Deň otvorených dverí v ZPP „Radosť“ (Uverejnené dňa 01 Okt 2013)

Občianske združenie „Radosť“, zorganizovalo dňa 13.9.2013 (piatok) „ Deň otvorených dverí“. Táto akcia bola zároveň i propagačnou predkampaňou k blížiacej sa zbierke Nezábudka 2013.

Počas celého dňa prebiehali v stredisku ukážky z aktivít, ktoré klienti vykonávajú, počas pobytu v RS „Radosť“. Aktivity boli rozdelené na tie, ktoré rozvíjali kognitívne schopnosti človeka, jemnú motoriku a také, ktoré uviedli do pohybu všetky svalové skupiny a podporili uvoľnenie hormónov šťastia. Jednotlivé činnosti sa realizovali na štyroch stanovištiach a aj klienti boli rozdelení do 4 skupín, tak aby si každá skupina prešla každé jedno stanovište. Ku každému stanovišťu boli pridelení dobrovoľníci, ku ktorým prichádzali klienti po skupinách. Išlo o tieto stanovištia: 1. Tvorivé dielne – „Lakocinky“ (príprava jednoduchého občerstvenia), 2. Tvorivé dielne –„Vianočný bazár“ (výroba darčekových predmetov, magnetiek, pohľadníc na vianočné trhy) 3. Lúšteniny, hlavolamy, krížovky, spoločenské hry, a na poslednom 4. štanovišti sa realizovali pohybové a športové aktivity.

Program začal o 9.00 hod slávnostným privítaním dobrovoľníkov a predstavením združenia „Radosť. Približne o 10.00 hod, zaujal každý z účastníkov svoje miesto a začalo sa so samotnou realizáciou naplánovaného programu.

Neskôr v popoludňajších hodinách sme „Deň otvorených dverí“ slávnostne ukončili záverečný programom, ktorý si pre hostí pripravili klienti združenia. V záverečnom programe nechýbala hymna združenia „Radosť“, ukážky z ľudových tancov, či prednes poézie. Nezabudlo sa ani na dobrovoľníkov, ktorí boli za svoju aktívnu účasť a pomoc ocenení diplomom a drobným darčekom.

Naše pozvanie na túto akciu prijali aj významní hostia a to – psychiatrička MUDr. Dagmar Breznoščáková, ktorá dlhodobejšie spolupracuje s OZ „Radosť“ a mestská časť sídliska KVP bola zastúpená sociálnou referentkou Mgr. Alicou Schützovou. Náš „Deň otvorených dverí sme ukončili približne o 16.00 hod. príjemným posedením pri hudbe a občerstvení ( chlebíčky, jednohubky, sladké nepečené dezerty), ktoré pripravovali naši klienti v rámci tvorivých dielní.

Naša veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným, ktorí svojou aktívnou pomocou prispeli k bezproblémovému priebehu „Dňa otvorených dverí“.

Mgr. Lenka Hybalová – Paľová

sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“

Fotodokumentácia z dňa otvorených dveríviac...

Psychorehabilitačný pobyt – Liptovský Ján (Uverejnené dňa 01 Okt 2013)

V dňoch 12.8.2013 – 14.8.2013 sme sa s klientmi RS „Radosť“ zúčastnili na psychorehabilitačnom pobyte v Liptovskom Jáne. Výlet bol spojený s edukáciou, poznávaním krás okolitej prírody, obdivovali sme čaro lesa a osviežili sme sa i čerstvou vodou z prírodného minerálneho prameňa, ktorý sa nachádzal blízko nášho hotela. Pobyt sme si spríjemňovali zábavnými skupinovým aktivitami. Okrem klientov a pracovníkov RS „Radosť“ sa pobytu zúčastnili aj rodinní príslušníci klientov, vďaka čomu sme mohli rozvíjať a upevňovať spoluprácu s rodinami. Výlet nám svojou prítomnosťou spestrila i verná dobrovoľníčka p. Magdaléna Hrivniaková, ktorá si pre našich klientov pripravila množstvo podnetných aktivít.

