Pre radostné Orange Vianoce (Uverejnené dňa 10 Feb 2015)

V období 1.12.2014 až 19.12.2014 prebiehal v Radosti projekt v rámci projektovej podpory Nadácie Orange, ktorý bol venovaný klientom nášho združenia. Vďaka programu Darujte Vianoce a pracovníkom Radosti, bolo 200 eur venovaných pre pomoc  ľuďom s duševným ochorením na obohatenie Vianoc. Autorkou a realizátorkou projektu bola pracovníčka RS Radosť Mgr. Miroslava Tóthová.

Cieľom spomenutého projektu bolo:

-za znenia hudby či spevu kolied potešiť klientov s duševným ochorením a tým im pripraviť deň bez depresie resp. úzkosti (ktoré sú súčasťou ich ochorenia),
-prispieť k zlepšeniu vzťahu k tvorivým dielňam a k príprave kuchyne,
-obnoviť u nich radosť z Vianoc,
-poukázať na to, ako sa dajú pekne prežiť vianočné sviatky a ako si môžu takýto deň zopakovať aj so svojimi rodinami,
- napomôcť klientom vnímať Vianoce ako vnútorne obohacujúce,
-skrášliť prostredie strediska Radosť,
-prehĺbenie vzájomných vzťahov.

Z peňazí sa obstaral nový umelý vianočný stromček, nové výzdoby, materiál na výrobu vianočných ozdôb, suroviny na punč a studenú kuchyňu. Príprava prebiehala od začiatku decembra a to výrobou ozdôb na vianočný stromček pomocou polystyrénových gúľ a flitrov, čo bolo časovo veľmi prácne, ale za to krásne. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 19.12.2014 v priestoroch rehabilitačného strediska Radosť, ktoré už 10 rokov podporuje Košický samosprávny kraj.

Ráno klienti za pomoci pracovníkov začali s varením nealkoholického vianočného punču a prípravy sladkého nepečeného koláča a syrovo zeleninových guliek. Na obed v rámci prestávky prebiehalo posedenie v kruhu priateľov, ktoré sa nieslo v duchu Vianoc za spevu kolied, rôznych aktivít  a diskusii o vianočných tradíciách. Celý krásny deň sa zavŕšil výzdobou nového stromčeka ozdobami, ktoré klienti vyrobili a hostiny, ktorú si pripravili.

Myslíme si, že zámer sa podaril a klientom sa daroval nezabudnuteľný deň, na ktorý budú ešte dlho spomínať. V konečnej fáze projekt bol samotnou pomocou aj pre sociálnych pracovníkov, pretože pozitívna spätná väzba dáva zmysel života ich práci.

Tento deň bol krásnym začatím vianočnej atmosféry plnej lásky a pohody.

Mgr. Miroslava Tóthová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

Spätná väzba:

Stromček bol pre mňa nádherný a prekrásny. Koláče boli vynikajúce a krásne ozdobené. Mirka je veľmi šikovná a aj preto vyhrala projekt z nadácie Orange. Koláče robí lepšie ako ja. Vybrala nám aj veľmi chutné slané pečivá. Celá Radosť bola krásne vyzdobená a stromček nádherne ozdobený a vysvietený. Mirka buď vždy usmievavá a maj radosť z klientov tak, ako si ich mala doteraz.

Marcel

Vyhrala projekt v sume 200 eur, kúpila vianočný stromček, ozdoby a vyrobila aj s klientmi krásne polyesterové gule. Celý projekt úžasne zorganizovala a všetko bolo perfektné.

Hilda

Mne sa veľmi páčil projekt, ktorý Mirka napísala a nakoniec vyhrala. Stromček bol pekný, aj ozdoby boli pekne. Vianočné gule som ozdoboval aj ja a páčilo sa mi, ako boli krásne ozdobené. Mirka projekt napísala preto, lebo nás má rada a tu lásku nám dáva najavo. Ale aj iný pracovníci nás majú radi. Projekt, ktorý Mirka napísala stál za to. Veľká vďaka pre Mirku.

Peťo

Mirka, som na teba hrdá a pyšná z celého srdiečka, za to, že si vyhrala pre nás projekt. Všetci sme na teba veľmi hrdí za to, čo pre nás robíš. Stromček bol penke ozdobený..

Mima

Stromček bol nádherný, boli na ňom rôzne ozdoby ako reťaze a vianočné gule.

