádia Lumen, ktorý viedla pani redaktorka Čigášová. Rozhovor prebiehal od našej pani riaditeľky, cez pracovníčky, dobrovoľníčky až po klientov. Na záver naša hudobná skupina „PreRadosť“  zahrala pre pani redaktorku a jej rodinu najlepšie skladby zo svojho repertoára.

Nedeľný deň sa niesol v turistickej nálade. Navštívili sme Bardejovské kúpele a nakúpili si oplátky a rôzne suveníry. Posledný večer výletu sme zavŕšili opekačkou, hrou na gitare a spevom ľudových skladieb.

Ráno naša hudobná skupina „Pre Radosť“ šla spríjemniť a rozveseliť chvíle klientom v DSS Alia v Bardejove. My ostatní sme si zatiaľ zosumarizovali celý pobyt, pobalili sa a obedom sme ukončili náš skvelý výlet.

V Mníchovskom potoku sme strávili štyri dni, počas ktorých sme zažili kopu zábavy. Odnášame si veľa nových spoločných zážitkov. Naša vďaka patrí predovšetkým celému Združeniu príbuzných a priateľov „Radosť“ za zorganizovanie, realizáciu akcie a starostlivosť. Taktiež dobrovoľníčkam Magdaléne Hrivniakovej (ktorá si pre klientov pripravila množstvo aktivít a súťaži) a Mgr. Miroslave Sovákovej.

Cieľom tohto psychorehabilitačného pobytu bolo upevňovanie a rozvíjanie vzťahov medzi klientmi a pracovníkmi združenia, zvyšovanie sebavedomia, sebahodnotenia, empatie, asertivity, komunikačných zručností, spolupráce  a to prostredníctvom zrealizovaných aktivít.  Ďalej upevňovanie praktických zručností a schopností pre samostatný život. A v neposlednom rade rozvíjanie estetického cítenia prostredníctvom muzikoterapie.

Výlet v Mníchovskom potoku nám navždy utkvie v našich spomienkach a v srdciach.

Mgr. Miroslava Tóthová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

Link k reportáži v rádiu Lumen:

vyznania41_08_08_2014

vyznania42_15_08_2014

vyznania44_29_08_2014

svetlo-nadeje66_12_10_2014 (1)

Spätná väzba klientov – Mníchovský potok

1.8. 2014 sme boli na výlete na Mníchovskom potoku na chate Kamarát. Chodili sme sa prechádzať do lesa a potom cez les do Bardejova a potom sme si kúpili kúpeľné oplátky.

Vlado Klein

Na výlete v Mníchovskom Potoku mi bolo príjemne. Prostredie bolo taktiež úžasné. Boli jedlá obstojné. Každý deň sme išli na túry alebo na iné nepoznané miesta. Cítil som sa tam príjemne.

Ivan Peytchev

Výlet bol výborný. Z Košíc sme šli o 10:15 a na mieste sme boli o 13:45. Potom sme mali aktivity až do večere o 18tej hodine. Nasledoval karneval, bol som za indiána. V sobotu sme raňajkovali, boli rôzne súťaže a poobede bol voľnejší program. V nedeľu doobeda bolo voľno a potom sme išli do Bardejovských kúpeľov. Večer sme mali opekačku. Ani sa mi nechcelo ísť domov.

Laco Rutta

Páčil sa mi volejbal, frisby, prehadzovanie sáčkov s vodou, výlet s Dadou, tie dva psy, mačka, ktorá vyliezla na strom, bufet, v ktorom som si kúpil coca – colu, opekačka ,  menšia diskotéka, maškarný ples, jeden klient tam mal skutočný kolt, oblečenie ,,indiánov“.

Rasťo Čurilla

Bolo veľmi dobre, len veľa toho bolo : frisbee, volejbal, lumen – interwiew, jedlo, koncert DSS ALIA, diskotéka, hra, všetko super, nepáčilo sa my to, že sme dlho cestovali a prestupovali.

Martin Staňa

Fotodokumentácia:


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)