Psychorehabilitačný pobyt – Mnichovský potok (Uverejnené dňa 12 Aug 2014)

Psychorehabilitačný pobyt – Mníchovský potok

V auguste v dňoch od 1.8 až 4.8. 2014 sme s klientmi RS „Radosť“ absolvovali psychorehabilitačný pobyt v Mníchovskom potoku.

Výlet nám začal v piatok stretnutím na železničnej stanici. Cesta zbehla rýchlo aj keď sme sa zdržali prestupmi v Prešove a v Bardejove. Keď sme dorazili do Mníchovského potoka majiteľ (chaty Kamarát) nás už čakal s autom s vlečkou, ktorou sa zviezli aj niektorí z našich radov. Bol to vynikajúci zážitok.

Ešte v ten večer sme mali diskotékovú zábavu v country štýle v maskách, ktoré sme si sami vyrobili. Naši indiáni a kovboji medzi sebou súťažili v tanečných dueloch.

V nasledujúci deň sme začali spolu s pani Magdalénou Hrivniakovou súťaže – Poklad na mníchovskom potoku – o skvelé ceny v našich maskách. Hlavnou výhrou bolo nájdenie truhlice s prekvapením na základe postupných indícií.

Najprv sme sa rozdelili na skupinu kovbojov a indiánov, vyrobili si plagát družstva a pustili sa do zhotovovania chobotničiek z pet fliaš. Následne sme prešli rôznymi stanovišťami ako – maľovanie na tvár, vodný volejbal, balóny pod tričkami a hádzanie šípok do terča. Všetci zúčastnení dostali darčeky za účasť a hlavnú cenu vo forme sladkej odmeny (nanukov).

Poobede sme sa zúčastnili na rozhovore (interview) do rádia Lumen, ktorý viedla pani redaktorka Čigášová. Rozhovor prebiehal od našej pani riaditeľky, cez pracovníčky, dobrovoľníčky až po klientov. Na záver naša hudobná skupina „PreRadosť“  zahrala pre pani redaktorku a jej rodinu najlepšie skladby zo svojho repertoára.

Nedeľný deň sa niesol v turistickej nálade. Navštívili sme Bardejovské kúpele a nakúpili si oplátky a rôzne suveníry. Posledný večer výletu sme zavŕšili opekačkou, hrou na gitare a spevom ľudových skladieb.

Ráno naša hudobná skupina „Pre Radosť“ šla spríjemniť a rozveseliť chvíle klientom v DSS Alia v Bardejove. My ostatní sme si zatiaľ zosumarizovali celý pobyt, pobalili sa a obedom sme ukončili náš skvelý výlet.

V Mníchovskom potoku sme strávili štyri dni, počas ktorých sme zažili kopu zábavy. Odnášame si veľa nových spoločných zážitkov. Naša vďaka patrí predovšetkým celému Združeniu príbuzných a priateľov „Radosť“ za zorganizovanie, realizáciu akcie a starostlivosť. Taktiež dobrovoľníčkam Magdaléne Hrivniakovej (ktorá si pre klientov pripravila množstvo aktivít a súťaži) a Mgr. Miroslave Sovákovej.

Cieľom tohto psychorehabilitačného pobytu bolo upevňovanie a rozvíjanie vzťahov medzi klientmi a pracovníkmi združenia, zvyšovanie sebavedomia, sebahodnotenia, empatie, asertivity, komunikačných zručností, spolupráce  a to prostredníctvom zrealizovaných aktivít.  Ďalej upevňovanie praktických zručností a schopností pre samostatný život. A v neposlednom rade rozvíjanie estetického cítenia prostredníctvom muzikoterapie.

Výlet v Mníchovskom potoku nám navždy utkvie v našich spomienkach a v srdciach.

