Maškarný bál v Radosti (Uverejnené dňa 24 Feb 2016)

Fašiangy sú obdobím veselých zábav, súčasťou ktorých je aj karneval. Počas neho sú ľudia oblečený v rôznych maskách, ktoré si požičali v dnes už všade dostupných požičovniach, alebo ich vytvorili doma z toho, čo majú. V minulosti sa ľudia obliekali do masiek aby sa ochránili pred zlými silami, zabezpečili úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Robili tak v takzvaných fašiangových sprievodoch. Hlavným motívom boli zvieratá.

Na Slovensku bola najvyužívanejšia maska býk alebo vôl, ktorého robia dvaja, pričom jeden stojí vpredu a druhý vzadu, aby bol býk vyšší. Mal vyplazený jazyk a rohy. Symbolizoval zdravie, vitalitu a plodnosť. Ako sa však hovorí iný kraj, iný mrav. Preto aj v rôznych oblastiach našej krajiny vyzeral karneval, alebo fašiangový sprievod a obrady s ním spojené inak (zdroj: http://zena.sme.sk/c/5209527/uzite-si-fasiangy.html).

Aj v našom stredisku sa dňa 5.2.2016 uskutočnil maškarný bál. Témou tohto roku bola „Zoo v Radosti“. Už týždeň pred karnevalom si klienti spolu s pracovníčkami vyrobili vlastné masky na tvár, ktoré doladili vhodnými doplnkami. Masky si klienti vyberali podľa toho, aké oblečenie mali doma a ktoré zvieratká majú najradšej. Tak sa stalo, že sa u nás v RS Radosť stretli zvieratá z každého kúta sveta.

Už od rána sme sa všetci pripravovali na túto udalosť. Chlapci pomáhali pripravovať stoly, dievčatá občerstvenie, ktoré priniesli niektorý klienti. Prispelo aj naše združenie. Na začiatok sme maškarný bál zahájili spoločnou fotkou v ateliéry. Nasledovali hudobné súťaže, pri ktorých nechýbala aj cena za prvé miesto, ktorou bola miska chipsov podľa vlastného výberu. Pokračovali sme tanečnou zábavou až do obedu, počas ktorej sme sa všetci osviežili nápojmi a občerstvili rôznymi pochutinami. Keďže náš Paľko oslavoval krásne okrúhle narodeniny, všetci spoločne sme mu zaspievali Živió.

Ako na každom takomto maškarnom plese ani u nás sa to neobišlo bez vyhodnocovania najlepších masiek. Prvé až piate miesto boli lety na rôzne kontinenty našej Zeme, pod ktorými sa ukrývali sladké, ale zdravé ovocné pochúťky. Ceny venovali sponzori leteckých spoločností, zabezpečujúce jednotlivé lety. Okrem toho každý účastník dostal sladkú odmenu, ovocný perník. Výhercom, ako aj všetkým ostatným účastníkom nášho bálu gratulujeme.

Tento karneval bol plný zábavy, tancovania a hier, pri ktorých sa každý z nás uvoľnil. Niektorí sa dokonca otvorili natoľko, že nám ukázali odlišný pohľad na nás všetkých a na naše vnútro.

Mgr. Beáta Lučanová


viac...

Obdarujme sa láskou s Orangeom (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

V rámci projektovej podpory Nadácie Orange aj v tomto roku prebiehal v stredisku ZPP Radosť projekt (v období 25.11.2015 až 17.12.2015), ktorý bol venovaný klientom, pracovníkom, dobrovoľníkom a študentom. Vďaka programu Darujte Vianoce bolo 200 eur venovaných pre pomoc ľuďom s duševným ochorením k ich vnútornému obohateniu. Autorkou a realizátorkou projektu je sociálna pracovníčka  PhDr. Miroslava Tóthová.  Myšlienka smeruje k vzájomnému obdarovaniu, vianočnému posedeniu v kruhu priateľov, prepojeniu vzťahov a vychutnaniu si celkovej radostnej energie Vianoc.