Ciele psychorehabilitačného pobytu:

1, rozvoj a upevňovanie vzájomných vzťahov medzi klientmi, pracovníkmi a rodinnými príslušníkmi,

2, zvyšovanie sebavedomia, sebahodnotenia, spolupráce prostredníctvom rôznych skupinových aktivít,

3, upevňovanie praktických zručností, schopností a návykov pre samostatný život,

4, rozvoj empatie, asertivity, komunikačných zručností,

5, muzikoterapia, spev moderných a ľudových piesní, s cieľom rozvoja estetického cítenia.

Náš výlet sme začali v pondelok ráno. Spoločne sme sa stretávali na železničnej stanici v Košiciach, odkiaľ sme odchádzali vlakom o 10.15 hod. Cesta na určené miesto nám ubehla rýchlo. Vo vlaku sme mali priestor na spoločné rozhovory a bližšie spoznávanie sa.

Po príchode na miesto sme sa ubytovali a posilnili sa chutným obedom. Oddýchnutí sme sa vybrali do okolia Liptovskej prírody. Po príchode na ubytovňu sme mali nachystanú večeru. Prvý večer sme sa rozhodli stráviť pri táborovom ohni a večernej opekačke. Každý zo zúčastnených priložil ruku k dielu. Priniesli sa polienka na oheň, nakrájali sa špekáčky, slaninka, cibuľka i čerstvý chlieb. Atmosféru nám spríjemňovala gitarová hudba, nechýbal ani spev a tanec. Unavení a plní nových zážitkov sme sa potom pobrali spať. Na druhý deň ráno, nás čakali výdatné raňajky. Nakoľko nás veľmi zaujala čarokrásna príroda, opäť sme sa všetci spoločne pobrali na dlhšiu doobedňajšiu túru. Počas cesty sme sa občerstvili vodou z minerálneho prameňa a  nezabudli sme si nakúpiť ani suveníry, ktoré nám budú pripomínať ďalší pekne strávený čas s RS „Radosť“. Po chutnom obede sa začala druhá časť programu – akcia s názvom „Pirátska párty“. Klienti si ešte pred pobytom nachystali v združení „Radosť“ pirátske masky a každý z účastníkov bol oblečený ako pravý pirát. Pre klientov boli nachystané rôzne zábavné súťaže a 4 stanovišťa, na ktorých mali plniť rôzne úlohy. Účastníci sa rozdelili do 4 skupín a každá skupina si prešla každé jedno stanovište. Víťazná skupina bola slávnostne vyhlásená po večeri a každá zo zúčastnených skupín dostala sladkú odmenu. Pirátsku párty sme ukončili poučným maľovaným príbehom a tanečnými aktivitami. Vyspievaní a vytancovaní sme sa potom pobrali spať.

Ráno nás opäť čakali chutné raňajky, po ktorých sme si zosumarizovali spoločne prežité dni. Následne sme sa išli všetci pobaliť, naobedovali sme sa a s príjemnými spomienkami sme všetci odchádzali domov, späť do Košíc.

V Liptovskom Jáne sme strávili tri krásne dni, počas ktorých nebola núdza o zábavu, nové zážitky a upevňovanie vzťahov. Naša vďaka patrí predovšetkým celému Združeniu príbuzných a priateľov „Radosť“ za zrealizovanie danej akcie a dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej, ktorá si pre klientov pripravila množstvo podnetných a náučných aktivít. Veríme, že takýchto akcií bude viacero.

Mgr. Lenka Paľová

Postrehy klientov

Stretli sme sa na stanici v Košiciach. Vadilo mi, že sme nestihli autobus a že nám ušiel, ale aj tak sme prišli do hotela Poludnica. Prvý deň sme boli na malej prechádzke. Boli sme si nabrať pramenitú vodu. Potom sme šli na hotel. Večer bola opekačka a mne sa páčilo, že nám pekne hrali na gitare. my sme spievali. Druhý deň sme boli na prechádzke. Boli sme si kúpiť nejaké suveníry. Neskôr sme sa boli kúpať. Vrátili sme sa na hotel. Mne bolo dobre. Výlet bol super (Rony ).

