Predvalentínsky Karneval 7.2.2014 (Uverejnené dňa 19 Feb 2014)

Február je mesiacom tanečných fašiangových zábav, plesov, či karnevalov. Ani my v združení „Radosť“ sme nezabudli tento mesiac patrične osláviť. Hneď prvý týždeň v mesiaci sme zrealizovali predvalentínsky karneval. Zároveň sme si trošku predčasne pripomenuli i blížiaci sa sviatok – sv. Valentína. Nakoľko sa s týmto sviatkom spája červená farba, predvalentínsky karneval sa niesol v červeno – čiernej kombinácii. Každý z účastníkov musel mať na sebe výhradne tieto farby. Samozrejme nechýbali ani rôzne masky. S ich výrobou sme začali niekoľko dní pred karnevalom. Našim klientom nechýbala fantázia a čoskoro boli na svete rôznorodé masky – piráti, strigy, šašovia, indiáni, lekári, atď… Klienti sa na chvíľu vrátili i do detských čias a zaspomínali si na svoje prvé masky.

Okrem masiek je súčasťou karnevalu aj výzdoba. Ani naši klienti neotáľali a pustili sa do výroby rôznych dekoračných ozdôb. Netrvalo dlho a celé stredisko „Radosť“ sa hmýrilo krásnymi pestrými farbami.

V samotný deň karnevalu sme dolaďovali detaily, klienti chystali občerstvenie. Na stole nechýbali slané a sladké pochutiny, voda, čaj, káva. Aktívne sa snažili na všetkom podieľať. Po obedňajšej prestávke nastala hlavná časť programu. Začali sme tanečnými piesňami, ktoré roztancovali každého. Potom nasledovali rôzne zábavné a pohybové súťaže, pri ktorých nechýbal, smiech, zábava, tanec, dobrá nálada. Súťaže boli prestriedané tancom, spevom, a pri krátkych prestávkach bol i priestor na komunikáciu, upevňovanie vzťahov medzi účastníkmi. Karnevalu sa zúčastnili aj niektorí dobrovoľníci, ktorí spolupracujú so združením „Radosť“. Veľkou pomocou nám, bola dobrovoľníčka Magdaléna Hrivniaková, ktorá ku klientom pristupuje s láskou, nehou, prihliada na ich zdravotný stav a šíri optimistickú náladu. Nezabudla pre klientov pripraviť rôzne zábavné súťaže, ktoré sa všetkým veľmi páčili. Karneval sme ukončili v popoludňajších hodinách. Klienti odchádzali domov plný nových zážitkov a pozitívnych pocitov.

Naše poďakovanie patrí všetkých účastníkom karnevalu, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k veselej tanečnej karnevalovej nálade.

Mgr. Lenka Paľová

Sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“

Postrehy klientov

„ Pri mojom prvom karnevale bolo pekné to, že si bolo možné vybrať podľa vlastnej predstavivosti a nápadov. V samotnom karnevale bolo pekné a príjemné aj to, že boli k tomu aj súťaže. Proste, že nebolo na karnevale mŕtvo. Bola láska medzi nami všetkými, proste pohoda a relax“( Ivan P.)

„Celý karneval bol super. Masky boli pekné. Súťaže sa mi páčili. Najviac sa mi páčila striga. Diskotéka bola super„ (Fero F.)

Výroba masky šašo sa mi podarilo, pretože bola ľahká. Konkrétne maľovanie, strihanie. Karneval sa mi páčil, konkrétne hry – loď sa potápa, balóny. Z masiek sa mi páčila maska Mirky – cigánka (Radúz H.)

Karneval bol výborný, všetko sa mi páčilo. Aj všetky masky. Hlavne Magdina maska – striga, aj súťaže. Hlavne – gordický uzol a balóny. (Laco R.)

Mne sa páčila výzdoba ateliéru , výroba masiek. Masky sme mali všetci pekné. Atmosféra bola dobrá, aj súťaže sa mi páčili. Občerstvenie bolo vynikajúce. Pani K. mala dobrú masku, sa mi páčila. Dobre sa mi tancovalo, hudba bola dobrá. (Táňa K. )

Hry sa mi páčili. Bola celkom sranda, občerstvenie bolo super, aj tancovanie pri hre loď sa potápa. Masky boli super. Najlepšia bola Mima – „cigánka“ (Martin S)

Mne sa strašne veľmi páčilo na karnevale. Masky boli super, aj tie súťaže hlavne sa mi páčilo občerstvenie a tance no bolo to úplne super. (Mima M. )

Masky sa mi robili celkom dobre. Karneval bol skvelí. Tešila som sa naň, až nato, že som bola unavená,. Pri jednej hre mi prišlo zle. Našťastie ma nenútili hrať ďalej. (Miška V.)

