Projekt „Naše mesto“ (14.6. – 15.6.2013) (Uverejnené dňa 01 Júl 2013)

Tak ako v minulom roku aj tohto roku sa Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ v Košiciach zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis, n.o. s názvom „Naše Mesto“. Realizácia projektu prebiehala v dňoch 14 .6. – 15.6.2013. Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Snaží sa vytvárať svet slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba. Motivuje jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet.

V rámci projektu sme navrhli dobrovoľnícke aktivity, ktoré boli zamerané na skrášlenie a estetickú úpravu priestorov ZPP „Radosť“. Konkrétne išlo o maľovanie kúpeľne, radiátorov, umývanie okien a celkové upratovanie priestorov združenia. Okrem dobrovoľníkov, sme od Nadácia Pontis získali i grant vo výške 100€, ktorý bol určený na nákup materiálu potrebného na prácu.

Do aktivít boli zapojení stáli dobrovoľníci, ktorí aktívne spolupracujú so združením, i dobrovoľníci z firiem GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. T-Systems Slovakia s.r.o. Pomohli nám hlavne svojimi manuálnymi zručnosťami. Ich dobrovoľnícka pomoc prispela k estetickému skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie soc. služieb, zvýšili pohodu a spokojnosť klientov, ktorými sú občania s duševnou poruchou, nakoľko má na ich zdravotný stav a psychickú pohodu vplyv aj vonkajšie prostredie v ktorom sa zdržiavajú. Veríme že vďaka ich pomoci sa klienti budú v združení lepšie cítiť a budú ho radi navštevovať. Manuálna práca účastníkov pomohla k zrealizovaniu všetkých stanovených aktivít, na ktoré by sme inak nemali dostatok prostriedkov.

S prvou časťou projektu sme oficiálne začali 14.6.2013 (piatok). Okolo 8.00 hod. prichádzali prví dobrovoľníci z firmy GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Po úvodnom príhovore a predstavení organizácie, koordinátorka Mgr. Lenka Paľová rozdelila účastníkov do skupín a všetci sa s chuťou pustili do práce. Akcia sa ukončila v popoludňajších hodinách. Aktivity pokračovali aj na druhý deň 15.6.2013 (sobota). Pracovnou posilou boli ľudia z firmy T-Systems Slovakia s.r.o. Dobrovoľníci, ktorí nám prišli pomôcť tvorili rozmanitú skupinu – zamestnanci firiem, top manažment, klienti, rodinní príslušníci i pracovníci združenia „Radosť“. Všetci spoločne prispeli k skrášleniu našej „Radosti“.

Spoločná práca, ktorá sa počas dvoch dní urobila pozitívne zasiahne nie len klientov, ale ja ich rodinných príslušníkov, našich dobrovoľníkov, zamestnancov, zástupcov nadriadených orgánov i ľudí z verejnosti.

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje všetkým zúčastneným, ktorí svojou aktívnou zapojenosťou pomohli esteticky skrášliť priestory strediska.

Mgr. Lenka Hybalová Paľová

Sociálna pracovníčkaviac...

Eko kútik (Uverejnené dňa 24 Máj 2013)

V dňoch  13.4. – 16.4.2013 prebiehala v Rehabilitačnom stredisku „Radosť“ realizácia projektu pod názvom „Eko kútik“, v rámci ktorého sa klienti mali naučiť vysádzať rastlinky a starať sa o ne. Cieľom projektu bolo taktiež dosahovať rozvoj pamäte, pozornosti, myslenia, posilňovanie zodpovednosti za svoje konanie, samostatnosť, rozvoj manuálnych zručností, vzájomná spolupráca a pomoc. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“.

Realizáciu celého projektu sme si rozdelili do viacerých etáp. Prvá časť bola zameraná na edukáciu, v rámci ktorej sme si povedali o tom, ako sa sadia rastliny a kvety, ako sa o ne treba starať, čo je dôležité pri starostlivosti o rastliny, nechýbali ani rôzne zaujímavé informácie o symbolike kvetov a význame farieb. Následne sa klienti rozdelili do dvojíc a  losovaním si vybrali kvetiny a bylinky, o ktoré sa budú sami starať. Aby túto povinnosť hravo zvládli, dostali za úlohu vyhľadať informácie týkajúce sa základnej starostlivosti o rastlinky a vypracovať malý plagátik, ktorý pre nich bude oporným bodom a pomocníkom pri starostlivosti o ne. Táto úloha im urobila jemné vrásky na čele, ale s pomocou pracovníčok a dobrovoľníkov ju nakoniec poľahky zvládli.  V druhej časti sme si pre odľahčenie atmosféry zahrali zopár hier. Klienti boli rozdelení do družstiev a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie nájsť schované kúsky papiera s textom, správne ich poskladať a následne prečítať zaujímavosť o rastlinke. Ako klienti dávali pozor pri predošlej edukácii sme si overili prostredníctvom kvízu. Pri poslednej hre mali klienti predviesť to, ako poznajú jednotlivé kvietky, v čom boli mimoriadne úspešný. Najúspešnejší hráči boli odmenení sladkou odmenou. Štvrtok 16.4.2013 prebehla najdôležitejšia časť celého projektu a to sadenie kvetov a byliniek, na ktorú sa klienti veľmi tešili. Celá akcia sa uskutočnila na vonkajšom balkóne. Klienti pracovali zväčša v dvojiciach, natiahli si rukavice a pustili sa do práce. Spoločnými silami sme zasadili semienka okrasných kvetov a byliniek, dostatočne ich popolievali a rozmiestnili v priestoroch zariadenia.

