Výstava Rehabilitačného strediska „Radosť” (Uverejnené dňa 24 Nov 2011)

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ so sídlom na Bauerovej ulici 1, sídl. KVP,  vás srdečne pozýva na výstavu:

„DUŠA A RADOSŤ“

Vystavované obrazy a výrobky sú dielom klientov rehabilitačného strediska. Výstava bude prístupná verejnosti od  7. septembra 2011 do 31. októbra 2011 v priestoroch verejnej knižnice J. Boccatia – pobočka sídl. KVP.

S výstavou budú spojené aj prednášky na tému „Duševné zdravie“:

1. prednáška: 14.9. 2011 (streda) o 16:00 hod.

Téma:  Sociálna rehabilitácia osôb s duševným ochorením – prednášajú odborníci z praxe + výpoveď človeka, ktorého sa duševné ochorenie bytostne dotýka

2. prednáška: 5.10.2011 (streda) o 16:00 hod.

Téma:  Duševné poruchy a ich prevencia – prednášajú psychiater, psychológ, rodinný príslušník človeka, ktorého sa duševné ochorenie bytostne dotýka


viac...

Dni dobrovoľníctva 23. – 24.9.2011 (Uverejnené dňa 24 Nov 2011)

Dňa 23.septembra 2011 (piatok) RS „Radosť” v priestoroch na Bauerovej ulici č. 1 realizuje „Deň duše a tela” ako aktivitu v rámci Dní dobrovoľníctva 2011. Pôjde o prepojenie činností zameraných na rozvoj duševných a telesných schopností.

Sú to tieto činnosti:

a) kvízy, krížovky, hlavolamy, hádanky, spoločenské hry, a pod. na rozvoj kognitívnych schopností (pamäť, myslenie, pozornosť)

b) športové aktivity na zlepšenie telesných zdatností

c) tanec

d) muzikoterapia a hudobné aktivity

Dobrovoľníci by boli pridelení k jednotlivým oblastiam činností (a – d) podľa ich záujmu, resp. našej potreby. Svojou prítomnosťou by motivovali klientov zapojiť sa, citlivým prístupom by im poskytli oporu, pomáhali by im pri zvládaní úloh a v úzkej spolupráci s prítomnými pracovníkmi by vniesli do RS „Radosť” príjemnú atmosféru, nové podnety a zážitky pre tých, ktorí to potrebujú. Tešíme sa na vás.


viac...

Pestré mestečko neziskových organizácií 10.6.2011 (Uverejnené dňa 26 Máj 2011)

V piatok 10. júna (od 15:00 – 20:00) v OC Optima v Košiciach organizuje Karpatská nadácia
tretí ročník Pestrého mestečka neziskových organizácií.

Pestré mestečko už tradične predstavuje verejnosti úspešné mimovládne
organizácie, ktoré sa venujú rôznym témam a často tak napĺňajú tie potreby v
spoločnosti, ktorým sa dostatočne nevenuje štát, samosprávy ani podnikateľský
sektor. Súčasťou tohto ročníka Pestrého mestečka bude aj výstava z
medzinárodnej fotografickej súťaže Vyšehrad v obrazoch a ocenenie jej víťazov.

Jednou z prítomných neziskových organizácií bude aj Združenie príbuzných a priateľov “Radosť”. Ústredná pozornosť bude zameraná na rodinu ako základnú sociálnu jednotku a jej vplyv na duševné zdravie jej členov.

Cieľovou skupinou, ktorú chceme osloviť sú deti – primárna prevencia v oblasti duševného zdravia a sekundárne sa sústredime na rodičov, ktorí v enormnej miere ovplyvňujú psychický vývin svojich detí.

Ciele projektu:

  • prevencia
  • osveta
  • propagácia sociálnej rehabilitácie ľudí s duševnou poruchou
  • eliminácia predsudkov voči ľuďom psychicky znevýhodneným
  • základné poradenstvo v oblasti sociálnej práce, psychológie, arteterapie (rozhovory s odborníkmi)

Tieto vytýčené ciele budú napĺňané zábavnou formou atraktívnou pre tých najmenších. Do programu sme zahrnuli arteterapeutické aktivity (výroba kvetín z papiera, práca s hlinou,…) a činnosti zamerané na rozvoj kognitívnych schopností (pamäť, myslenie, pozornosť) – napr. hlavolamy, logické hádanky,… .

Budeme sa tešiť na vašu prítomnosť,

RS “Radosť”.


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)