Príchod do Liptovského Jánu bol v pondelok s oneskorením okolo 14.35 hod. Potom bol obed a prechádzka po Liptovskom Jáne. Večer bola opekačka. V utorok sme mali vychádzku po okolí, pozreli sme si kúpalisko a hotel Máj a o pár metrom sme nakúpili suveníry. Tak sme šli späť na ubytovňu a ja som šiel ešte k sestrinej známej. O 13.30 bol obed a potom pirátsky karneval a súťaže. Boli sme rozdelení do skupín a súťažili sme. Večer boli ohodnotení súťažiaci a ďalšie súťaže a zábava. Odchod bol v stredu po obede (Laco).

Mne sa páčil celý výlet. ubytovanie v hoteli Poludnica bolo dobré. Veľmi tu dobre varili. Páčila sa mi prechádzka a aj suveníry som si kúpila. Na opekačke bolo dobre, ako sme si opekali. Piráti z Karibiku sa mi tiež páčili, hlavne tie štyri stanovištia, ktoré sme mali za úlohu. Najviac sa mi páčilo to stanovište, kde sme mali nakrájať uhorku a ju zjesť a vypiť sirupovú vodu. Večer sa mi páčila aj diskotéka . S Mimou sa mi dobre tancovalo. Veľmi mi chutil melón (Tatiana)

Páčilo sa mi veľa vecí. najviac asi večerné aktivity – opekačka v pondelok a hry v utorok večer s pirátskou párty. Páčila sa mi pirátska hra. Ťažko povedať, ktoré stanovištie bolo najlepšie, ale hladný a smädný pirát bolo najchutnejšie. Aj prechádzky boli pekné, aj príroda, len ten hmyz mi vadil (lebo mám fóbiu) (Dodo)

Cesta vlakom bola príjemná, len sa mi nepáčilo, že sme museli hodinu a pol čakať na autobus. Prechádzka po Liptovskom Jáne a ku kadi bola tiež príjemná. Pirátska show sa mi páčila a najmä stanovištia, na ktorých bola príjemná zábava – konkrétne: pexeso, balóny. Páčila sa mi balónová súťaž, zberanie cukríkov a metla. Na izbe sa mi páčilo, len mi chýbal televízor. Jedlo nám kuchárky varili dobre. Maľovaný príbeh a jeho podstata sa mi páčil (Radúz).

Pondelok poobede okolo pol tretej sme sa boli ubytovať na izbu. Vybalili sme si veci a potom sme šli na obed. Po obede sme šli vonku na prechádzku sa prejsť a pozrieť suveníry, tiež sa pozrieť na kúpalisko. Potom po kúpalisku sme si oddýchli a mali sme opekačku s gitarou. Na druhý deň, sme mali diskotéku s pirátskou maskou. Najviac sa mi páčila súťaž s metlou, menej s balónom. Všetko sa mi páčilo najviac, že Magda mala super aktivity (Mima).

Fotodokumentácia z psychorehabilitačného pobytu


viac...

Návšteva ARTFARM Drienovec 16.7 a 30.7.2013 (Uverejnené dňa 23 Aug 2013)

Návšteva ARTFARM Drienovec 16.7 a 30.7.2013

Začiatkom júla sme dostali od majiteľky tvorivého domu v Drienovci pani Jany Zitovej milé pozvanie na návštevu spojenú s tvorivou činnosťou . Dňa 16.7. 2013 sme sa stretli približne o 9.00 na autobusovej stanici. Cesta ubehla veľmi rýchlo a o 10.15 sme už boli v Drienovci. Od našej poslednej návštevy pribudlo zopár nových umeleckých diel v priestoroch Tvorivého domu a tak sme si prezreli nové umelecké prírastky. Manželia Zitovci mali pre nás pripravenú zaujímavú aktivitu, pred ktorou sme sa občerstvili chutnými makovníkmi, čajom a kávou. Po krátkom oddychu nastal čas pustiť sa do práce. Každý dostal kartónovú skladačku, ktorú namaľovať rôznymi tvarmi. Práca všetkých bavila a po chvíli začali vznikať rôzne zaujímavé výtvory. Dokončené práce bolo potrebné nechať vyschnúť na slniečku a tak sme voľnú chvíľu využili na občerstvenie sa chutnými chlebíčkami z kuchyne pani Zitovej. Pán Vološin nám urobil zopár spoločných fotiek s našimi prácami. Do odchodu autobusu zostávala ešte dlhšia chvíľa a tak sme voľný čas využili na kreslenie s ceruzkovou tematikou. Vznikli zaujímavé návrhy ceruzkových domov, policajných ceruzkových áut a pod. Pomaly sa blížil čas odchodu a tak plní príjemných dojmov, oddýchnutí a v dobrej nálade sme sa pobrali späť na autobusovú zastávku.

