Dobrovoľníctvo (Uverejnené dňa 10 Jan 2011)

Rok 2011 je venovaný dobrovoľníkom – obyčajným ľuďom, ktorí robia neobyčajné veci. Ich prínos v podobe prosociálneho správania, opatery a obdivu k ľuďom s hendikepom je nenahraditeľný. Aj naše Rehabilitačné stredisko „Radosť“ je miestom, kde sa môžu dobrovoľníci uplatniť, pomôcť nám – našim klientom, spoločnosti a v konečnom dôsledku aj sebe tým, že sa budú naplno realizovať v práci s ľuďmi.


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)