Drienovec (Uverejnené dňa 27 Okt 2014)

Dňa 14. 10. 2014 sme navštívili náš obľúbený Drienovec. V ten deň nám krásne vyšlo počasie na celodenné tvorivé stretnutie, ktoré sa nieslo vo výtvarnom štýle. Aj keď zo začiatku bolo ešte zamračené, na obed vyšlo slnko. Dá sa povedať, že ešte prebiehalo babie leto.

Ako na každej návšteve chránených dielni Artfarm – v Drienovci nás pani Zitová sprevádzala krátkou ukážkou celého komplexu s prezentáciami jednotlivých diel známych aj neznámych autorov. Obzvlášť oboznamovala s prostredím tých z nás, ktorí boli na tomto umeleckom mieste prvý krát. Privítanie bolo ukážkové – maková štrúdľa a čajík resp. pre milovníkov kávy bola k dispozícii kávička.

Nabudení a posilnení občerstvením na prácu, sme začali tvorivými dielňami. Výtvarná tvorba sa niesla v duchu – kresli čo vidíš. Či už to bola okolitá príroda, alebo modelový predmet resp. naaranžované zátišie.

Niektorí z nás maľovali s farbami na plátna s umelcom pánom Igorom Sokolovským – záhradu a vonkajšiu fasádu obydlia resp. ateliéru. Za jeho pomoci si niektorí klienti mali možnosť vyskúšať maľbu takouto formou po prvý raz.

Iní kreslili s ceruzkou (tieňovaním) – jablkový košík s vázou, čo slúžilo ako umelecký objekt. Touto metódou sme sa chceli naučiť trpezlivosti a všímavosti pre detail, ktorý bolo potrebné vyjadriť na papier.

Po umeleckej činnosti nás čakala fantastická odmena vo forme guláša, ktorý pripravil pán domáci. „Napraskali“ sme sa do puknutia a zvyšok poobedia sme trávili zaslúženým odpočinkom a diskusiou o zážitkoch a nových získaných vedomostiach. Strebávali sme krásy prírody a užívali si slniečko na tvári.

Z tohto maliarskeho stretnutia si odnášame pekné spomienky a tri krásne obrazy, ktoré ešte dokončíme a vyvesíme v našom stredisku Radosť. Určite sa do Drienovca opäť vrátime na prežitok, nácvik umeleckej tvorby a nadýchanie sa čerstvého vzduchu.

Autor : Mgr. Miroslava Tóthová – sociálna pracovníčka ZPP Radosť

Spätná väzba – Drienovec

Drienovec bol úplne super. Ešte stále som nespracoval všetky zážitky. Moja znalosť umenia 20. storočia mi pomohla pri analyzovaní diel, ktoré tam boli. Veľmi sa mi diela páčili, a nechcem robiť podrobnú prednášku o maľbách, fotkách a plagátoch, ktoré som videl , ale bolo to úžasné a obohacujúce.

Dodo

V Drienovci bolo celkom dobre. Páčilo sa mi ako maľoval pán maliar obrazy. Ako nám pani ukazovala o tých ceruzkách. Potom sme maľovali tie zátišia na papier s farbičkami a bolo to celkom pekné. Veľmi mi chutil guláš, ktorý sme jedli na obed. Počasie bolo celkom dobré a všetci sme sa šťastne vrátili domov.

Táňa

Bolo výborne, kreslili sme v Drienovci o jeseni rozdelení do dvoch skupín. A potom farbičkami maľovali.

Laco

Bolo to dobre, pán veľmi pekne maľoval, nechápal som ho. Guláš my veľmi chutil, aj keď my varíme trochu inač. Kreslili sme zátišie, každý sme to poňali svojím spôsobom. Zaujímavé boli tie plagáty na divadlo.

Martin

V Drienovci v Art farme som bol a sa mi veľmi páčilo. Páčilo sa mi ako kreslil pán Sokolovský a zároveň som ho pozoroval pri práci. Guláš bol výborný veľmi mi chutil. Celkovo sa mi v Drienovci strávil príjemný deň.

V Drienovci bolo dobre. Páčili sa mi výrobky, aj maľby na domoch. Mali sme guláš, čajík, kávu, koláče – boli chutné. Kreslili sme zátišie, ale veľmi sa mi nedarilo. Program bol celkom dobrý.

Zuzka
viac...

Nezábudky a Deň otvorených dverí v “Radosti” (Uverejnené dňa 27 Okt 2014)

Spoločenský, priemyselný a  mediálny rozvoj so sebou prináša nový druh poznania a pomoci pre ľudstvo, ale v niektorých prípadoch aj nový druh ohrozenia „Duševné choroby“. V minulosti boli duševne chorí označovaní rôznymi dehonestujúcimi názvami a vyčleňovaní na okraj spoločnosti. Verejnosť je stále neinformovaná, nevie čo jednotlivé ochorenie so sebou prináša, podlieha predsudkom a preto duševne chorí majú veľké problémy žiť, zapájať sa do spoločenského a pracovného života. Trpia dvakrát pre chorobu a nálepku, ktorú im dáva neinformovaná spoločnosť.