Dňa 30.júla sme sa opäť vybrali na návštevu ArtFarm v Drienovci, kde boli pre nás prichystané tvorivé dielne. Zraz bol na autobusovej stanici, cesta ubehla rýchlo a my sme boli na mieste okolo 10.30. Prvé čo nás privítalo bol dážď, ale našťastie vyzbrojení dáždnikmi, sme sa rýchlo presunuli na ARTFARM, kde nás už pani Zitová čakala s tradičným občerstvením. Potom nasledovalo premietanie krátkeho videa z „RECYKLART“ stretnutí, v ktorom návštevníci Tvorivého domu vytvárali z odpadových materiálov rôzne diela. Toto video natočili bratia Čepekovci. Boli sme milo prekvapení, ako úžasne ho spracovali. Medzitým prestalo pršať a tak nám pani Zitová ukázala malú výstavu tvorby umelcov, ktorí dokážu z rôznych odpadových a na oko nepotrebných materiálov vyrobiť zaujímavé umelecké diela. Súčasťou výstavy boli aj diela ich dcéry Janky. Oddýchnutí a inšpirovaní tvorbou nadaných ľudí, sme sa aj mi pustili do práce. Podľa pokynov pani Zitovej si každý poskladal žabku z papiera a zaujímavé bolo, že vedela skákať. Naše rozcvičené prsty tak boli pripravené na ďalšiu činnosť. Dostali sme rôzne drevené trojuholníky, z ktorých sme mali vyskladať nejaký jednoduchý obrázok, napr. jablko, dom, auto, ceruzku a nalepiť ho na kartónovú doštičku. Nebola to jednoduchá úloha, vyžadovala si trocha fantázie a taktiež šikovnosti. Nalepený obrázok bolo potrebné vymaľovať akrilovými farbami. Výsledok nás náramne potešil. Po toľkej usilovnej práci sa dostavil aj hlad. Bol pre nás pripravený chutný guláš. Poobedňajšiu siestu sme strávili príjemnými rozhovormi medzi sebou. Keďže toto nebola naša ani prvá ani posledná návšteva ARTFARM, každý dostal za úlohu vymaľovať krabičku, ktorú si označil a pri ďalších návštevách si do nej bude ukladať svoje výrobky. Zvyšok času sme trávil rozprávaním, spoločným fotením a oddychovaním na slniečku. Hodiny ukazovali pokročilý čas a tak sme sa rozlúčili s rodinou Zitovcov a pobrali sa na zastávku a domov.

Mgr. Mária Mitríková

Postrehy klientov

V Drienovci sa mi páčilo. Kreslili sme abstraktné kresby a som to pekne namaľoval. Páčil sa mi pes aj mačka. Chlebíčky aj makovky boli dobré. Aj čaj a káva (Peťo)

Výlet do Drienovca bol príjemný. Páčilo sa mi maľovanie na skladačku a kreslenie na tému ceruzková terapia, kde som nakreslil ceruzkového policajta, ceruzkové policajné auto, ceruzkovú cestu a ceruzkový semafor (Radúz).

Výlet v Drienovci bol výborný. Deň bol slnený, videli sme remesla výtvarného a fotografického remesla. Videli sme ceruzku. Robili sme skladačku a ceruzkovú techniku(Dušan)

V Drienovci som sa cítila super. Bola som z toho výletu dojatá a šťastná (Mima)


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)