Majáles – Tanečná zábava v “Radost” (Uverejnené dňa 30 Máj 2014)

Po zimnom období prišli konečne teplejšie dni, spojené s dobrou náladou. Slnečné obdobie sme sa i my rozhodli privítať zorganizovaním „Majálesu“ – tanečnej zábavy. Išlo o stretnutie ľudí s duševnými poruchami, chorobami, spolu s ľuďmi bez handicapu. Majáles sa niesol v oranžovej farbe, ako poďakovanie štedrému sponzorovi, nakoľko sa tento projekt uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov „Nadácie Orange“. Manažérkou a autorkou projektu bola verná dobrovoľníčka Magdaléna Hrivniaková, ktorej patrí naše veľké poďakovanie za napísanie projektu a spoluzorganizovanie takejto skvelej akcie.

S prípravou Majáles sme začali pár dni skôr, nakoľko bolo potrebné nachystať farebnú výzdobu. Klienti sa s chuťou pustili do práce. Vyrábali farebné kvety rôznych tvarov a veľkosti. Deň pred „Majálesom“ sme všetci spoločne vyzdobili priestory RS „Radosť“. Celé stredisko vyzeralo ako jedna veľká kvetinová lúka.

„Majáles“ sme začali hneď z rána a to prípravou občerstvenia pre všetkých účastníkov. Klienti spolu s pracovníkmi pripravovali občerstvenie, súčasťou ktorého boli chlebíčky, jednohubky, obložené misy, nechýbali ani slané či sladké pochutiny, voda, káva, čaj. Približne okolo 11.00 hod, sa všetci účastníci zhromaždili na balkóne. Pozvanie prijali aj pracovníci spolu s klientmi zo stacionára „Čistá duša“. Hudobná skupina „Pre Radosť“ slávnostne otvorila tanečnú zábavu – „Majáles“ hymnou združenia „Radosť“ a samozrejme zahrali aj ďalšie veselé piesne. Následne účastníkov privítala riaditeľka Mgr. Drahoslava Kleinová. Po úvodnom programe nasledovala ďalšia časť – zábavné aktivity. Klienti sa rozdelili do troch skupín. Prvá skupina zostala na balkóne, kde sa realizovali pohybové a tanečné aktivity, ktoré viedol dobrovoľní Peťo M. Druhá skupina sa presunula do ateliéru, v ktorom dobrovoľníčka Magda H. viedla spoločenský bon – ton.  Zostávajúca tretia skupina pomáhala dokončiť občerstvenie – krájali ovocie do čokoládovej fontány. Po skončení pripravených aktivít, nastal čas obedňajšej prestávky. Účastníci „Majálesu“ mali čas a priestor na vzájomné rozhovory, spoznávanie sa, či upevňovanie vzťahov.

Potom nasledovala ďalšia časť programu, ktorá prebiehala na balkóne. Nechýbali rôzne tanečné a zábavné súťaže a malé odmeny pre účastníkov v podobe cukríkov a farebných pier. Priestormi RS „Radosť“ sa rozliehal zábavný smiech i veselá tanečná hudba. Všade vládla príjemná nálada. Počas prestávok sa jednotlivci mali možnosť občerstviť a posilniť pripravenými pochutinami, chlebíčkami, studenými misami, vodou, kávou, čajom. Zlatým klincom „Majálesu“ bola čokoládová fontána, na ktorú sa všetci veľmi tešili.

Záver „Majálesu“ bol venovaný ďakovným príhovorom, Naše veľké poďakovanie patrí predovšetkým dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej, ktorá pre združenie „Radosť“, napísala tento projekt. Obdiv jej patrí za obetavý a láskavý prístup ku všetkým klientom. Rešpektuje ich individualitu a všetky aktivity prispôsobuje zdravotnému stavu klientov. Naša vďaka patrí takisto všetkým účastníkom, ktorý sa aktívne zapájali do pripraveného programu, pracovníkom a vedeniu RS „Radosť“.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“

Mgr. Lenka Paľová

Postrehy klientov

Na majálese sa mi páčilo všetko. Všetky aktivity boli super a čokoládová fontána tiež. Magda mala krásne aktivity. Celá RADOSŤ bola krásne vyzdobená a aj otvorenie bolo krásne od pani riaditeľky Kleinovej. (Marcel)

Na majálese sa mi páčilo ako sme súťažili. Páčilo sa mi skákanie na papier, ako sme spievali. Veľmi mi chutilo občerstvenie a hlavne fontána. Pani Magda sa mi páčila, ako vymýšľala súťaže a hlavne ako sme dostávali po cukríku. Páčilo sa mi aj to ako sme preliezali pod metlu. (Táňa)

Deň majálesu bol dobrý. Mali sme hry, tancovanie pod metlou. Páčili sa mi všetky aktivity a fajna bola aj čokoládová fontána s ovocím chutila mi. Som si oddýchla a zabavila som sa.

