Vianočný večierok (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

Dňa 14.12.2012 zorganizovalo Naše združenie Príbuzných a priateľov „Radosť“ Vianočný večierok, ktorý sa konal v školskej jedálni na Kukučínovej ulici č. 23, so začiatkom o 16.00 hod.
Už pre 16.00 hod sa začali schádzať prví hostia. K pozvaným patrili rodinní príslušníci, dobrovoľníci, sponzori i ľudia, ktorí dlhoročne spolupracujú so združením.
V úvode odznelo pár príhovorov. Hostí, ako prvý privítal manažér OZ Mgr. Vladislav Klein, ktorý potom odovzdal slovo štatutárnej zástupkyni a riaditeľke OZ „Radosť“ Mgr. Drahoslave Kleinovej, ktorá v krátkosti informovala o činnosti OZ „Radosť“ za posledné obdobie. K slovu sa dostala i verná dobrovoľníčka pani Magdaléna Hrivniaková, pár slov povedali zástupcovia z OZ Pohľad, a na záver dostali priestor i Judr. Mária Grochová z IQ Servisu a PhDr. Milana Kovaničová CSc. z I. Psychiatrickej kliniky UPJŠ.
Po úvodných príhovoroch nasledoval program, ktorí si pre zúčastnených hostí pripravili klienti ZPP „Radosť“. Program sme zahájili našou vlastnou hymnou, po ktorej nasledovali krátke vianočné vinše, nechýbali ani krásne vianočné koledy ako napr. „Búvaj dieťa krásne“ , „Nesiem Vám noviny“ , „Rolničky, rolničky“ či „Tichá noc, svätá noc“.
Po prvej časti programu sa začalo podávať občerstvenie – Vianočná kapustnica, ku ktorej všetci pozvaní dostali škoricový koláč. Samozrejme na stoloch nechýbala voda, pochutiny – drobné slané a sladké čajové pečivo, káva, čaj.
Počas konzumácie kapustnice sa premietali aj fotografie z rôznych akcií, ktoré zrealizovalo RS „Radosť“. Hostia mali takisto čas a priestor na krátke vzájomné rozhovory.
Po občerstvení sa klienti predstavili s druhou časťou programu, ktorá zahŕňala spev a tanec na ľudové piesne: „Kamarátko moja požičaj lajbika“, „Tancuj, tancuj vykrúcaj“, „Jedna stará baba“. Samozrejme nechýbala ani hudobný sprievod skupiny „Pre Radosť“. Okrem ľudových piesní dvaja klienti predviedli aj spoločenský tanec – Čaču. Program sme zavŕšili Belgickým tancom. Po úspešnom ukončení programu sa začala voľná zábava a do tanca nám hrala hudobná skupina „Pre Radosť“.
Strávili sme krásny večer plný zábavy, hudby, tanca, spevu. Z večierka sme odchádzali s množstvom nových zážitkov a príjemných pocitov. Naša vďaka patrí Združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom za zorganizovanie takejto kultúrno-spoločenskej akcie.

Mgr. Hybalová Lenka


viac...

Fotografická výstava spojená s výstavou výrobkov z tvorivých dielní (Uverejnené dňa 05 Nov 2012)

Dňa 26.10.2012 sa v našom OZ ZPP „Radosť“ uskutočnila fotografická výstava spojená s výstavou výrokov z tvorivých dielní a to pri príležitosti zavŕšenia Projektu Merendina „Svet v Radosti“. Projekt sa uskutočnil vďaka grantovému programu Prekročme spolu bariéry Nadácie Orange.

Deň pred výstavou, pracovníčky ZPP Radosť Mgr. Lenka Hybalová  a  Diana Keresztveyová spolu s manažérkou projektu  Magdou Hrivniakovou pripravovali priestory ZPP Radosť.

V samotný  deň výstavy sa za pomoci klientov chystalo bohaté občerstvenie pre návštevníkov (chlebíčky, jednohubky) a dolaďovali sa detaily. Okolo obeda sa už v združení začali schádzať prví nedočkavci.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo o 14.00 hod. Zúčastnených privítala krátkym príhovorom riaditeľka združenia Mgr. Drahoslava Kleinova. K slovu sa potom dostala samotná manažérka projektu i výstavy Magdalén Hrivniaková, ktorá predstavila  samotný projekt, jeho význam, prínos, ciele.

S výstavou bolo spojené i poďakovanie a ocenenie dobrovoľníkov zúčastnených na zbierke Dni Nezábudiek 2012.  Takouto cestou sa im ZPP „Radosť“ chcelo odvďačiť za ich aktívnu účasť a výpomoc počas zbierky.