Páčila sa mi súťaž s balónom. Bolo dobré aj občerstvenie. Aj súťaž – gordický uzol. Hudba bola tiež OK. ( Rasťo Č.)viac...

Sladké a tvorivé Vianoce – projekt podporený Nadáciou Orange (Uverejnené dňa 09 Jan 2014)

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je výroba rôznych dekoračných ozdôb, darčekov, vianočná výzdoba, zdobenie stromčeka, zhotovovanie rôznych sladkých dobrôt, spev vianočných kolied, i vianočný punč. Aj my v združení „ Radosť“, sme sa počas mesiaca December rozhodli priblížiť si Vianoce výrobou rôznych vianočných ozdôb, vyzdobovaním strediska i stromčeka, či zhotovovaním sladkých mlsiek. Všetky tieto prípravy vyústili do zrealizovania príjemného spoločného posedenia v kruhu najbližších. Vyššie uvedené činnosti boli súčasťou projektu, ktorý sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange“. Manažérkou projektu bola Mgr. Lenka Paľová – sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“.

Príprava na samotné vianočné posedenie prebiehala počas mesiaca december. Klienti sa podieľali na výrobe rôznych ozdôb, z rozličných materiálov, ktorými sme si skrášlili stredisko, nechýbalo zdobenie stromčeka, zhotovovanie drobných darčekov pre najbližších. V samotný deň slávnostného vianočného posedenia pripravovali klienti spoločne s dobrovoľníkmi nepečené sladké mlske, zábavné chlebíčky, pochutiny. Každý priložil ruku k dielu. Klienti boli z činností veľmi nadšení, snažili sa pomáhať a zároveň si osvojovali a upevňovali praktické zručnosti. Naučili sa pripraviť jednoduché pochutiny, vianočný punč, zábavné chlebíčky i pripraviť slávnostný stôl. Klienti sa rozdelili do skupín, niektorí pomáhali pripravovať chlebíčky, sladké mlsky, ďalší dozdobovali stredisko, či pripravovali slávnostný vianočný stôl. V priebehu dňa sa schádzali dobrovoľníci, ktorí pomáhali s aktivitami. Keď klienti skončili s prípravou pohostenia, nasledovala obedňajšia prestávka. Potom nasledovala druhá časť programu. Účastníci si posadali okolo krásne ozdobeného slávnostného stola, pri ktorom nechýbal spev krásnych vianočných piesní, kolied, vzájomné vinše a priania, i rozprávanie o zvykoch a tradíciách spojených s Vianocami. Zúčastnení sa občerstvili nealkoholickým vianočným punčom, sladkými pochutinami, chlebíčkami, vianočným pudingom. Občerstvenie pripravovali klienti za aktívnej pomoci dobrovoľníkov. Program sme ukončili záverečnou aktivitou, počas ktorej každý každému napísal na papier krásne vianočné blahoželanie

Opäť sme v zdužení prežili krásne spoločné chvíle, počas ktorých nechýbala pozitívne atmosféra,spev, tanec, hra na hudobné nástroje i spomienky na rôzne zvyky a tradície Vianoc.

Naša vďaka patrí všetkým účastníkom projektu „Sladké a tvorivé Vianoce“, manažérke projektu – Mgr. Lenke Paľovej, personálu zduženia „Radosť“, dobrovoľníkom, klientom i rodičom klientov, ktorí spoločne dotvárali príjemnú atmosféru.

Vypracovala: Mgr. Lenka Paľová

Sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“

Postrehy klientov

Páčilo sa mi ako sme dostávali darček od Lenky. Výzdoba a zdobenie stromčeka sa mi páčili. Vianočný punč mi veľmi chutil. Výroba tých zákuskov s Lenkou a Majkou sa mi tiež páčila. Lenka bola veľmi šikovná pri príprave zákuskov.

Robili sme chlebíčky, punč, keksy a iné dobroty a poobede bola menšia vianočná oslava.

Bola to veľká hostina. Aj sme sa pozabávali. Zhotovili sme vianočnú výzdobu.

Punč bol výborný a chutil mi. Zdobenie stromčeka sa mi páčilo. Ja som zaväzoval šnúrky na vianočné ozdoby a podával ich.

Páčilo sa mi ako sme ozdobovali stromček a celú Radosť. Robili sme domčeky a anjelikov. Pripravovali sme chlebíčky, nepečené koláče, puding, čokoládové piškóty.

Mne sa všetko páčilo, najviac Lenkin projekt – pohostenie, punč, ozdobovanie stromčeka, darčeky.

V Radosti sme pripravovali výrobky z papiera, z textilu.

Vianočné posedenie sa mi páčilo. Naučila som sa urobiť niektoré zákusky – koláče. Bolo veselo.