Mgr. Miroslava Tóthová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

Link k reportáži v rádiu Lumen:

vyznania41_08_08_2014

vyznania42_15_08_2014

vyznania44_29_08_2014

svetlo-nadeje66_12_10_2014 (1)

Spätná väzba klientov – Mníchovský potok

1.8. 2014 sme boli na výlete na Mníchovskom potoku na chate Kamarát. Chodili sme sa prechádzať do lesa a potom cez les do Bardejova a potom sme si kúpili kúpeľné oplátky.

Vlado Klein

Na výlete v Mníchovskom Potoku mi bolo príjemne. Prostredie bolo taktiež úžasné. Boli jedlá obstojné. Každý deň sme išli na túry alebo na iné nepoznané miesta. Cítil som sa tam príjemne.

Ivan Peytchev

Výlet bol výborný. Z Košíc sme šli o 10:15 a na mieste sme boli o 13:45. Potom sme mali aktivity až do večere o 18tej hodine. Nasledoval karneval, bol som za indiána. V sobotu sme raňajkovali, boli rôzne súťaže a poobede bol voľnejší program. V nedeľu doobeda bolo voľno a potom sme išli do Bardejovských kúpeľov. Večer sme mali opekačku. Ani sa mi nechcelo ísť domov.

Laco Rutta

Páčil sa mi volejbal, frisby, prehadzovanie sáčkov s vodou, výlet s Dadou, tie dva psy, mačka, ktorá vyliezla na strom, bufet, v ktorom som si kúpil coca – colu, opekačka ,  menšia diskotéka, maškarný ples, jeden klient tam mal skutočný kolt, oblečenie ,,indiánov“.

Rasťo Čurilla

Bolo veľmi dobre, len veľa toho bolo : frisbee, volejbal, lumen – interwiew, jedlo, koncert DSS ALIA, diskotéka, hra, všetko super, nepáčilo sa my to, že sme dlho cestovali a prestupovali.

Martin Staňa

Fotodokumentácia:


viac...

Majáles – Tanečná zábava v “Radost” (Uverejnené dňa 30 Máj 2014)

Po zimnom období prišli konečne teplejšie dni, spojené s dobrou náladou. Slnečné obdobie sme sa i my rozhodli privítať zorganizovaním „Majálesu“ – tanečnej zábavy. Išlo o stretnutie ľudí s duševnými poruchami, chorobami, spolu s ľuďmi bez handicapu. Majáles sa niesol v oranžovej farbe, ako poďakovanie štedrému sponzorovi, nakoľko sa tento projekt uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov „Nadácie Orange“. Manažérkou a autorkou projektu bola verná dobrovoľníčka Magdaléna Hrivniaková, ktorej patrí naše veľké poďakovanie za napísanie projektu a spoluzorganizovanie takejto skvelej akcie.

S prípravou Majáles sme začali pár dni skôr, nakoľko bolo potrebné nachystať farebnú výzdobu. Klienti sa s chuťou pustili do práce. Vyrábali farebné kvety rôznych tvarov a veľkosti. Deň pred „Majálesom“ sme všetci spoločne vyzdobili priestory RS „Radosť“. Celé stredisko vyzeralo ako jedna veľká kvetinová lúka.

„Majáles“ sme začali hneď z rána a to prípravou občerstvenia pre všetkých účastníkov. Klienti spolu s pracovníkmi pripravovali občerstvenie, súčasťou ktorého boli chlebíčky, jednohubky, obložené misy, nechýbali ani slané či sladké pochutiny, voda, káva, čaj. Približne okolo 11.00 hod, sa všetci účastníci zhromaždili na balkóne. Pozvanie prijali aj pracovníci spolu s klientmi zo stacionára „Čistá duša“. Hudobná skupina „Pre Radosť“ slávnostne otvorila tanečnú zábavu – „Majáles“ hymnou združenia „Radosť“ a samozrejme zahrali aj ďalšie veselé piesne. Následne účastníkov privítala riaditeľka Mgr. Drahoslava Kleinová. Po úvodnom programe nasledovala ďalšia časť – zábavné aktivity. Klienti sa rozdelili do troch skupín. Prvá skupina zostala na balkóne, kde sa realizovali pohybové a tanečné aktivity, ktoré viedol dobrovoľní Peťo M. Druhá skupina sa presunula do ateliéru, v ktorom dobrovoľníčka Magda H. viedla spoločenský bon – ton.  Zostávajúca tretia skupina pomáhala dokončiť občerstvenie – krájali ovocie do čokoládovej fontány. Po skončení pripravených aktivít, nastal čas obedňajšej prestávky. Účastníci „Majálesu“ mali čas a priestor na vzájomné rozhovory, spoznávanie sa, či upevňovanie vzťahov.

