VALENTÍNSKY KARNEVAL (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

V mesiaci február, je jedným z významných dní – sviatok sv. Valentína. Deň všetkých zaľúbených sme si pripomenuli aj my v združení „Radosť“. Pri tejto príležitosti sme v zariadení spolu s našou akčnou dobrovoľníčkou Magdalénou Hrivniakovou zorganizovali Valentínsky  karneval, ktorý sa uskutočnil dňa 15.2.2013 ( piatok). S prípravami sme začali hneď z rána. Približne od 10.00 hod sa vyzdobovali  priestory RS „Radosť“.  Netrvalo dlho a v celom združení vládla karnevalová atmosféra. Okolo 11.00 hod sme začali s prvými zábavnými súťažami, ktoré boli doplnené veselou tanečnou hudbou. Samozrejme na stoloch nechýbalo občerstvenie – sladké a slané pochutiny, káva, čaj, voda.

Okolo 12.00 až 13.00 sme si dali obedňajšiu prestávku, a zároveň sme načerpali energiu aj na ďalšiu časť Valentínskeho Karnevalu. V druhej časti sa k nám už pridala aj dobrovoľníčka Magda, ktorá so sebou priniesla nie len dobrú náladu, ale i ďalšie zábavné súťaže. Druhú časť karnevalu sme otvorili hymnou ZPP „Radosť“ a nechýbala ani promenáda  v maskách, po ktorej nasledovali rôzne hry, tanec, spev a zábava.   Samozrejme bol priestor aj na vzájomné rozhovory bližšie spoznávanie sa i oddych. Každý  účastník nejakej súťaže dostal sladkú odmenu.  Súčasťou karnevalu bola i tombola. Ceny do súťaže nám venoval sponzor. Nikto neodišiel na prázdno. Valentínsky karneval sme zavŕšili sladkou čokoládovou fontánou. Klientom sa Valentínsky karneval veľmi páčil. Domov odchádzali s množstvom nových zážitkov. Opäť sme spoločne prežili príjemný a zábavný deň v kruhu svojich blízkych. Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom valentínskeho karnevalu, dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej za podnetné  súťaže a sponzorské dary, pracovníkovm RS „Radosť“ za aktívnu účasť a najmä manželom Kleinovcom za poskytnutie priestorov.

Ciele:

-          Upevňovanie vzťahov medzi členmi združenia „Radosť“,

-          Hry a súťaže zamerané na kooperáciu, zvyšovanie sebavedomia, zdravé súťaženie,

-          Rozvoj estetického cítenia, vnímanie modernej i ľudovej hudby,

-          Relax, vyjadrovanie pocitov prostredníctvom hudby.

Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka


viac...

Tanečná (fašiangová) zábava (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

Neoddeliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sú rôzne zábavy, večierky, či plesy. Aj združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ sa rozhodlo zorganizovať  tanečnú zábavu  pre svojich klientov, priateľov, dobrovoľníkov.  Tanečná zábava sa konala v Dome umenia , dňa 3.2.2013 ( nedeľa), s oficiálnym začiatkom o 17.00 hod. V dome umenia sme mali vyhradený stôl, pri ktorom sa postupne schádzali účastníci.

Tanečnú zábavu sme začali nealkoholickým prípitkom, ktorý predniesol pán Klein.  Potom sme sa všetci pobrali na tanečný parket. Do tanca nám hrala výborná hudobná kapela. Počas prestávok, sme sa mali možnosť občerstviť pohostením, ktoré zabezpečilo RS „Radosť“. Začali sme predjedlom, po niekoľkých tanečných kolách nasledovala večera, a ako dezert dostal každý sladkú čokoládovú tortu. Na stoloch nechýbali ani pochutiny – slané pečivo a voda. Počas prestávok bol priestor i na vzájomne rozhovory a bližšie spoznávanie sa.

Počas každého tanečného kola nechýbali na parkete členovia združenia „Radosť“. Hudba sa nám veľmi páčila, striedali sa moderné i ľudové piesne. Každý si tam našiel tú svoju pesničku, na ktorú si veľmi rád zatancoval.

Ukončenie zábavy bolo približne o 21.00 hod. Opäť sme spoločne prežili jednu z príjemných akcií. Naše poďakovanie patrí združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom sa zorganizovanie  tejto akcie.

Ciele kultúrno – spoločenskej aktivity:

-          integrácia do spoločnosti,

-          upevňovanie a rozvoj sociálnych, praktických zručností,

-          rozvoj prvkov moderného a ľudového tanca,

-          upevňovanie zásad spoločenského bon-tonu,

-          zapájanie klientov do aktívneho života,

-          upevňovanie vzťahov medzi klientmi i rodinnými príslušníkmi,

-          rozvoj estetického cítenia, vnímania hudby.

Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka


viac...

Vianočný stánok – prezentačno predajná akcia ZPP “Radosť” (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

Vianočné trhy – Charitatívny stánok U. S. Steel Košice (18.12.2012)      Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú Vianočné trhy, na ktorých nechýbalo ani naše združenie.  Aj my sme vďaka spoločnosti U. S. Steel Košice mali zabezpečený stánok, kde sme prezentovali výrobky našich klientov, ktoré usilovne vyrábali počas celého roka. Spoločnosť U. S. Steel Košice nám zapožičala stánok dňa 18.12.2012, v čase od 10.00 hod do 20.00 hod. S prípravou stánku sme začali pred 10.00 hod., povykladali sme výrobky, letáky i  plagáty nášho ZPP Radosť. Do predaja boli zapojení pracovníci RS „Radosť“ a klienti.  Prostredníctvom zabezpečenia charitatívneho stánku cez spoločnosť U. S. Steel Košice sme mali možnosť ponúkať širokej verejnosti výrobky našich klientov a takisto sme cez propagáciu vstúpili do povedomia ľudí. Klienti boli v kontakte so širšou komunitou a aj takýmto spôsobom sme sa snažili búrať bariéry a predsudky ľudí. Ďakujeme všetkým ktorý kúpou akéhokoľvek výrobku prispeli na ďalšie aktivity realizované RS „Radosť“.


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)