Laco

Stromček bol prenádherný, najmä ozdoby, ktoré som robili. Ja Zuzka a Dodo sme vyrábali reťaze na stromček. Punč bol super, len orechy my tam nesedeli. Panovala tu taká príjemná rodinná atmosféra.

Martin

Stromček sa mi páčil. Ozdoby boli veľmi pekné. Ozdobený stromček sa mi veľmi páčil (najmä reťaz – červená). Páčilo sa mi fotenie so stromčekom a Mirkou.

Radúz

Páčilo sami, ako Mirka Tóthová vyhrala projekt a ako nás prekvapila tým umelým stromčekom. Páčilo sa mi, ako sme s Mirkou robili ozdobné gule. Bolo to trocha pracné, ale výsledok bol pekný. Tiež sa mi veľmi páčilo, ako sme s Mirkou a Majkou pred Vianocami robili tvarohové guľky a zákusky.

Táňa

Fotodokumetnácia:


viac...

Radostná kapustnica (Uverejnené dňa 05 Jan 2015)

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ vzniklo v roku 1997. Od roku  2004 kedy manželia Kleinovci pripravili a zrealizovali úspešný projekt funguje tiež ako Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ na Bauerovej č.1 Košice. Naším poslaním je aktivizovať vnútorné schopnosti klientov, viesť ich k prekonávaniu osobných a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a naučiť klientov s rodinami tešiť sa zo života aj s handicapom a byť užitočnými pre druhých. Sme podporovaní Košickým samosprávnym krajom, čo si veľmi vážime. Čiastočné finančné prostriedky si musíme zabezpečiť sami prostredníctvom Verejnej zbierky povolenej MPSVaR – Dni nezábudiek, predajom našich výrobkov na vianočných trhoch (na KVP, v stánku U.S.Steel Košice, s.r.o. na Hlavnej  ulici) a darovaním 2% z daní atď.

Každé ročné obdobie má svoje čaro a má určitú symboliku. Pri pohľade do kalendára vidíme, že sa blížia krásne sviatky a to Vianoce. Naše Združenie príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko pre duševne chorých má už dlhoročnú tradíciu. Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov, ktoré sú zväčša časom, kedy sa rodiny stretávajú, majú k sebe bližšie, organizujeme vianočnú kapustnicu. Slávnostné posedenie je určené nie len pre klientov, ale aj ich rodičov, taktiež sponzorov a ľudí, ktorí nám počas roka významné pomáhali. V tomto období máme príležitosť povedať si tie najkrajšie slová „Mám ťa rada, mám ťa rád“.

Stretli sme sa 12. Decembra 2014 o 15.00 v jedálni Penet na Vojvodskej ulici č. 5 v Košiciach. Klienti boli slávnostne oblečení, na ich tvárach žiaril úsmev ako aj malé obavy z toho ako dopadne kultúrny program, ktorý sme spoločne pre našich hostí pripravili. Spoločenské posedenie otvorila skupina „Pre Radosť“ znelkou Cantate deo (organ, priečna flauta, zobcová flauta, fagot). Hostia stíchli a plní očakávania sa sústredili na príhovor manažéra RS Radosť Mrg. art Vladislava Kleina a pani riaditeľky Mgr. Drahoslavy Kleinovej. Po ňom nasledoval program, ktorý bol rozdelený do dvoch častí. Prvá časť začínala hymnou združenia Obavy, keď trápia nás občas, vianočnými koledami a tak nasledovali krátke básne a vinšovačky v podaní klientov. Divadlo o tom ako babka redaktorku bravo nepočula pobavilo všetkých zúčastnených. Samozrejme že nechýbali ani krásne skladby zo 17. storočia v podaní našej skupiny „Pre Radosť“ a rytmický tanec dvoch sólistiek a sociálnych pracovníčok.

Po tejto časti programu nasledovala chutná kapustnica. Voľno sa nieslo v znamení spoločných rozhovorov a tancovačky. Pozvaní mali možnosť zakúpiť si malé darčekové predmety, ktoré počas roka naši klienti usilovne vyrábali a tiež tombolové lístky.

