Návšteva ARTFARM Drienovec 16.7 a 30.7.2013 (Uverejnené dňa 23 Aug 2013)

Návšteva ARTFARM Drienovec 16.7 a 30.7.2013

Začiatkom júla sme dostali od majiteľky tvorivého domu v Drienovci pani Jany Zitovej milé pozvanie na návštevu spojenú s tvorivou činnosťou . Dňa 16.7. 2013 sme sa stretli približne o 9.00 na autobusovej stanici. Cesta ubehla veľmi rýchlo a o 10.15 sme už boli v Drienovci. Od našej poslednej návštevy pribudlo zopár nových umeleckých diel v priestoroch Tvorivého domu a tak sme si prezreli nové umelecké prírastky. Manželia Zitovci mali pre nás pripravenú zaujímavú aktivitu, pred ktorou sme sa občerstvili chutnými makovníkmi, čajom a kávou. Po krátkom oddychu nastal čas pustiť sa do práce. Každý dostal kartónovú skladačku, ktorú namaľovať rôznymi tvarmi. Práca všetkých bavila a po chvíli začali vznikať rôzne zaujímavé výtvory. Dokončené práce bolo potrebné nechať vyschnúť na slniečku a tak sme voľnú chvíľu využili na občerstvenie sa chutnými chlebíčkami z kuchyne pani Zitovej. Pán Vološin nám urobil zopár spoločných fotiek s našimi prácami. Do odchodu autobusu zostávala ešte dlhšia chvíľa a tak sme voľný čas využili na kreslenie s ceruzkovou tematikou. Vznikli zaujímavé návrhy ceruzkových domov, policajných ceruzkových áut a pod. Pomaly sa blížil čas odchodu a tak plní príjemných dojmov, oddýchnutí a v dobrej nálade sme sa pobrali späť na autobusovú zastávku.

Dňa 30.júla sme sa opäť vybrali na návštevu ArtFarm v Drienovci, kde boli pre nás prichystané tvorivé dielne. Zraz bol na autobusovej stanici, cesta ubehla rýchlo a my sme boli na mieste okolo 10.30. Prvé čo nás privítalo bol dážď, ale našťastie vyzbrojení dáždnikmi, sme sa rýchlo presunuli na ARTFARM, kde nás už pani Zitová čakala s tradičným občerstvením. Potom nasledovalo premietanie krátkeho videa z „RECYKLART“ stretnutí, v ktorom návštevníci Tvorivého domu vytvárali z odpadových materiálov rôzne diela. Toto video natočili bratia Čepekovci. Boli sme milo prekvapení, ako úžasne ho spracovali. Medzitým prestalo pršať a tak nám pani Zitová ukázala malú výstavu tvorby umelcov, ktorí dokážu z rôznych odpadových a na oko nepotrebných materiálov vyrobiť zaujímavé umelecké diela. Súčasťou výstavy boli aj diela ich dcéry Janky. Oddýchnutí a inšpirovaní tvorbou nadaných ľudí, sme sa aj mi pustili do práce. Podľa pokynov pani Zitovej si každý poskladal žabku z papiera a zaujímavé bolo, že vedela skákať. Naše rozcvičené prsty tak boli pripravené na ďalšiu činnosť. Dostali sme rôzne drevené trojuholníky, z ktorých sme mali vyskladať nejaký jednoduchý obrázok, napr. jablko, dom, auto, ceruzku a nalepiť ho na kartónovú doštičku. Nebola to jednoduchá úloha, vyžadovala si trocha fantázie a taktiež šikovnosti. Nalepený obrázok bolo potrebné vymaľovať akrilovými farbami. Výsledok nás náramne potešil. Po toľkej usilovnej práci sa dostavil aj hlad. Bol pre nás pripravený chutný guláš. Poobedňajšiu siestu sme strávili príjemnými rozhovormi medzi sebou. Keďže toto nebola naša ani prvá ani posledná návšteva ARTFARM, každý dostal za úlohu vymaľovať krabičku, ktorú si označil a pri ďalších návštevách si do nej bude ukladať svoje výrobky. Zvyšok času sme trávil rozprávaním, spoločným fotením a oddychovaním na slniečku. Hodiny ukazovali pokročilý čas a tak sme sa rozlúčili s rodinou Zitovcov a pobrali sa na zastávku a domov.

Mgr. Mária Mitríková

Postrehy klientov

V Drienovci sa mi páčilo. Kreslili sme abstraktné kresby a som to pekne namaľoval. Páčil sa mi pes aj mačka. Chlebíčky aj makovky boli dobré. Aj čaj a káva (Peťo)

Výlet do Drienovca bol príjemný. Páčilo sa mi maľovanie na skladačku a kreslenie na tému ceruzková terapia, kde som nakreslil ceruzkového policajta, ceruzkové policajné auto, ceruzkovú cestu a ceruzkový semafor (Radúz).

Výlet v Drienovci bol výborný. Deň bol slnený, videli sme remesla výtvarného a fotografického remesla. Videli sme ceruzku. Robili sme skladačku a ceruzkovú techniku(Dušan)

V Drienovci som sa cítila super. Bola som z toho výletu dojatá a šťastná (Mima)


viac...

Projekt „Naše mesto“ (14.6. – 15.6.2013) (Uverejnené dňa 01 Júl 2013)

Tak ako v minulom roku aj tohto roku sa Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ v Košiciach zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis, n.o. s názvom „Naše Mesto“. Realizácia projektu prebiehala v dňoch 14 .6. – 15.6.2013. Nadácia Pontis je jedna z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Snaží sa vytvárať svet slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba. Motivuje jednotlivcov, komunity a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet.