Potom nasledovala ďalšia časť programu, ktorá prebiehala na balkóne. Nechýbali rôzne tanečné a zábavné súťaže a malé odmeny pre účastníkov v podobe cukríkov a farebných pier. Priestormi RS „Radosť“ sa rozliehal zábavný smiech i veselá tanečná hudba. Všade vládla príjemná nálada. Počas prestávok sa jednotlivci mali možnosť občerstviť a posilniť pripravenými pochutinami, chlebíčkami, studenými misami, vodou, kávou, čajom. Zlatým klincom „Majálesu“ bola čokoládová fontána, na ktorú sa všetci veľmi tešili.

Záver „Majálesu“ bol venovaný ďakovným príhovorom, Naše veľké poďakovanie patrí predovšetkým dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej, ktorá pre združenie „Radosť“, napísala tento projekt. Obdiv jej patrí za obetavý a láskavý prístup ku všetkým klientom. Rešpektuje ich individualitu a všetky aktivity prispôsobuje zdravotnému stavu klientov. Naša vďaka patrí takisto všetkým účastníkom, ktorý sa aktívne zapájali do pripraveného programu, pracovníkom a vedeniu RS „Radosť“.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“

Mgr. Lenka Paľová

Postrehy klientov

Na majálese sa mi páčilo všetko. Všetky aktivity boli super a čokoládová fontána tiež. Magda mala krásne aktivity. Celá RADOSŤ bola krásne vyzdobená a aj otvorenie bolo krásne od pani riaditeľky Kleinovej. (Marcel)

Na majálese sa mi páčilo ako sme súťažili. Páčilo sa mi skákanie na papier, ako sme spievali. Veľmi mi chutilo občerstvenie a hlavne fontána. Pani Magda sa mi páčila, ako vymýšľala súťaže a hlavne ako sme dostávali po cukríku. Páčilo sa mi aj to ako sme preliezali pod metlu. (Táňa)

Deň majálesu bol dobrý. Mali sme hry, tancovanie pod metlou. Páčili sa mi všetky aktivity a fajna bola aj čokoládová fontána s ovocím chutila mi. Som si oddýchla a zabavila som sa.

Na majálese sa mi páčilo všetko. Aj som dvakrát vyhral. Súťaže sa mi páčili, bola dobrá tancovačka, aj jedla aj súťaží bolo dosť. (Peter)

Fotodokumentáciaviac...

Fašiangový karneval (Uverejnené dňa 13 Mar 2014)

Dňa 26.2.2014 sa pod záštitou Psychiatrického oddelenia UNLP, 1. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a ODOSU Košice uskutočnil v priestoroch Zamestnaneckých klubov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura fašiangový karneval. Zábavy sa zúčastnili: Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení Trieda SNP 1, Denný psychiatrický stacionár Psychiatrická klinika UNLP Rastislavova 43, Združenie príbuzných a priateľov Radosť, personál, rodinný príslušníci, známy.

Účastníci sa začali schádzať okolo pol jednej. Príjemne nás potešili krásne vyzdobené priestory. Čas zostávajúci do začatia karnevalu sme využili na krátke vzájomné rozhovory, poniektorí si šli obliecť pripravené masky, iní si nasadili škrabošky, niektorí z nás stretli svojich starých známych a kamarátov.

