Programy Microsoftu ako terapeutický nástroj (Uverejnené dňa 15 May 2018)

Pri príležitosti 10. ročníka vzdelávacieho podujatia Microsoft NGO Day, Nadácia otvorenej spoločnosti a spoločnosť Microsoft udelili ceny najzaujímavejším projektom neziskových organizácií v kategóriách Technológia pre cieľové skupiny a Využitie pre vlastný rozvoj.

Ocenenie v prvej kategórii získalo Združenie príbuzných a priateľov Radosť z Košíc, ktoré do tejto súťaže zapojila dlhoročná dobrovoľnícka pani Magda Hrivniaková. Pri príležitosti odovzdávania týchto cien boli prezentované činnosti, pri ktorých jednotlivé víťazné organizácie využívajú technológie  vyrábané spoločnosťou Microsoft. V našom stredisku využívame hlavne aplikáciu Office 2010 , ktorá poskytuje lepšie využitie programov Word a Excel. Prostredníctvom nich sa klienti učia písať rôzne dokumenty ako životopisy, žiadosti do zamestnania, úradov či iných inštitúcii. Excel využívajú najmä na zostavovanie tabuliek, rozpočtov domácnosti.

Zlepšovaním týchto schopností im dodáva pocit sebestačnosti, užitočnosti a zvyšuje sebadôveru a sebarealizáciu. Prostredníctvom programu Skype udržiavajú kontakt so svojimi priateľmi a známymi nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prezentovaním rôznych spôsobov technológii sa zdokonaľujú v rozpoznávaní nástrah mediálneho sveta a sociálnych sieti.

Dnešný svet je plný výdobytkov moderných technológii, každý rok prichádzajú nové prostriedky komunikácie, vylepšenia počítačov, aplikácii a iných programov, ktoré aj klientom na okraji spoločnosti umožňujú integrovať sa lepšie do society a nestratiť kontakt s okolitým prostredím.

Autor/zdroj: Magdaléna Hrivniaková
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 09.05.2017 14:00
Upravené: 10.05.2017 15:31


viac...

Pohovorme si o depresii (Uverejnené dňa 15 May 2018)

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila 7. apríl za deň zdravia a pri tejto príležitosti Združenie príbuzných a priateľov ,,Radosť“ spolu s klientmi Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami, Regionálneho občianskeho združenie ODOS (Otvorme dvere otvorme srdce) a s MUDr. Dagmar Breznoščákovou PhD., viceprezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, zorganizovali diskusiu o problematike depresie.

Dôležitosť rehabilitácie ľudí s duševnými poruchami a osvety vo verejnosti ako prevencie duševného zdravia, vysvetlila Mgr. Drahoslava Kleinová. Zrozumiteľne obsiahnutú odbornú prednášku MUDr. Breznoščákovej, obohatenú rôznymi mýtami o týchto chorobách spolu so vstupmi našich klientov, boli pre poslucháčov nádejou, že choroba je liečiteľná a kvalita života týchto ľudí nemusí byť znížená.

Toto prínosné podujatie sa uskutočnilo vo vznešenom prostredí – v historickej sále Košického vládneho programu na Hlavnej ulici. S rozhovorom o depresii pokračovala MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD. a Mgr. Drahoslava Kleinová v rádiu Lumen a TV Naša.

Pravidelné získavanie informácií o tejto téme mnohým ľuďom uľahčí a možno aj zachráni život. Zbavovaním sa predsudkov a destigmatizáciou voči psychicky chorým a odborníkom z odboru psychiatrie sa dokáže prispieť k prevencii duševných porúch. Za úvahu by stálo prípadné odporúčanie zavedenia vyučovacieho predmetu “Moje zdravie” na školách už od malička.

Rapídne narastanie depresií a suicidií zamedzí možno aj komplexná starostlivosť o zdravie duševné, duchovné a telesné.

Autor/zdroj: Klienti a rodičia ZPP Radosť
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 11.04.2017 11:00
Upravené: 10.05.2017 14:57


viac...

Nezabúdajme na Radosť (Uverejnené dňa 15 May 2018)

Liga za duševné zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Aj tento rok sa Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť v dňoch 16 – 18. 9. 2015 zbierky zúčastnilo. Pomáhali študenti košických stredných škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami.

Spoločne sa podarilo vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na arteterapiu a iné.

Svojou činnosťou sa stredisko snaží odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto zorganizovali ako súčasť sprievodnej kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“. Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory zariadenia, ktoré sú vyzdobené výtvarnými dielami klientov a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní hudobnej skupiny klientov Radosti a ich rodičov. V tento deň súčasne prebiehali prednášky na tému Sebavedomie, Prosociálne správanie a  Stigmatizácia duševne chorých. Odborné prednášky sú organizované v zariadení počas roka viackrát.

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť ľudí s duševným ochorením môže niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a odsudzovanie.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.

Kontakt: www.zpp-radost.sk

Autor/zdroj: Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť Bauerova 1
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 30.10.2015 06:00
Upravené: 06.11.2017 10:51


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)