Na majálese sa mi páčilo všetko. Aj som dvakrát vyhral. Súťaže sa mi páčili, bola dobrá tancovačka, aj jedla aj súťaží bolo dosť. (Peter)

Fotodokumentáciaviac...

Fašiangový karneval (Uverejnené dňa 13 Mar 2014)

Dňa 26.2.2014 sa pod záštitou Psychiatrického oddelenia UNLP, 1. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a ODOSU Košice uskutočnil v priestoroch Zamestnaneckých klubov Univerzitnej nemocnice L. Pasteura fašiangový karneval. Zábavy sa zúčastnili: Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení Trieda SNP 1, Denný psychiatrický stacionár Psychiatrická klinika UNLP Rastislavova 43, Združenie príbuzných a priateľov Radosť, personál, rodinný príslušníci, známy.

Účastníci sa začali schádzať okolo pol jednej. Príjemne nás potešili krásne vyzdobené priestory. Čas zostávajúci do začatia karnevalu sme využili na krátke vzájomné rozhovory, poniektorí si šli obliecť pripravené masky, iní si nasadili škrabošky, niektorí z nás stretli svojich starých známych a kamarátov.

Karneval slávnostne otvorila MUDr. Milana Kovaničová krátkym príhovorom. Po ňom nasledoval hudobný program našej hudobnej skupiny „Pre Radosť“. Prvé kolo sa nieslo v znamení ľudových piesní a tancov: Prečo si neprišiel, Kamarátko moja, Jedná stará baba. Keďže je fašiangové obdobie, nesmela chýbať ani známa pesnička Fašiangy Turíce. Perličkou programu boli dve nové pesničky: hebrejský nápev Šálom a latinsko-americká pieseň Lacucaraca, na ktorú sme spoločnými silami vymysleli vlastné slová.

Po tejto kultúrnej vložke nasledovalo občerstvenie vo forme bohato prestretých stolov, na ktorých nesmeli chýbať šišky, pečená klobása, chlebíčky a iné sladké a slané pochutiny, káva, čaj, minerálka.

Posilnení a v dobrej nálade sme sa pustili do tanca. Rezké valčíky, polku, tango a iné tanečné skladby hralo hudobné trio na čele s huslistom Lacom Gállom. Tak ako kapela, tak aj my sme potrebovali po rezkých skladbách chvíľku na krátky oddych. Túto prestávku využila pani MUDr. Milana Kovaničová na prezentáciu masiek. Každý predstavil svoju masku, aby porota mohla oceniť tú najlepšiu. Výhru získala klientka denného stacionára zo starej nemocnice v maske Jacksona, ktorá nám aj skvelo zatancovala a zaslúžila si veľký potlesk. Inšpirovaní tancom sme sa aj mi pustili ďalšieho tanečného kola. Karneval sa niesol v príjemnej uvoľnenej atmosfére. Medzi jednotlivými tanečnými kolami bol priestor na oddych, občerstvenie a vzájomné rozhovory.

Organizátori karnevalu pre nás pripravili prekvapenie vo forme tomboly. Na začiatku klienti dostali lístočky, ktoré sa následne losovali. Poväčšine každý vyhral nejakú malú odmenu. Po tombole nám kapela zahrala ešte zopár tanečných kôl a  prišiel čas pobrať sa domov. Z karnevalu sme odchádzali vytancovaní a v dobrej nálade, ale nie len to. Upevnili sme si základy spoločenského správania, rozvíjali sme vzájomnú komunikáciu, nadviazali nové spoločenské kontakty a utužili staré.

Mgr. Mária Mitriková

Postrehy klientov:

Na karnevale sa mi veľmi páčilo. Skoro som vyhral prvú cenu za najlepšiu masku. Potešila ma cena v tombole. Peťo S.

Na karnevale bolo veľa masiek. Naše centrum tam malo program a tiež tam bola živá kapela. Spievali sme, tancovali. Bola aj tombola. Ja som vyhrala farbičky. Bolo bohaté občerstvenie. Bolo tam fajn. Monika T.

Karneval bol dobrý. Najlepšia maska bol Jackson – jednoznačne. Tombolu vyhral každý, ta sa mi páčilo. Martin S.

Karneval bol pekný a bola dobrá atmosféra. Najkrajšou maskou bol Michael Jackson. Páčila sa mi aj tombola, kde som vyhral prútený košík s dvoma nádobkami. Karneval dobre moderovala pani Kovaničová.

Karneval v nemocnici bol pekný. Páčila sa mi ako bola pani Kovaničová prezlečená za dámu. Najviac sa mi páčila maska Michaela Jacksona. Mali sme pekné vystupovanie z Radosti a pekne pripravený program. Občerstvenie boli veľmi dobré. Vyhrala som aj v tombole peknú cenu. Bola to voňavka z Oriflame. Táňa K.