Druhú časť programu otvorila naša tanečná skupina Happy na pieseň Happy. Tanečníci v rôznofarebných tričkách s úsmevom na tvári vyčarili úžasnú atmosféru, za čo získali obrovský potlesk. Priestor ukázať svoj spevácky talent dostali klienti pri sólových vystúpeniach s ľudovými piesňami. Divákov opäť pobavila krátka scénka o popletenej rodine a zopár vtipov.  Počas každodenných aktivít v združení sa nám podarilo vymyslieť krátke veršíky, ktoré charakterizovali členov a činnosti v RS Radosť a tie sme dosadili do pesničky a tanca. Program sa chýlil ku koncu, spoločne sme si nastúpili, zapálili prskavky a zaspievali pieseň Tichú noc v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku. Táto pieseň bola záverečnou bodkou programu. Nasledovala voľná zábava. Klienti a rodičia veselo tancovali na parkete, bavili sa, rozprávali, niektorí spomínali na začiatky zduženia a pod. Túto tancovačku sme nachvíľu prerušili, aby sme mohli vyhlásiť tombolu. Šťastie prialo zúčastneným a každý klient si odniesol malú drobnosť, ktorú vyhral. Tak isto aj niektorí rodičia získali symbolické odmeny a pokračovalo sa v tancovaní.

Všetko musí mať svoj koniec a tak sa hostia pomaly pobrali domov. Veríme že tento deň pomohol utužiť naše vzájomné vzťahy, posilniť sebavedomie klientov a priniesol dobrý pocit každému zúčastnenému zo slávnostného posedenia.

Mgr. Mária Kusztvánová

Sociálna pracovníčka RS Radosť

Naše postrehy:

Na piatkovej kapustnici bolo príjemne. Kapustnica bola chutná, spolu so zábavou na ktorú rád spomínam. Na tombole som vyhral 3 krát. Spoločnosť so svojimi kamarátmi mi zostala v spomienkach. (Ivan)

Dňa 12.12.2014 bola kapustnica pre rodičov. Príhovor mala pani Kleinová a Majka. Bolo to pekné. Hrali aj Kleinovci, Maťo, Dodo – vianočné pesničky, Lapalomu, hymnu Radosti. Najviac sa mi páčil tanec Happy, divadielko čo som hrala s Maťom. Zábava bola dobrá, len mohli byť trochu iné pesničky. Kapustnica tiež bola chutná – ani mastná, ani kyslá. Chutila mi aj rodičom. Myslím si, že všetko vyšlo v pohode a bolo to dobré zorganizované. Páčilo sa mi, nemala som ani trému. (Zuzka)

Celkom sa mi to páčilo, len som nebol úplne vo svojej koži. Program mi dobre vyšiel, až na nejakú flautovú chybičku, ktorú si aj tak nikto nevšimol. Pri pesničke Čorne oči som bol taký vystresovaný, že som si zabudol otvoriť noty a zahral som to z pamäti.  (Dodo)

Kapustnica, básničky, vtipy sa mi páčili a aj všetko okolo toho. Kapustnica bola veľmi výborná. Ja a Tánička sme si veľmi výborne potancovali aj vláčik bol super. Majka bola skvela. Mirka tiež si super. A naši hudobníci všetci výborne hrali. Aj tombola bola skvelá. Každý pekne tancoval. (Marcel)

Kapustnica bola veľmi dobrá, program bol výborný a bola dobrá nálada. Vystúpenia boli dobre zorganizované. Kapustnica bola veľmi dobrá. Nálada bola výborná, spolu s hudbou. Diskotéka mi urobila veľmi dobrú náladu a mal som dobrý pocit aj dobrú náladu aj radosť. Veľmi dobre som si zatancoval. (Jožko)

Na kapustnici sa mi všetko páčilo. Program bol super, ktorý sme pripravovali spolu s Mirkou a Majkou. Hlavne sa mi páčila Hilda s Miškou akú mali tú scénku. Veľmi sa im vydarila. Páčil sa mi prejav, aký mal pani Kleinová. Veľmi som mala radosť, akú tombolu som vyhrala. Potom kapustnica mi veľmi chutila. Bola veľmi dobre uvarená. Po programe som si veľmi dobre zatancovala s Peťom, Miškou a Marcelom. Majka bola skvelá moderátorka. (Tánička)

Kapustnica bola super organizovaná v podaní zamestnancov Radosti a pána Kleina. Majka bola skvelá moderátorka, moderovala skvelo. A bol výborný program v podaní klientov. Dobré boli vtipy Peťa Striča a Dušana Timka. A Mirka bola super – super organizovala program. (Dušan)

