Pestré mestečko neziskových organizácií 10.6.2011 (Uverejnené dňa 26 Máj 2011)

V piatok 10. júna (od 15:00 – 20:00) v OC Optima v Košiciach organizuje Karpatská nadácia
tretí ročník Pestrého mestečka neziskových organizácií.

Pestré mestečko už tradične predstavuje verejnosti úspešné mimovládne
organizácie, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v
spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský
sektor. Súčasťou tohto ročníka Pestrého mestečka bude aj výstava z
medzinárodnej fotografickej súťaže Vyšehrad v obrazoch a ocenenie jej víťazov.

Jednou z prítomných neziskových organizácií bude aj Združenie príbuzných a priateľov “Radosť”. Ústredná pozornosť bude zameraná na rodinu ako základnú sociálnu jednotku a jej vplyv na duševné zdravie jej členov.

Cieľovou skupinou, ktorú chceme osloviť sú deti – primárna prevencia v oblasti duševného zdravia a sekundárne sa sústredime na rodičov, ktorí v enormnej miere ovplyvňujú psychický vývin svojich detí.

Ciele projektu:

  • prevencia
  • osveta
  • propagácia sociálnej rehabilitácie ľudí s duševnou poruchou
  • eliminácia predsudkov voči ľuďom psychicky znevýhodneným
  • základné poradenstvo v oblasti sociálnej práce, psychológie, arteterapie (rozhovory s odborníkmi)

Tieto vytýčené ciele budú napĺňané zábavnou formou atraktívnou pre tých najmenších. Do programu sme zahrnuli arteterapeutické aktivity (výroba kvetín z papiera, práca s hlinou,…) a činnosti zamerané na rozvoj kognitívnych schopností (pamäť, myslenie, pozornosť) – napr. hlavolamy, logické hádanky,… .

Budeme sa tešiť na vašu prítomnosť,

RS “Radosť”.


viac...

Dobrovoľníctvo (Uverejnené dňa 10 Jan 2011)

Rok 2011 je venovaný dobrovoľníkom – obyčajným ľuďom, ktorí robia neobyčajné veci. Ich prínos v podobe prosociálneho správania, opatery a obdivu k ľuďom s hendikepom je nenahraditeľný. Aj naše Rehabilitačné stredisko „Radosť“ je miestom, kde sa môžu dobrovoľníci uplatniť, pomôcť nám – našim klientom, spoločnosti a v konečnom dôsledku aj sebe tým, že sa budú naplno realizovať v práci s ľuďmi.


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)