Tanečná zábava v Dome umenia 2.3.2014 (Uverejnené dňa 13 Mar 2014)

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav, tancovačiek a plesov. Aj preto sa Rehabilitačné stredisko „Radosť“ rozhodlo zúčastniť tanečnej zábavy v Dome umenia, ktorá sa konala v nedeľu 2.3.2014 s oficiálnym začiatkom o 17.00 hodine. Zábava bola určená pre klientov, rodičov, sponzorov a dobrovoľníkov RS „Radosť“ s cieľom utužiť vzájomné vzťahy medzi klientmi navzájom, ale taktiež aj s rodinnými príslušníkmi a dobrovoľníkmi. Upevniť si osvojené základy spoločenského správania a v neposlednom rade oddýchnuť si, zabaviť sa, stráviť príjemný večer a načerpať nové zážitky.

Účastníci zábavy sa začali schádzať okolo pol piatej. Na prvom poschodí sme mali vyhradené osobitné priestory, kde nás čakal krásne prestretý stôl. Tanečnú zábavu slávnostne otvoril Mgr. art. Vladislav Klein krátkym príhovorom. RS „Radosť“ zabezpečilo občerstvenie a  nás hneď na úvod čakalo chutné predjedlo. Hudobná kapela už medzitým veselo vyhrávala a tak občerstvení a plní sily, sme sa vybrali na parket. Chlapci neváhali a hneď pozvali dievčatá do tanca. Tancovalo sa v pároch aj v skupinkách, striedali sa rýchle aj pomalšie pesničky. Medzi jednotlivými kolami boli krátke prestávky, ktoré sme využili nielen na oddych, ale aj na vzájomné rozhovory a utužovanie vzťahov.

Po niekoľkých tanečných kolách sa servíroval hlavný chod – chutné špízy. Samozrejme na stole nesmela chýbať ani sladká dobrota a to sladké šišky. Počas väčšej prestávky sme si zaspievali naše obľúbené pesničky, nesmela chýbať ani hymna združenia Obavy, keď srdce trápia nás. Hudobne nás na gitare sprevádzal pán R. Čurilla.

Každé tanečné kolo bol parket plný. Všetci sme si naplno užívali tanec a hudbu, no čas rýchlo ubiehal, blížila sa deviata hodina a s ňou aj koniec zábavy. Prišiel čas rozlúčiť sa a tak v dobrej nálade a prijemné unavení sme sa pobrali domov.

Mgr. Mária Mitriková

Spätná väzba:

Zábava bola dobrá. Zatancoval som si poriadne. Mohli však hrať viac moderných pesničiek. Jedlo bolo super, až na tú nátierku. No najlepšie boli buchty. Martin S.

Na zábave sa mi páčilo: hudba aj jedlo (ražniči a pečeňová paštéta). Hudba sa mi nepáčila. Tancoval som s Mimou, Mirkou, Majkou. Zábava bola dobrá a dobre sa tancovalo s dievčatami.

Radúz H.

Na zábave bolo dobre. Tancovali sme v pároch alebo v kruhu. Pesničky mohli byť moderné, ale aj tak bolo dobre. Tancovala som s Maťom na ľudovky. Boli aj buchty s lekvárom.

Zuzka P.

Na zábave bolo super. Bomba pesničky spievali. Vytancovala som všetkých a aj to občerstvenie bolo fajn.

Mima M.

Tanečná zábava bola výborná. Muzika bola výborná, hlavne tie veselšie pesničky. Aj občerstvenie bolo dobré.

Laca R.

Hudba bola dobrá, aj som tancoval. Občerstvenie bolo OK. Nátierka a ešte nejaké jedlo. Nechýbal ani humor. Tancoval som s mamou a s Mimou. Živá hudba bola dobrá.

Rasťo Č.

Tanečná zábava bola dobrá. Zabávala som sa celkom dobre. Pesničky sa mi páčili. Trochu mi vadila kamera. Tancovala som s Dušanom, Peťom aj Vladom. Občerstvenie bolo dobré. Chutilo mi jedlo, ktoré tam podávali.

Táňa K.

Zábava bola úžasná. Mám rada takéto tanečné zábavy. Hrala živá hudba. Mali sme veľmi veľké pohostenie. Niektorí sme to nevládali dojesť. Aj keď som nevládala, stále som tancovala. Rasťov otec zahral na gitare, pospievali sme si.

Miška V.

Fotodokumentácia z  tanečnej zábavy


viac...

