Eko kútik (Uverejnené dňa 24 Máj 2013)

V dňoch  13.4. – 16.4.2013 prebiehala v Rehabilitačnom stredisku „Radosť“ realizácia projektu pod názvom „Eko kútik“, v rámci ktorého sa klienti mali naučiť vysádzať rastlinky a starať sa o ne. Cieľom projektu bolo taktiež dosahovať rozvoj pamäte, pozornosti, myslenia, posilňovanie zodpovednosti za svoje konanie, samostatnosť, rozvoj manuálnych zručností, vzájomná spolupráca a pomoc. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“.

Realizáciu celého projektu sme si rozdelili do viacerých etáp. Prvá časť bola zameraná na edukáciu, v rámci ktorej sme si povedali o tom, ako sa sadia rastliny a kvety, ako sa o ne treba starať, čo je dôležité pri starostlivosti o rastliny, nechýbali ani rôzne zaujímavé informácie o symbolike kvetov a význame farieb. Následne sa klienti rozdelili do dvojíc a  losovaním si vybrali kvetiny a bylinky, o ktoré sa budú sami starať. Aby túto povinnosť hravo zvládli, dostali za úlohu vyhľadať informácie týkajúce sa základnej starostlivosti o rastlinky a vypracovať malý plagátik, ktorý pre nich bude oporným bodom a pomocníkom pri starostlivosti o ne. Táto úloha im urobila jemné vrásky na čele, ale s pomocou pracovníčok a dobrovoľníkov ju nakoniec poľahky zvládli.  V druhej časti sme si pre odľahčenie atmosféry zahrali zopár hier. Klienti boli rozdelení do družstiev a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie nájsť schované kúsky papiera s textom, správne ich poskladať a následne prečítať zaujímavosť o rastlinke. Ako klienti dávali pozor pri predošlej edukácii sme si overili prostredníctvom kvízu. Pri poslednej hre mali klienti predviesť to, ako poznajú jednotlivé kvietky, v čom boli mimoriadne úspešný. Najúspešnejší hráči boli odmenení sladkou odmenou. Štvrtok 16.4.2013 prebehla najdôležitejšia časť celého projektu a to sadenie kvetov a byliniek, na ktorú sa klienti veľmi tešili. Celá akcia sa uskutočnila na vonkajšom balkóne. Klienti pracovali zväčša v dvojiciach, natiahli si rukavice a pustili sa do práce. Spoločnými silami sme zasadili semienka okrasných kvetov a byliniek, dostatočne ich popolievali a rozmiestnili v priestoroch zariadenia.

Naše zariadenie skrášľujú aj iné okrasné kvietky, o ktoré sme sa tiež postarali. Vymenili a doplnili sme hlinu, dostatočne ich pohnojili a popolievali a poutierali lístky od prachu.

Veríme, že sa za odvedenú robotu dočkáme dobrých výsledkov v podobe pekne zakvitnutých a zdravých kvetov a byliniek, na ktorých pohľad nám zlepší náladu a pohladí dušu.

Vypracovala: Mgr. Mária Mitríková – sociálna pracovníčka


viac...

Majáles – Tanečná zábava v “Radosti” (Uverejnené dňa 24 Máj 2013)

Neoddeliteľnou súčasťou mesiaca máj sú rôzne zábavy, či veselice. Aj my sme sa v združení rozhodli vytvoriť si pravú „Májovú“ atmosféru, ku ktorej neodmysliteľne patrí i Tanečná zábava.  Dňa 17.5.2013 (piatok) sme v našom združení ZPP „Radosť“  zorganizovali „Majáles“ – Tanečnú zábavu. „Tento projekt  sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“. Manažérkou a autorkou projektu bola sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“, Mgr. Lenka Hybalová Paľová.