Kapustnica bola výborná, pekné ľudovky, vystúpenie, občerstvenie, tombola pre nás klientov, aj tie scénky niektorých z nás klientov. Hudba, od vedením Vlada Kleina. Nepáčilo sa mi, že to skoro skončilo. (Laco)

Kapustnica sa mi veľmi páčila. Pri tanci jednom som sa pomýlil, ale kvôli niečomu sa mi zdalo, že chlapci stáli, tak som stal aj ja. Oni sa zaradili a ja som si to nevšimol, ale bola to len malá chyba. Kapustnica mi chutila. Všetko čo sa jedlo mi chutilo. S Mimou som tak tancoval, že sme to tam roztočili tak ako ešte nikdy. Veril som, že sme boli stredobodom pozornosti, že na nás asi všetci pozerali alebo aspoň väčšina. Trému som mal, ale len slabú. Ostatne všetko som zvládol na jednotku. Potom som pomohol na konci s pohármi a tak.  Pozdravili sme sa a šli domov. (Peťo)

Dňa 12.12.2014 sa v Penete uskutočnil večierok „kapustnica“. Večierok sa začal po 15.00. Našimi piesňami. Piesne a divadielko – babka redaktorka sa mi páčili. Kapustnica bola výborná. Bola príjemná atmosféra s tombolou, ktorá sa mi páčila a vyhral som šatku, ktorú som dal mame. Voľná zábava sa mi páčila tiež. (Radúz)

Kapustnica bola dobrá. Všetci boli dobrí a ďakujeme za všetko. Všetko bolo skvelé. (Erika)

Bolo veľmi dobre, páčilo sa mi, že každý klient vyhral darček na tombole. Super boli aj tie názvy darčekov. Program sa podaril, len všetko bolo tak rýchlo, že som nestíhal. Jedine Vyznanie musíme ešte docvičiť. (Maťo)

Program, ktorý sme skúšali celý mesiac sa podaril. Piesne a vinšovačky sa mi páčili. Scénky – divadielka boli humorné. Tance sa podarili. Posledné dni sme sa snažili veľmi, aby sa vystúpenie páčilo aj hosťom. Aj tak som zabudol to svoje. Vtipy boli asi smiešne, lebo všetci hostia sa na nich smiali. Mne sa vtipy páčili. Bolo to super. (Ferko)

Zo začiatku som mala veľkú trému, ale keď som hrala divadelnú scénku s Hildou, tak tréma začala zo mňa opadávať. Ja som hrala redaktorku a Hilda hluchú babku. Mala som aj sólo tanec s Mimou. Tancovali sme taký brušný tanec na pesničku ARASH – Boro, boro. Našťastie sa im to páčilo. Ešte som tancovala spoločne s ostanými tanec „Happy“,  pri ktorom som sa raz pomýlila, no nebola som sama, čo sa pomýlila. Potom sme už mali voľnú zábavu, ktorá sa mi páčila. Dobre som sa zabávala aj smiala. Celé a všetko sa mi veľmi páčilo. Dadka na začiatku pekne rozprávala.  (Miška)

Fotodokumentácia:

viac...

Mikulášska kapustnica (Uverejnené dňa 05 Jan 2015)

Mesiac december sa u nás v Radosti nesie v znamení spoločných posedení pri kapustnici, punči či iných chutných vianočných dobrotách, ale aj prípravy vianočného programu, zhotovovaní malých drobností na vianočné trhy a pod. Ani tento rok nebol iný a tak sme sviatok svätého Mikuláša oslávili „Mikulášskou kapustnicou“ v priestoroch Rehabilitačného strediska „Radosť“ na Bauerovej ulici č.1, ktorú nám pripravila naša verná dobrovoľníčka Magda Hrivniaková.

Deň vopred sa ozdoboval nový vianočný stromček, ktorý sme získali v rámci projektu Darujte Vianoce od Nadácie Orange. Jeho autorkou je naša sociálna pracovníčka Mgr. Miroslava Tóthová. Keďže stromček bol už ozdobený, bolo potrebné skrášliť aj priestory strediska. Hneď od rána sa zhotovovali snehové vločky z papiera, vystrihovali rôzne snehové motívy, ktoré sa lepili na okná, vešali reťaze a pod.

V čase keď sa zdobili priestory, sa pod stromčekom objavili malé darčeky, ktoré si klienti vzájomne za symbolickú cenu zakúpili. A tak nadišiel čas darčekovania. Každý si vytiahol čísielko a podľa toho dostal darček. Všetci boli spokojní a tešili sa.