Predvalentínsky Karneval 7.2.2014 (Uverejnené dňa 19 Feb 2014)

Február je mesiacom tanečných fašiangových zábav, plesov, či karnevalov. Ani my v združení „Radosť“ sme nezabudli tento mesiac patrične osláviť. Hneď prvý týždeň v mesiaci sme zrealizovali predvalentínsky karneval. Zároveň sme si trošku predčasne pripomenuli i blížiaci sa sviatok – sv. Valentína. Nakoľko sa s týmto sviatkom spája červená farba, predvalentínsky karneval sa niesol v červeno – čiernej kombinácii. Každý z účastníkov musel mať na sebe výhradne tieto farby. Samozrejme nechýbali ani rôzne masky. S ich výrobou sme začali niekoľko dní pred karnevalom. Našim klientom nechýbala fantázia a čoskoro boli na svete rôznorodé masky – piráti, strigy, šašovia, indiáni, lekári, atď… Klienti sa na chvíľu vrátili i do detských čias a zaspomínali si na svoje prvé masky.

Okrem masiek je súčasťou karnevalu aj výzdoba. Ani naši klienti neotáľali a pustili sa do výroby rôznych dekoračných ozdôb. Netrvalo dlho a celé stredisko „Radosť“ sa hmýrilo krásnymi pestrými farbami.

V samotný deň karnevalu sme dolaďovali detaily, klienti chystali občerstvenie. Na stole nechýbali slané a sladké pochutiny, voda, čaj, káva. Aktívne sa snažili na všetkom podieľať. Po obedňajšej prestávke nastala hlavná časť programu. Začali sme tanečnými piesňami, ktoré roztancovali každého. Potom nasledovali rôzne zábavné a pohybové súťaže, pri ktorých nechýbal, smiech, zábava, tanec, dobrá nálada. Súťaže boli prestriedané tancom, spevom, a pri krátkych prestávkach bol i priestor na komunikáciu, upevňovanie vzťahov medzi účastníkmi. Karnevalu sa zúčastnili aj niektorí dobrovoľníci, ktorí spolupracujú so združením „Radosť“. Veľkou pomocou nám, bola dobrovoľníčka Magdaléna Hrivniaková, ktorá ku klientom pristupuje s láskou, nehou, prihliada na ich zdravotný stav a šíri optimistickú náladu. Nezabudla pre klientov pripraviť rôzne zábavné súťaže, ktoré sa všetkým veľmi páčili. Karneval sme ukončili v popoludňajších hodinách. Klienti odchádzali domov plný nových zážitkov a pozitívnych pocitov.

Naše poďakovanie patrí všetkých účastníkom karnevalu, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k veselej tanečnej karnevalovej nálade.

Mgr. Lenka Paľová

Sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“

Postrehy klientov

„ Pri mojom prvom karnevale bolo pekné to, že si bolo možné vybrať podľa vlastnej predstavivosti a nápadov. V samotnom karnevale bolo pekné a príjemné aj to, že boli k tomu aj súťaže. Proste, že nebolo na karnevale mŕtvo. Bola láska medzi nami všetkými, proste pohoda a relax“( Ivan P.)

„Celý karneval bol super. Masky boli pekné. Súťaže sa mi páčili. Najviac sa mi páčila striga. Diskotéka bola super„ (Fero F.)

Výroba masky šašo sa mi podarilo, pretože bola ľahká. Konkrétne maľovanie, strihanie. Karneval sa mi páčil, konkrétne hry – loď sa potápa, balóny. Z masiek sa mi páčila maska Mirky – cigánka (Radúz H.)

Karneval bol výborný, všetko sa mi páčilo. Aj všetky masky. Hlavne Magdina maska – striga, aj súťaže. Hlavne – gordický uzol a balóny. (Laco R.)

Mne sa páčila výzdoba ateliéru , výroba masiek. Masky sme mali všetci pekné. Atmosféra bola dobrá, aj súťaže sa mi páčili. Občerstvenie bolo vynikajúce. Pani K. mala dobrú masku, sa mi páčila. Dobre sa mi tancovalo, hudba bola dobrá. (Táňa K. )

Hry sa mi páčili. Bola celkom sranda, občerstvenie bolo super, aj tancovanie pri hre loď sa potápa. Masky boli super. Najlepšia bola Mima – „cigánka“ (Martin S)

Mne sa strašne veľmi páčilo na karnevale. Masky boli super, aj tie súťaže hlavne sa mi páčilo občerstvenie a tance no bolo to úplne super. (Mima M. )

Masky sa mi robili celkom dobre. Karneval bol skvelí. Tešila som sa naň, až nato, že som bola unavená,. Pri jednej hre mi prišlo zle. Našťastie ma nenútili hrať ďalej. (Miška V.)

Páčila sa mi súťaž s balónom. Bolo dobré aj občerstvenie. Aj súťaž – gordický uzol. Hudba bola tiež OK. ( Rasťo Č.)viac...