Včerajší deň bol taký výborný. Všetko sa mi páčilo. Krájali sme ovocie, robili sme chlebíčky.

Fotodokumentáciaviac...

Vianočný večierok – Kapustnica (Uverejnené dňa 09 Jan 2014)

Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je vianočná kapustnica, ktorá nesmie chýbať na štedrovečernom stole. Aj my v združení „Radosť“ sme sa rozhodli zorganizovať vianočný večierok, na ktorom sa podávala Kapustnica. Vianočný večierok sa konal 13.12.2013 (piatok), v školskej jedálni na Kukučínovej ul. č. 23, so začiatkom o 16.00 hod.

Prví hostia sa začali schádzať už pred 16.00 hod. Medzi pozvanými boli rodinní príslušníci klientov, dobrovoľníci, sponzori združenia i ľudia, ktorí dlhoročne spolupracujú so združením „Radosť“. Hostí privítal manažér OZ „Radosť“ Mgr. Vladislav Klein, pár slov zúčastneným povedala riaditeľka Mgr. Drahoslava Kleinová a na záver sa niekoľkými vetami prihovorila aj PhDr. Milana Kovaničová CSc. z I. Psychiatrickej kliniky UPJŠ.

Po úvodných príhovoroch nasledovala prvá časť programu, ktorý si pre hostí pripravili klienti ZPP „Radosť“. Program sme otvorili Hymnou združenia, potom nasledovali vianočné koledy a tradičné vianočné piesne (Ticha noc, svätá noc v SJ, AJ a NJ, Roľničky, roľničky, Nesiem Vám noviny).

Po prvej časti programu nasledovalo pohostenie – vianočná Kapustnica a každý z hostí mal nachystaný aj škoricový koláč. Na stoloch nechýbala káva, čaj, pochutiny. Počas konzumácie kapustnice sa premietali fotografie z akcií, ktoré boli zrealizované v združení. Našiel sa priestor aj na spoločné rozhovory a upevňovanie vzťahov.

Po krátkom občerstvení nasledovala druhá časť programu. Klienti zúčastneným predviedli spev a tanec ľudových piesní. Samozrejme nechýbal ani hudobný sprievod skupiny „Pre Radosť“. Program klienti ukončili piesňou „Vyznanie“, ktorej text zložili klienti spolu s personálom združenia a spestrili ju tancom samba. Po úspešnom programe sa začala voľná zábava a na tanečný parket sa pridali aj ostatní zúčastnení hostia.

Strávili sem príjemný večer, plný zábavy, spevu, tanca, hudby, vzájomných rozhovorov. Z večierka sme odchádzali s množstvom nových zážitkov. Naša vďaka patrí Združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom za zorganizovanie takejto kultúrno-spoločenskej akcie.

Mgr. Paľová Lenka

Postrehy klientov

Na večierku sa mi páčil program, ktorý sme nacvičovali. Všetci sme pekne spievali a tancovali. Kapustnica mi veľmi chutila. Bola veľmi dobre uvarená. Potom bola po programe dobrá zábava. Všetci sme sa dobre zabávali.

Na večierku sa mi páčili tance a spevy. Atmosféra bola dobrá a kapustnica výborná. Páčila sa mi aj voľná zábava po kapustnici.

Kapustnica bola super. Zvládla som aj básničku a spev. Tanec bol super, vystriedala som všetkých tancujúcich. (Mima M)

Všetko bolo super. Kapustnica bola výborná. Vystúpenia všetkých vyšli. Užil som si svoje prvé vystúpenie na priečnej flaute. Oceňujem výkony všetkých spevákov. Nacvičené to bolo kvalitne. Aj jazykové prekážky každý zvládol. Páčilo sa mi. (Dodo Č)

Bolo to super vystúpenie. Jednotlivci čo recitovali Ferko, Vlado, Mima boli super. A kapustnica bola výborná. Môj otec bol spokojný a prídeme aj nabudúce. (Dušan T)

Dňa 13.12 sme mali Vianočnú kapustnicu na Strednej odbornej škole stavebnej v Košiciach. Bolo tam pekne. Bola predvianočná atmosféra. Spievali sme Tichú noc, svätú noc a ďalšie piesne za doprovodu kapely „Pre Radosť“. Boli aj vianočné vinšovačky a tance. Program sa každému páčil. Porozprávali sme sa pri kapustnici a strávili sme pekný predvianočný večer.

Večierok bol super. Rodičia sa bavili a to je hlavné. Ja som nemala depresiu a som si zatancovala s Maťom, Peťom, Mimou a Táňou. Všetci tancujú super. Kapustnica bola fajna s domácou klobáskou. Bola skvelá hudba. Dodo s Martinom hrali nádherne aj Kleinovci.

Fotodokumnetáciaviac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)