Prípravy na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutočnila v piatok (17.5.2013)  sme realizovali počas celého týždňa. Klienti sa v rámci tvorivých dielní a výtvarných činností aktívne podieľali na príprave výzdoby. Celý „Majáles“ sa niesol v téme „Letná lúka“. Klienti z rôzneho materiálu (výkresy, farebné papiere, servítky, krepové papiere, látky, fixy, vodové a temperové farby) vytvárali rôzne symboly letnej lúky ( kvety, stromy, trávu, hmyz, atď). Samozrejme nechýbala ani výroba ich vlastných  masiek. Každý mal za úlohu vytvoriť si svoj vlastný znak letnej lúky. Deň pred  „Majálesom“ klienti spolu s personálom a dobrovoľníkmi vyzdobovali priestory RS „Radost“. V samotný deň „Majálesu sme začali v rámci tvorivých dielní „Nebíčko v ústach“  s prípravou občerstvenia. Už od rána sa v RS „Radosť“ schádzali dobrovoľníci, ktorí aktívne pomáhali klientom s prípravou zábavných chlebíčkov, jednohubiek, pomazánok a rôznych pochutín z oblasti studenej kuchyne. Samozrejme na stole nechýbali ani sladké nepečené drobnosti, sladké a slané pochutiny, voda. Klienti si vyskúšali i svoje zručnosti pri príprave kávy, čaju, či kapučína.  Keď klienti skončili s prípravou občerstvenia, nasledovala obedňajšia prestávka. Ďalšou časťou programu boli tance (moderné i ľudové) i rôzne pohybové a tanečné súťaže, pri ktorých sme využili rôzne pomôcky a samozrejme nechýbali odmeny pre súťažiacich a účastníkov. Súťaže boli prestriedané tancom, príjemným posedením pri občerstvení, a bol priestor i na vzájomné rozhovory medzi klientmi, dobrovoľníkmi. Počas celého dňa mali dobrovoľníci, priatelia, príbuzný, známy,  možnosť dozvedieť sa viac informácií o živote ľudí  s handicapom.

Opäť sme v združení prežili jeden z príjemných dní, zoznámili sme sa s novými ľuďmi, získali sme nových dobrovoľníkov a šírili sme i osvetu z oblasti duševného zdravia.

Naša vďaka patrí všetkým účastníkom „Majálesu“, manažérke projektu – Mgr. Lenke Hybalovej Paľovej, personálu zduženia „Radosť“, dobrovoľníkom, klientom i rodičom klientov, ktorí všetci spolu dotvárali príjemnú atmosféru.

Vypracovala: Mgr. Lenka Hybalová Paľová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

fotodokumentácia z Majálesu – Tanečnej zábavy


viac...

VALENTÍNSKY KARNEVAL (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

V mesiaci február, je jedným z významných dní – sviatok sv. Valentína. Deň všetkých zaľúbených sme si pripomenuli aj my v združení „Radosť“. Pri tejto príležitosti sme v zariadení spolu s našou akčnou dobrovoľníčkou Magdalénou Hrivniakovou zorganizovali Valentínsky  karneval, ktorý sa uskutočnil dňa 15.2.2013 ( piatok). S prípravami sme začali hneď z rána. Približne od 10.00 hod sa vyzdobovali  priestory RS „Radosť“.  Netrvalo dlho a v celom združení vládla karnevalová atmosféra. Okolo 11.00 hod sme začali s prvými zábavnými súťažami, ktoré boli doplnené veselou tanečnou hudbou. Samozrejme na stoloch nechýbalo občerstvenie – sladké a slané pochutiny, káva, čaj, voda.

Okolo 12.00 až 13.00 sme si dali obedňajšiu prestávku, a zároveň sme načerpali energiu aj na ďalšiu časť Valentínskeho Karnevalu. V druhej časti sa k nám už pridala aj dobrovoľníčka Magda, ktorá so sebou priniesla nie len dobrú náladu, ale i ďalšie zábavné súťaže. Druhú časť karnevalu sme otvorili hymnou ZPP „Radosť“ a nechýbala ani promenáda  v maskách, po ktorej nasledovali rôzne hry, tanec, spev a zábava.   Samozrejme bol priestor aj na vzájomné rozhovory bližšie spoznávanie sa i oddych. Každý  účastník nejakej súťaže dostal sladkú odmenu.  Súčasťou karnevalu bola i tombola. Ceny do súťaže nám venoval sponzor. Nikto neodišiel na prázdno. Valentínsky karneval sme zavŕšili sladkou čokoládovou fontánou. Klientom sa Valentínsky karneval veľmi páčil. Domov odchádzali s množstvom nových zážitkov. Opäť sme spoločne prežili príjemný a zábavný deň v kruhu svojich blízkych. Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom valentínskeho karnevalu, dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej za podnetné  súťaže a sponzorské dary, pracovníkovm RS „Radosť“ za aktívnu účasť a najmä manželom Kleinovcom za poskytnutie priestorov.

Ciele:

-          Upevňovanie vzťahov medzi členmi združenia „Radosť“,

-          Hry a súťaže zamerané na kooperáciu, zvyšovanie sebavedomia, zdravé súťaženie,

-          Rozvoj estetického cítenia, vnímanie modernej i ľudovej hudby,

-          Relax, vyjadrovanie pocitov prostredníctvom hudby.

Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)