Naše zariadenie skrášľujú aj iné okrasné kvietky, o ktoré sme sa tiež postarali. Vymenili a doplnili sme hlinu, dostatočne ich pohnojili a popolievali a poutierali lístky od prachu.

Veríme, že sa za odvedenú robotu dočkáme dobrých výsledkov v podobe pekne zakvitnutých a zdravých kvetov a byliniek, na ktorých pohľad nám zlepší náladu a pohladí dušu.

Vypracovala: Mgr. Mária Mitríková – sociálna pracovníčka


viac...

Majáles – Tanečná zábava v “Radosti” (Uverejnené dňa 24 Máj 2013)

Neoddeliteľnou súčasťou mesiaca máj sú rôzne zábavy, či veselice. Aj my sme sa v združení rozhodli vytvoriť si pravú „Májovú“ atmosféru, ku ktorej neodmysliteľne patrí i Tanečná zábava.  Dňa 17.5.2013 (piatok) sme v našom združení ZPP „Radosť“  zorganizovali „Majáles“ – Tanečnú zábavu. „Tento projekt  sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“. Manažérkou a autorkou projektu bola sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“, Mgr. Lenka Hybalová Paľová.

Prípravy na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutočnila v piatok (17.5.2013)  sme realizovali počas celého týždňa. Klienti sa v rámci tvorivých dielní a výtvarných činností aktívne podieľali na príprave výzdoby. Celý „Majáles“ sa niesol v téme „Letná lúka“. Klienti z rôzneho materiálu (výkresy, farebné papiere, servítky, krepové papiere, látky, fixy, vodové a temperové farby) vytvárali rôzne symboly letnej lúky ( kvety, stromy, trávu, hmyz, atď). Samozrejme nechýbala ani výroba ich vlastných  masiek. Každý mal za úlohu vytvoriť si svoj vlastný znak letnej lúky. Deň pred  „Majálesom“ klienti spolu s personálom a dobrovoľníkmi vyzdobovali priestory RS „Radost“. V samotný deň „Majálesu sme začali v rámci tvorivých dielní „Nebíčko v ústach“  s prípravou občerstvenia. Už od rána sa v RS „Radosť“ schádzali dobrovoľníci, ktorí aktívne pomáhali klientom s prípravou zábavných chlebíčkov, jednohubiek, pomazánok a rôznych pochutín z oblasti studenej kuchyne. Samozrejme na stole nechýbali ani sladké nepečené drobnosti, sladké a slané pochutiny, voda. Klienti si vyskúšali i svoje zručnosti pri príprave kávy, čaju, či kapučína.  Keď klienti skončili s prípravou občerstvenia, nasledovala obedňajšia prestávka. Ďalšou časťou programu boli tance (moderné i ľudové) i rôzne pohybové a tanečné súťaže, pri ktorých sme využili rôzne pomôcky a samozrejme nechýbali odmeny pre súťažiacich a účastníkov. Súťaže boli prestriedané tancom, príjemným posedením pri občerstvení, a bol priestor i na vzájomné rozhovory medzi klientmi, dobrovoľníkmi. Počas celého dňa mali dobrovoľníci, priatelia, príbuzný, známy,  možnosť dozvedieť sa viac informácií o živote ľudí  s handicapom.

Opäť sme v združení prežili jeden z príjemných dní, zoznámili sme sa s novými ľuďmi, získali sme nových dobrovoľníkov a šírili sme i osvetu z oblasti duševného zdravia.

Naša vďaka patrí všetkým účastníkom „Majálesu“, manažérke projektu – Mgr. Lenke Hybalovej Paľovej, personálu zduženia „Radosť“, dobrovoľníkom, klientom i rodičom klientov, ktorí všetci spolu dotvárali príjemnú atmosféru.

Vypracovala: Mgr. Lenka Hybalová Paľová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

fotodokumentácia z Majálesu – Tanečnej zábavy


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)