Karneval slávnostne otvorila MUDr. Milana Kovaničová krátkym príhovorom. Po ňom nasledoval hudobný program našej hudobnej skupiny „Pre Radosť“. Prvé kolo sa nieslo v znamení ľudových piesní a tancov: Prečo si neprišiel, Kamarátko moja, Jedná stará baba. Keďže je fašiangové obdobie, nesmela chýbať ani známa pesnička Fašiangy Turíce. Perličkou programu boli dve nové pesničky: hebrejský nápev Šálom a latinsko-americká pieseň Lacucaraca, na ktorú sme spoločnými silami vymysleli vlastné slová.

Po tejto kultúrnej vložke nasledovalo občerstvenie vo forme bohato prestretých stolov, na ktorých nesmeli chýbať šišky, pečená klobása, chlebíčky a iné sladké a slané pochutiny, káva, čaj, minerálka.

Posilnení a v dobrej nálade sme sa pustili do tanca. Rezké valčíky, polku, tango a iné tanečné skladby hralo hudobné trio na čele s huslistom Lacom Gállom. Tak ako kapela, tak aj my sme potrebovali po rezkých skladbách chvíľku na krátky oddych. Túto prestávku využila pani MUDr. Milana Kovaničová na prezentáciu masiek. Každý predstavil svoju masku, aby porota mohla oceniť tú najlepšiu. Výhru získala klientka denného stacionára zo starej nemocnice v maske Jacksona, ktorá nám aj skvelo zatancovala a zaslúžila si veľký potlesk. Inšpirovaní tancom sme sa aj mi pustili ďalšieho tanečného kola. Karneval sa niesol v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Medzi jednotlivými tanečnými kolami bol priestor na oddych, občerstvenie a vzájomné rozhovory.

Organizátori karnevalu pre nás pripravili prekvapenie vo forme tomboly. Na začiatku klienti dostali lístočky, ktoré sa následne losovali. Poväčšine každý vyhral nejakú malú odmenu. Po tombole nám kapela zahrala ešte zopár tanečných kôl a  prišiel čas pobrať sa domov. Z karnevalu sme odchádzali vytancovaní a v dobrej nálade, ale nie len to. Upevnili sme si základy spoločenského správania, rozvíjali sme vzájomnú komunikáciu, nadviazali nové spoločenské kontakty a utužili staré.

Mgr. Mária Mitriková

Postrehy klientov:

Na karnevale sa mi veľmi páčilo. Skoro som vyhral prvú cenu za najlepšiu masku. Potešila ma cena v tombole. Peťo S.

Na karnevale bolo veľa masiek. Naše centrum tam malo program a tiež tam bola živá kapela. Spievali sme, tancovali. Bola aj tombola. Ja som vyhrala farbičky. Bolo bohaté občerstvenie. Bolo tam fajn. Monika T.

Karneval bol dobrý. Najlepšia maska bol Jackson – jednoznačne. Tombolu vyhral každý, ta sa mi páčilo. Martin S.

Karneval bol pekný a bola dobrá atmosféra. Najkrajšou maskou bol Michael Jackson. Páčila sa mi aj tombola, kde som vyhral prútený košík s dvoma nádobkami. Karneval dobre moderovala pani Kovaničová.

Karneval v nemocnici bol pekný. Páčila sa mi ako bola pani Kovaničová prezlečená za dámu. Najviac sa mi páčila maska Michaela Jacksona. Mali sme pekné vystupovanie z Radosti a pekne pripravený program. Občerstvenie boli veľmi dobré. Vyhrala som aj v tombole peknú cenu. Bola to voňavka z Oriflame. Táňa K.

Na karnevale v nemocnici sa mi páčilo všetko, hlavne: občerstvenie, masky, tombola, tance, spevy a celkové aj muziky. Laco R.

Fotodokumentácia z fašiangového karnevalu
viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)