V rámci projektu sme navrhli dobrovoľnícke aktivity, ktoré boli zamerané na skrášlenie a estetickú úpravu priestorov ZPP „Radosť“. Konkrétne išlo o maľovanie kúpeľne, radiátorov, umývanie okien a celkové upratovanie priestorov združenia. Okrem dobrovoľníkov, sme od Nadácia Pontis získali i grant vo výške 100€, ktorý bol určený na nákup materiálu potrebného na prácu.

Do aktivít boli zapojení stáli dobrovoľníci, ktorí aktívne spolupracujú so združením, i dobrovoľníci z firiem GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. T-Systems Slovakia s.r.o. Pomohli nám hlavne svojimi manuálnymi zručnosťami. Ich dobrovoľnícka pomoc prispela k estetickému skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie soc. služieb, zvýšili pohodu a spokojnosť klientov, ktorými sú občania s duševnou poruchou, nakoľko má na ich zdravotný stav a psychickú pohodu vplyv aj vonkajšie prostredie v ktorom sa zdržiavajú. Veríme že vďaka ich pomoci sa klienti budú v združení lepšie cítiť a budú ho radi navštevovať. Manuálna práca účastníkov pomohla k zrealizovaniu všetkých stanovených aktivít, na ktoré by sme inak nemali dostatok prostriedkov.

S prvou časťou projektu sme oficiálne začali 14.6.2013 (piatok). Okolo 8.00 hod. prichádzali prví dobrovoľníci z firmy GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o. Po úvodnom príhovore a predstavení organizácie, koordinátorka Mgr. Lenka Paľová rozdelila účastníkov do skupín a všetci sa s chuťou pustili do práce. Akcia sa ukončila v popoludňajších hodinách. Aktivity pokračovali aj na druhý deň 15.6.2013 (sobota). Pracovnou posilou boli ľudia z firmy T-Systems Slovakia s.r.o. Dobrovoľníci, ktorí nám prišli pomôcť tvorili rozmanitú skupinu – zamestnanci firiem, top manažment, klienti, rodinní príslušníci i pracovníci združenia „Radosť“. Všetci spoločne prispeli k skrášleniu našej „Radosti“.

Spoločná práca, ktorá sa počas dvoch dní urobila pozitívne zasiahne nie len klientov, ale ja ich rodinných príslušníkov, našich dobrovoľníkov, zamestnancov, zástupcov nadriadených orgánov i ľudí z verejnosti.

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje všetkým zúčastneným, ktorí svojou aktívnou zapojenosťou pomohli esteticky skrášliť priestory strediska.

Mgr. Lenka Hybalová Paľová

Sociálna pracovníčkaviac...

Eko kútik (Uverejnené dňa 24 Máj 2013)

V dňoch  13.4. – 16.4.2013 prebiehala v Rehabilitačnom stredisku „Radosť“ realizácia projektu pod názvom „Eko kútik“, v rámci ktorého sa klienti mali naučiť vysádzať rastlinky a starať sa o ne. Cieľom projektu bolo taktiež dosahovať rozvoj pamäte, pozornosti, myslenia, posilňovanie zodpovednosti za svoje konanie, samostatnosť, rozvoj manuálnych zručností, vzájomná spolupráca a pomoc. „Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“.

Realizáciu celého projektu sme si rozdelili do viacerých etáp. Prvá časť bola zameraná na edukáciu, v rámci ktorej sme si povedali o tom, ako sa sadia rastliny a kvety, ako sa o ne treba starať, čo je dôležité pri starostlivosti o rastliny, nechýbali ani rôzne zaujímavé informácie o symbolike kvetov a význame farieb. Následne sa klienti rozdelili do dvojíc a  losovaním si vybrali kvetiny a bylinky, o ktoré sa budú sami starať. Aby túto povinnosť hravo zvládli, dostali za úlohu vyhľadať informácie týkajúce sa základnej starostlivosti o rastlinky a vypracovať malý plagátik, ktorý pre nich bude oporným bodom a pomocníkom pri starostlivosti o ne. Táto úloha im urobila jemné vrásky na čele, ale s pomocou pracovníčok a dobrovoľníkov ju nakoniec poľahky zvládli.  V druhej časti sme si pre odľahčenie atmosféry zahrali zopár hier. Klienti boli rozdelení do družstiev a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie nájsť schované kúsky papiera s textom, správne ich poskladať a následne prečítať zaujímavosť o rastlinke. Ako klienti dávali pozor pri predošlej edukácii sme si overili prostredníctvom kvízu. Pri poslednej hre mali klienti predviesť to, ako poznajú jednotlivé kvietky, v čom boli mimoriadne úspešný. Najúspešnejší hráči boli odmenení sladkou odmenou. Štvrtok 16.4.2013 prebehla najdôležitejšia časť celého projektu a to sadenie kvetov a byliniek, na ktorú sa klienti veľmi tešili. Celá akcia sa uskutočnila na vonkajšom balkóne. Klienti pracovali zväčša v dvojiciach, natiahli si rukavice a pustili sa do práce. Spoločnými silami sme zasadili semienka okrasných kvetov a byliniek, dostatočne ich popolievali a rozmiestnili v priestoroch zariadenia.

Naše zariadenie skrášľujú aj iné okrasné kvietky, o ktoré sme sa tiež postarali. Vymenili a doplnili sme hlinu, dostatočne ich pohnojili a popolievali a poutierali lístky od prachu.

Veríme, že sa za odvedenú robotu dočkáme dobrých výsledkov v podobe pekne zakvitnutých a zdravých kvetov a byliniek, na ktorých pohľad nám zlepší náladu a pohladí dušu.

Vypracovala: Mgr. Mária Mitríková – sociálna pracovníčka


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)