Aj na základe týchto uvedených skutočností vznikla potreba zakladať organizácie, združenia a iné hnutia, ktoré sa budú venovať danej problematike. V roku 2001 vznikla Liga za duševné zdravie, ktorá je nepolitické, charitatívne, humanitné, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia, zlepšovanie podmienok a života duševne chorých a prevencia duševných porúch za pomoci odborníkov psychiatrie. Liga za duševné zdravie už po 11 krát každoročne organizovala celoslovenskú zbierku Dni nezábudiek, ktorá sa konala v dňoch 11.09 – 14.09.2014. Jej cieľom je vyzbieranými finančnými prostriedkami pomáhať členským združeniam a organizovať rôzne destigmatizačné kampane.

Pri príležitosti Dni nezábudiek 2014 a Svetového dňa duševného zdravia  (10.otóber) Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“- Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č. 1 zorganizovalo „Deň otvorených dverí v Radosti“. Rodičom, priateľom, známym ako aj širšej verejnosti sme ponúkli možnosť prísť k nám do strediska a nahliadnuť na činnosti, ktoré tu dennodenne realizujeme.  Cieľom tohto dňa bolo poukázať na dôležitosť duševného zdravia, ktoré si mnohí ľudia nevážia a berú ho ako samozrejmosť. Človek môže duševne ochorieť z minúty na minútu v dôsledku náhleho životného zlomu napr. úmrtie blízkeho, strata práce, rozvod, strata bytu, dlhodobý stres – preťaženie v škole, v práci… Ak k tomuto dôjde, až vtedy si začneme uvedomovať životné priority a dôležitosť zdravia.

Keď niekto duševne ochorie zvyčajne stráca svoje zázemie, má problémy doma i v okolí, izoluje sa od všetkého a všetkých. Vtom čase potrebuje porozumenie, pochopenie a podporu. Pre príbuzných je to veľká rana a nevedia sa v tom zorientovať.  Odbremenenie pre rodinu a pomoc chorému sa snažíme poskytovať klientom v našom stredisku. Poskytujeme sociálnu službu fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (schizofrénia, bipolárna porucha, poruchy osobnosti a správania sa u dospelých jedincov), ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. Z. o sociálnych službách. Jedná sa o dodržiavanie denného režimu, prácu na svojej osobnosti, rozvoj praktických a sociálnych zručností, zmysluplné trávenie voľného času, tiež rozvíjanie hudobných a výtvarných schopností.

Sme podporovaní Košickým samosprávnym krajom, čo si veľmi vážime. Čiastočné finančné prostriedky si musíme zabezpečiť sami prostredníctvom Verejnej zbierky povolenej MPSVaR – Dni nezábudiek, predajom našich výrobkov na vianočných trhoch (na KVP, v stánku U.S.Steel Košice, s.r.o. na Hlavnej  ulici ) a darovaním 2% z daní atď.

V blízkej budúcnosti pripravujeme prednášky odborníkov psychiatrie aj pre obyvateľov KVP, o ktorých vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky MČ KVP a nášho združenia (www.zpp-radost.sk).

A teraz nám dovoľte napísať ešte skúsenosti klienta pri Zbierke nezábudiek:

Ako každý rok aj tento sme zbierali nezábudky. Zbieral som Zuzkou pred Lidlom. Išlo nám to celkom dobre.  Zuzka mala letáky a oslovovala ľudí a ja som držal debničku a rozdával nezábudky. Najviac prispievali mamičky s deťmi a mnohé nechali svoje deti vhodiť peniaze do pokladničky. Chcel som im dať nezábudku, ale som si včas uvedomil, že by sa mohli pichnúť, čo mne sa stalo celkovo okolo 10-krát. Zažili sme 2 extrémy. Jeden pán nadával na nás, že tu stojíme a otravujeme ľudí. Druhý, nadával na tých, čo neprispeli. Bolo nám to nepríjemné, no nemôžeme ich súdiť, lebo nevieme, čo si prežili a prečo tak reagovali. Veľmi mi bolo trápne pýtať peniaze od starých ľudí. Jednak preto, lebo mnohí ani nechápali, čo sa vlastne deje. Určite majú veľa problémov, ktoré nie sú malé a ešte k tomu ani dôchodky nemajú veľké. Jedna pani si od nás pýtala povolenie, čo by som urobil na jej mieste aj ja, lebo je veľa podvodníkov. Na druhý deň sme boli zase pri Lidli, ale inom s Majkou. Veľmi príjemný bol starý pán, ktorý sa s nami dlhšie rozprával.  Majka hovorila ľudom aj o našom združení. Napadlo nás, že je lepšie ľudí oslovovať, keď vychádzajú z obchodu, pretože vtedy už majú rozmenené peniaze. Veľmi sa mi páčilo, keď jeden mladý Róm prišiel k nám a dal nám desať centov, čo myslím pre neho bola veľmi veľká hodnota. Tí ktorí vyzerali, že na to majú, nechceli prispieť asi preto, že nikdy nemali potrebu nedostatku, takže nechápali aké to je. Prostredníctvom tohto článku by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám prispeli. Vyzbierané peniaze nám veľmi pomôžu, poskytnú nám možnosť na chvíľu žiť tak, ako by sme boli zdraví.