Po úvodných príhovoroch sa odhalila výstava a zúčastnení sa mohli kochať nádherným fotografiám, ktorých tvorcami boli samotní klienti. Okrem fotografií si prítomní hostia mohli pozrieť aj krásne výrobky z tvorivých dielní  klientov ZPP „Radosť“ (voňavé levanduľové myšky, taštičky, magnetky, fotorámčeky, brošne, atď…) a samozrejme nechýbala ani prehliadka po zariadení.  Atmosféru sme si spestrili hraním na gitare, spevom piesní a bohatým občerstvením – chlebíčky, jednohubky, pochutiny, káva, čaj.

Fotografická výstava spojená s výstavou výrobkov z tvorivých dielní mala veľký úspech, návštevníci odchádzali plní nových zážitkov a ZPP „Radosť“ sa stretlo len so samými pozitívnymi ohlasmi. Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným – manažérke projektu p. Magdaléne Hrivniakovej, manželom Kleinovcom za poskytnutie priestorov v ZPP „Radosť“, manželom Čurillovým za hudobný sprievod počas výstavy, dobrovoľníkom, rodičom klientov, zamestnancom, ktorí spolu dotvárali príjemnú rodinnú atmosféru. Veríme, že sa pri takýchto podujatiach budeme stretávať častejšie.

Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka

Fotodokumentácia z výstavyviac...

Deň dobrovoľníctva 2012 – Deň harmónie ducha, tela a mysle (Uverejnené dňa 05 Nov 2012)

Občianske združenie C.A.R.D.O  pripravilo 4. ročník Dní dobrovoľníctva, ktoré sa uskutočnili v termíne 21. – 22.9. 2012. Po celom Slovensku prebiehali aktivity zamerané na zviditeľnenie dobrovoľníctva a aj získanie nových dobrovoľníkov. Pri tejto príležitosti  i naše zariadenie ZPP „Radosť“ zorganizovalo 21.9.2012 Deň Dobrovoľníctva, ktorý sa niesol v znamení prepojenia duševnej a telesnej schránky človeka a aj aktivity boli zamerané na rozvoj týchto schopností. Nazvali sme ho „Deň harmónie ducha, tela a mysle“. Aktivity boli rozdelené na tie, ktoré rozvíjali kognitívne schopnosti človeka, jemnú motoriku a také, ktoré uviedli do pohybu všetky svalové skupiny a podporili uvoľnenie hormónov šťastia.

Jednotlivé aktivity sa realizovali na 4 stanovištiach a aj naši klienti boli rozdelení do 4 skupín, tak aby si každá skupina prešla každé jedno stanovište. Ku každému stanovišťu boli pridelení 2-3 dobrovoľníci, ku ktorým  prichádzali klienti po skupinách. Išlo o tieto stanovištia: 1. Tvorivé dielne – „Bez servítky“ (príprava občerstvenia), 2. Tvorivé dielne – Bižu (výroba darčekových predmetov, magnetky, fotorámčeky), 3. Lúčteniny, hlavolamy, krížovky, spoločenské hry, a na poslednom 4. štanovišti sa realizovali pohybové a hudobné aktivity.

Program sme začali o 9.00 hod  úvodným privítaním, zaškolením dobrovoľníkov i  klientov. Potom sa dobrovoľníci pobrali k stanovištiam ku ktorým boli pridelení a začali sa samotné aktivity. Na obed bola obedňajšia prestávka a po prestávke prebiehala ešte posledná časť aktivít.  Neskôr v popoludňajších hodinách sme pristúpili k sumarizácii dňa, oceňovaniu dobrovoľníkov i klientov. Náš „Deň harmónie ducha, tela a mysle“ sme ukončili približne o 16.00 hod. príjemným posedením pri hudbe a občerstvili sme sa pohostením, ktoré pripravovali naši klienti v rámci tvorivých dielní.  Za odmenu dostali ešte naši klienti diplom a malú sladkosť. Nevynechali sme však ani dobrovoľníkov, ktorí boli ocenení za aktívnu účasť a prínos magnetkou, diplomom a hrnčekom na pamiatku.

Dňa Dobrovoľníctva sa zúčastnilo 12 dobrovoľníkov, takže sme nemali problém zabezpečiť stanovený priebeh dňa. Klienti boli  spokojní, aktivity pre nich boli zaujímavé, nemali problém pochopiť ich zámer. Tešili sa, že sa môžu na jednotlivých stanovištiach meniť a zažívať nové podnety s novými ľuďmi.

Vypracovala Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka

Fotodokumentácia k Dňu dobrovoľníctva 2012 v ZPP „Radosť“

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Tvorivé dielne – príprava občerstvenia_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Spoločenské, lúšteniny,tajničky,_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Pohybové a športové aktivity,_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.

Združenie príbuzných a priateľov (ZPP) „Radosť“_Tvorivé dielne – výroba bižutérie_21.9.2012_Bauerova 1, Košice.


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)