Zámer projektu bol v zakúpení materiálu na tvorbu darčekov. Nápad zahrňoval výrobu náramkov Shamballa a vianočných gúľ z polystyrénu, ktoré si klienti vyrábali (pomocou pracovníkov) a vzájomne darovali ako vianočný darček, pri príjemnom posedení s vianočným nealkoholickým punčom a bohatým občerstvením. Do všetkých aktivít boli klienti samostatne zainteresovaní. Príprava prebiehala od konca novembra a to zdobením polystyrénových gúľ korálkami, flitrami a pletením náramkov. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 17.12.2015 v priestoroch rehabilitačného strediska Radosť, ktoré už 11 rokov podporuje Košický samosprávny kraj.

Autorka projektu Mirka (vedúca sociálneho úseku) hovorí: „cieľ daru vidím v zážitku“.

Úmyslom bolo klientom:

–  dopriať radosť z Vianoc, precítiť si vzájomnú lásku, ktorá je súčasťou tohto krásneho sviatku,

– zažiť si ozajstný pocit z darčeka, ktorý nemá byť len prijímaný ale aj dávaný. Pretože vidieť potešenie na tvári obdarovaného im prinesie najväčšie zadosťučinenie,

– možnosťou výroby darčeka u nich docieliť prežitie naplnenia z vlastnej tvorby a iniciatívy.

Precítením takýchto krásnych momentov si dokážu klienti vytvoriť v svojich srdiečkach pozitívnu emóciu, ktorá je základným kameňom rekonštrukcie ich osudov. Okrem možnosti zmeny pohľadu na celkový význam Vianoc im tento projekt priniesol zlepšenie ich psychického stavu, čo v konečnom dôsledku je pre nás pracovníkov najväčší úspech.

PhDr. Miroslava Tóthováviac...

Radostná kapustnica 2015 (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov si  v stredisku Radosť klienti , pracovníci a rodičia pripomenuli dôležitosť vzájomných  vzťahov a blízkosti človeka s človekom pri malej kapustnici dňa 4.12.2015 v rámci sviatku sv. Mikuláš.

Celá akcia si vyžadovala bohatú prípravu, ktorá bola sprevádzaná zdobením vianočného stromčeka, uprataním a skrášlením priestorov strediska a varením chutnej kapustnice, spolu s našou dlhoročnou dobrovoľníčkou pani Magdou Hrivňákovou.

V krásnej atmosfére, ktorá sa niesla v duchu pokoja, lásky a smiechu boli v poobedňajších hodinách ponúknutí voňavou  kapustnicou rodičia, súrodenci, príbuzní našich klientov, ktorí mali rodičovské stretnutie. Každoročnou prípravou celodenného mikulášskeho programu a podobných činností  sú klienti vedení k vyšším životným hodnotám a uvedomeniu si vzácnosti rodiny, priateľstva a sociálnej pomoci. Obojstranným obdarovaním sa  naši klienti učia nie len prijímať, ale aj dávať čo je základom vyrovnaných soc. vzťahov, ktoré sú podstatné pre ich sociálnu rehabilitáciu.

V našom bohatom decembrovom programe je ešte zahrnutá úspešnosť v Orange projekte – Darujte Vianoce 2015, sociálnej pracovníčky PhDr. Miroslavy Tóthovej – „Obdarujme sa láskou s Orangeom“. Vzájomne si vyrábame náramky priateľstva ako darčeky. Baví nás to. Súčasťou projektu je podávanie vianočného punču a príprava studených mís.

Koniec mesiaca je vždy venovaný VEĽKEJ KAPUSTNICI spojenej s divadielkami, spevom a tancom našich klientov  pre rodičov, príbuzných a odborníkov psychiatrie. Vyvrcholením roka je predaj našich výrobkov na vianočných trhoch v U. S. Steel stánku (č. 1) na Hlavnej ulici dňa 19.12.2015. Zároveň je ukážkou šikovnosti, trpezlivosti, lásky a  individuálneho rozvoja našich členov.

Pocity Mišky (našej klientky) : „Na verejné vystúpenie pred rodičmi mám trochu trému aj sa teším. Hrám v dvoch scénkach. Už som zvyknutá na to, že hrám divadlo druhý rok. Snažím sa a precvičujem, aby som to čo najlepšie zvládla. Chcem, aby som z toho mala radosť nie len ja, ale aj moja mama. Najviac sa budem tešiť, keď to zvládnem dobre, baví ma nacvičovať divadlo. Pripravujem sa doma aj v stredisku a pri „režisérke Mirke“ si to vylepšujem. Musím dávať pozor na prízvuk a melódiu hlasu.“

PhDr. Miroslava Tóthová


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)