Mgr. Drahoslava Kleinová (Riaditeľka RS Radosť)

Mgr. Mária Kusztvánová (Sociálna pracovníčka RS Radosť)
viac...

Návšteva Drienovca (Uverejnené dňa 22 Okt 2014)

Drienovec

Začiatkom augusta sme dostali milé pozvanie od pani Zitovej.  No a aký by to bol rok v „Radosti“, keby sme nenavštívili našu obľúbenú Artfarm v Drienovci. Preto sme sa dňa 13.08.2014 v hojnom počte stretli na autobusovej stanici. Napriek tomu, že slniečko sa neukazovalo a obloha bola zamračená, my sme mali skvelú náladu a nevedeli sme sa dočkať kedy dorazíme na miesto.

Do Drienovca sme docestovali okolo pol 11. V bráničke nás milo vítala Janka a samozrejme pani Zitová. Pri tejto návšteve nám pribudlo zopár nových členov, ktorí tu ešte neboli, preto sme začali prehliadkou múzea ceruziek, zbierky plyšových medvedíkov, veľmi nás zaujala kabínka ilúzii. Milo nás prekvapili novinky, ktoré od poslednej návštevy pribudli do zbierky. Tiež nás zaujala mala výstava venovaná ľudským právam a rasizmu. Okrem nás navštívili Artfarm aj maliarky, ktoré pracovali na svojich dielach. Jedna z nich nám prezradila svoj tip, ako vyrobiť ruku z papiera s ceruzkovými nechtami. V závere celej prehliadky sme si ešte prezreli dielňu pána Vladimíra Vološina.

Ak je človek niečím zaujatý, čas mu rýchlo beží a tak pri pohľade na hodinky sme zostali prekvapení. Bol čas obeda a tak sme sa pohodlne usadili v umeleckom altánku a pochutnali si na tradičných drienovských makových koláčoch a chutnom čajíku s bazovým sirupom. Po oddychovej sieste sme sa pustili do tvorivej činnosti.

Na výkres mal každý z nás nakresliť niečo s ceruzkovým motívom. Po počiatočnom ostychu začali vznikať krásne kresby: vlak z ceruziek s nástupišťom, ľudské postavy, tvár dievčiny, domy, autá a iné.                                                                                                            Zvyšok doobedia sme využili na vzájomne rozhovory. Tiež sme si prezreli výstavu fotiek z gréckeho ostrova Athos, občerstvili sa kávičkou a pripravenou desiatou. Pomaly nastal časť odchodu domov. Zbalili sme si veci a keďže nám ešte zvyšoval čas, prešli sme sa po obci. Do Košíc sme sa vrátili oddýchnutí, plní nových zážitkov a inšpirácií.

Ďakujeme pani Zitovej za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

Mgr. Mária Kusztvánová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť


Spätná väzba:

Bolo veľmi dobre, veľa  zaujímavých nápadov, na jeden deň sa to ani nedá stihnúť, dobre že ešte raz pôjdeme. Zaujímavé bolo múzeum ceruziek, našiel som si tam aj svoje. Nafotil som okolo 100 fotiek. Makovník bol chutný, vôbec nebol suchý. Pekná bola aj zbierka medveďov, do ktorého môže pridať aj jedného môjho.

Martin

Do Drienovca rada chodím, lebo som výtvarne založená. Majú tam vystavované nádherné umelecké práce od výmyslu sveta. Chodia tam aj maliari. Páčia sa mi aké majú vypracované všelijaké obšírne nápady. Perfektná fantázia. Podaril sa obraz a mňa to potešilo. Mala som radosť. Keď robíme niečo výtvarne cítim sa dobre. Nemávam vtedy komplexy menejcennosti, ktorými stále trpím.

Miška

Cesta do Drienovca bola dobrá. Veľmi sa mi páčilo ceruzkové múzeum. Nakreslila som na tému ceruzky ceruzkový vlak s ceruzkovými koľajnicami. Občerstvenie a čaj boli výborné.

Radúz

Bolo veľmi super, najviac sa mi páčilo ako nám pani domáca vysvetľovala o ceruzkovom  múzeu. Aj občerstvenie bolo fajn. Bol tam aj môj milovaný Ivan a s Hildou sme si dali 2 kávy  aj makovník.


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)