Na karnevale v nemocnici sa mi páčilo všetko, hlavne: občerstvenie, masky, tombola, tance, spevy a celkové aj muziky. Laco R.

Fotodokumentácia z fašiangového karnevalu
viac...

Tanečná zábava v Dome umenia 2.3.2014 (Uverejnené dňa 13 Mar 2014)

Fašiangové obdobie sa nesie v znamení zábav, tancovačiek a plesov. Aj preto sa Rehabilitačné stredisko „Radosť“ rozhodlo zúčastniť tanečnej zábavy v Dome umenia, ktorá sa konala v nedeľu 2.3.2014 s oficiálnym začiatkom o 17.00 hodine. Zábava bola určená pre klientov, rodičov, sponzorov a dobrovoľníkov RS „Radosť“ s cieľom utužiť vzájomné vzťahy medzi klientmi navzájom, ale taktiež aj s rodinnými príslušníkmi a dobrovoľníkmi. Upevniť si osvojené základy spoločenského správania a v neposlednom rade oddýchnuť si, zabaviť sa, stráviť príjemný večer a načerpať nové zážitky.

Účastníci zábavy sa začali schádzať okolo pol piatej. Na prvom poschodí sme mali vyhradené osobitné priestory, kde nás čakal krásne prestretý stôl. Tanečnú zábavu slávnostne otvoril Mgr. art. Vladislav Klein krátkym príhovorom. RS „Radosť“ zabezpečilo občerstvenie a  nás hneď na úvod čakalo chutné predjedlo. Hudobná kapela už medzitým veselo vyhrávala a tak občerstvení a plní sily, sme sa vybrali na parket. Chlapci neváhali a hneď pozvali dievčatá do tanca. Tancovalo sa v pároch aj v skupinkách, striedali sa rýchle aj pomalšie pesničky. Medzi jednotlivými kolami boli krátke prestávky, ktoré sme využili nielen na oddych, ale aj na vzájomné rozhovory a utužovanie vzťahov.

Po niekoľkých tanečných kolách sa servíroval hlavný chod – chutné špízy. Samozrejme na stole nesmela chýbať ani sladká dobrota a to sladké šišky. Počas väčšej prestávky sme si zaspievali naše obľúbené pesničky, nesmela chýbať ani hymna združenia Obavy, keď srdce trápia nás. Hudobne nás na gitare sprevádzal pán R. Čurilla.

Každé tanečné kolo bol parket plný. Všetci sme si naplno užívali tanec a hudbu, no čas rýchlo ubiehal, blížila sa deviata hodina a s ňou aj koniec zábavy. Prišiel čas rozlúčiť sa a tak v dobrej nálade a prijemné unavení sme sa pobrali domov.

Mgr. Mária Mitriková

Spätná väzba:

Zábava bola dobrá. Zatancoval som si poriadne. Mohli však hrať viac moderných pesničiek. Jedlo bolo super, až na tú nátierku. No najlepšie boli buchty. Martin S.

Na zábave sa mi páčilo: hudba aj jedlo (ražniči a pečeňová paštéta). Hudba sa mi nepáčila. Tancoval som s Mimou, Mirkou, Majkou. Zábava bola dobrá a dobre sa tancovalo s dievčatami.

Radúz H.

Na zábave bolo dobre. Tancovali sme v pároch alebo v kruhu. Pesničky mohli byť moderné, ale aj tak bolo dobre. Tancovala som s Maťom na ľudovky. Boli aj buchty s lekvárom.

Zuzka P.

Na zábave bolo super. Bomba pesničky spievali. Vytancovala som všetkých a aj to občerstvenie bolo fajn.

Mima M.

Tanečná zábava bola výborná. Muzika bola výborná, hlavne tie veselšie pesničky. Aj občerstvenie bolo dobré.

Laca R.

Hudba bola dobrá, aj som tancoval. Občerstvenie bolo OK. Nátierka a ešte nejaké jedlo. Nechýbal ani humor. Tancoval som s mamou a s Mimou. Živá hudba bola dobrá.

Rasťo Č.

Tanečná zábava bola dobrá. Zabávala som sa celkom dobre. Pesničky sa mi páčili. Trochu mi vadila kamera. Tancovala som s Dušanom, Peťom aj Vladom. Občerstvenie bolo dobré. Chutilo mi jedlo, ktoré tam podávali.

Táňa K.

Zábava bola úžasná. Mám rada takéto tanečné zábavy. Hrala živá hudba. Mali sme veľmi veľké pohostenie. Niektorí sme to nevládali dojesť. Aj keď som nevládala, stále som tancovala. Rasťov otec zahral na gitare, pospievali sme si.

Miška V.

Fotodokumentácia z  tanečnej zábavy


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)