Priestormi sa šírila vôňa kapustnice, v rádiu hrali vianočné koledy a atmosféra bola uvoľnená. Medzitým dorazila Magda a tak sme sa spoločne pustili do pripravených hier, ktoré boli zábavné a zároveň poučné. Veľmi zaujímavou aktivitou bola hra „Klbko pavučiny“. Posadali sme si do kruhu a hádzali klbko vlny. Tomu pre koho bolo nasmerované, hadzajúci povedal prečo ho má rád, alebo čo sa mu na ňom páči a pod. Z týchto našich slov vznikla „pavučina lásky“. Ku každému sa dostalo klbko a s ním aj milé slová adresované práve jemu, napr. mám ťa rád, preto lebo si veselá a vieš rozveseliť aj ostatných, mám ťa rád lebo si moja najlepšia kamarátka a stále mi poradíš, mám ťa rád, preto lebo vymyslíš veľa poučných hier do života, mám ťa rada lebo máš dobré srdce a vieš opraviť rôzne veci, mám ťa rada preto že si úprimný a vieš vtipne reagovať na rôzne situácie. A mám ťa rád, len tak. Účastníkom tejto hry zostal úsmev na perách a dobrý pocit v srdiečku.

Prišiel čas podávať kapustnicu. Usadili sme sa v ateliéri a naše šikovné dievčatá, ktoré sú na dobrovoľníckej praxi spolu s Magdou začali servírovať vianočnú dobrotu. Každému chutilo a tak sa koniec poobedia niesol v znamení voľných debát.

Medzitým v priestoroch združenia prebiehalo natáčanie dokumentu o ZPP Radosť, pri príležitosti 10 výročia založenia Rehabilitačného strediska a 17. výročia založenia Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“. Niektorí z  klientov mali úlohy pred kamerou. Predstavovali jednotlivé miestnosti a v nich výtvarné diela, prácu na počítači a ďalšie aktivity v združení.  Pán kameraman snímal aj skupinové hry, zamerané na vyjadrovanie svojich pocitov a posilňovanie sebavedomia, ktoré prebiehali v ateliéri. Záver dňa a kamerovania sme ukončili novým tancom skupiny Šťastie  na pieseň Happy.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným: manželom Kleinovcom, pracovníkom,  dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej, klientom aj pánovi kameramanovi. Veríme, že tradícia Mikulášskej kapustnice zostane zachovaná ešte po mnoho rokov a bude sa niesť v podobnom príjemnom duchu a dobrej nálade.

Mgr. Mária Kusztvánová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

Postrehy klientov

Páčilo sa mi na kapustnici. Kapustnica bola dobrá, len trošku kyslá. Klobása bola fajná domáca.  Príbeh sa mi páčil, aj sranda bola. Niektorí tancujú lepšie, iní horšie, ale aspoň som sa zabavila (Zuzka)

Kapustnica bola výborná a chutila mi.  Chutila mi tiež klobása a cesnak. Magda uvarila výbornú kapustnicu z lásky.

Kapustnica bola super aj diskotéka, ktorá bola potom.  Teplé jedlo dobre padne v zime, chutila mi kapustnica. Chutili mi čipsy a pochutiny tiež. Bol v nej cesnak, ale ten dezinfikuje. Klobása bola tiež dobrá, trochu štipľavá.

Milá Magduška, kapustnica bola vynikajúca, až som si všetky prsty oblízala. Si super vynikajúca šéfkuchárka, Ešte som takú kapustnicu v živote nejedla. S skvelá, čo k tomu dodať.  Bolo to super, všetko sa mi páčilo (Mima)

Príbeh bol výborný a všetko sa mi páčilo. Kapustnica bola super a bola varená s láskou, a som rád že tu môžem chodiť.

Dňa 5.12.2013 bola v Rehabilitačnom stredisku Radosť kapustnica. Pani Magda  nám kreslila a hovorila príbeh o metrovom chlapcovi Goliášovi, ktorý bol zlý a mesto ho nemohlo premôcť. Bol obor. Malý chlapec s prakom  ho zabil kameňom. Potom už bola kapustnica, ktorú varila Magda. Kapustnica s klobásou bola veľmi chutná. Priniesli sme aj občerstvenie (Vlado)

Fotodokumentácia:viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)