Sladké a tvorivé Vianoce – projekt podporený Nadáciou Orange (Uverejnené dňa 09 Jan 2014)

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je výroba rôznych dekoračných ozdôb, darčekov, vianočná výzdoba, zdobenie stromčeka, zhotovovanie rôznych sladkých dobrôt, spev vianočných kolied, i vianočný punč. Aj my v združení „ Radosť“, sme sa počas mesiaca December rozhodli priblížiť si Vianoce výrobou rôznych vianočných ozdôb, vyzdobovaním strediska i stromčeka, či zhotovovaním sladkých mlsiek. Všetky tieto prípravy vyústili do zrealizovania príjemného spoločného posedenia v kruhu najbližších. Vyššie uvedené činnosti boli súčasťou projektu, ktorý sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange“. Manažérkou projektu bola Mgr. Lenka Paľová – sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“.

Príprava na samotné vianočné posedenie prebiehala počas mesiaca december. Klienti sa podieľali na výrobe rôznych ozdôb, z rozličných materiálov, ktorými sme si skrášlili stredisko, nechýbalo zdobenie stromčeka, zhotovovanie drobných darčekov pre najbližších. V samotný deň slávnostného vianočného posedenia pripravovali klienti spoločne s dobrovoľníkmi nepečené sladké mlske, zábavné chlebíčky, pochutiny. Každý priložil ruku k dielu. Klienti boli z činností veľmi nadšení, snažili sa pomáhať a zároveň si osvojovali a upevňovali praktické zručnosti. Naučili sa pripraviť jednoduché pochutiny, vianočný punč, zábavné chlebíčky i pripraviť slávnostný stôl. Klienti sa rozdelili do skupín, niektorí pomáhali pripravovať chlebíčky, sladké mlsky, ďalší dozdobovali stredisko, či pripravovali slávnostný vianočný stôl. V priebehu dňa sa schádzali dobrovoľníci, ktorí pomáhali s aktivitami. Keď klienti skončili s prípravou pohostenia, nasledovala obedňajšia prestávka. Potom nasledovala druhá časť programu. Účastníci si posadali okolo krásne ozdobeného slávnostného stola, pri ktorom nechýbal spev krásnych vianočných piesní, kolied, vzájomné vinše a priania, i rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených s Vianocami. Zúčastnení sa občerstvili nealkoholickým vianočným punčom, sladkými pochutinami, chlebíčkami, vianočným pudingom. Občerstvenie pripravovali klienti za aktívnej pomoci dobrovoľníkov. Program sme ukončili záverečnou aktivitou, počas ktorej každý každému napísal na papier krásne vianočné blahoželanie

Opäť sme v zdužení prežili krásne spoločné chvíle, počas ktorých nechýbala pozitívne atmosféra,spev, tanec, hra na hudobné nástroje i spomienky na rôzne zvyky a tradície Vianoc.

Naša vďaka patrí všetkým účastníkom projektu „Sladké a tvorivé Vianoce“, manažérke projektu – Mgr. Lenke Paľovej, personálu zduženia „Radosť“, dobrovoľníkom, klientom i rodičom klientov, ktorí spoločne dotvárali príjemnú atmosféru.

Vypracovala: Mgr. Lenka Paľová

Sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“

Postrehy klientov

Páčilo sa mi ako sme dostávali darček od Lenky. Výzdoba a zdobenie stromčeka sa mi páčili. Vianočný punč mi veľmi chutil. Výroba tých zákuskov s Lenkou a Majkou sa mi tiež páčila. Lenka bola veľmi šikovná pri príprave zákuskov.

Robili sme chlebíčky, punč, keksy a iné dobroty a poobede bola menšia vianočná oslava.

Bola to veľká hostina. Aj sme sa pozabávali. Zhotovili sme vianočnú výzdobu.

Punč bol výborný a chutil mi. Zdobenie stromčeka sa mi páčilo. Ja som zaväzoval šnúrky na vianočné ozdoby a podával ich.

Páčilo sa mi ako sme ozdobovali stromček a celú Radosť. Robili sme domčeky a anjelikov. Pripravovali sme chlebíčky, nepečené koláče, puding, čokoládové piškóty.

Mne sa všetko páčilo, najviac Lenkin projekt – pohostenie, punč, ozdobovanie stromčeka, darčeky.

V Radosti sme pripravovali výrobky z papiera, z textilu.

Vianočné posedenie sa mi páčilo. Naučila som sa urobiť niektoré zákusky – koláče. Bolo veselo.

Včerajší deň bol taký výborný. Všetko sa mi páčilo. Krájali sme ovocie, robili sme chlebíčky.

Fotodokumentáciaviac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)