Tanečná (fašiangová) zábava (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

Neoddeliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sú rôzne zábavy, večierky, či plesy. Aj združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ sa rozhodlo zorganizovať  tanečnú zábavu  pre svojich klientov, priateľov, dobrovoľníkov.  Tanečná zábava sa konala v Dome umenia , dňa 3.2.2013 ( nedeľa), s oficiálnym začiatkom o 17.00 hod. V dome umenia sme mali vyhradený stôl, pri ktorom sa postupne schádzali účastníci.

Tanečnú zábavu sme začali nealkoholickým prípitkom, ktorý predniesol pán Klein.  Potom sme sa všetci pobrali na tanečný parket. Do tanca nám hrala výborná hudobná kapela. Počas prestávok, sme sa mali možnosť občerstviť pohostením, ktoré zabezpečilo RS „Radosť“. Začali sme predjedlom, po niekoľkých tanečných kolách nasledovala večera, a ako dezert dostal každý sladkú čokoládovú tortu. Na stoloch nechýbali ani pochutiny – slané pečivo a voda. Počas prestávok bol priestor i na vzájomne rozhovory a bližšie spoznávanie sa.

Počas každého tanečného kola nechýbali na parkete členovia združenia „Radosť“. Hudba sa nám veľmi páčila, striedali sa moderné i ľudové piesne. Každý si tam našiel tú svoju pesničku, na ktorú si veľmi rád zatancoval.

Ukončenie zábavy bolo približne o 21.00 hod. Opäť sme spoločne prežili jednu z príjemných akcií. Naše poďakovanie patrí združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom sa zorganizovanie  tejto akcie.

Ciele kultúrno – spoločenskej aktivity:

-          integrácia do spoločnosti,

-          upevňovanie a rozvoj sociálnych, praktických zručností,

-          rozvoj prvkov moderného a ľudového tanca,

-          upevňovanie zásad spoločenského bon-tonu,

-          zapájanie klientov do aktívneho života,

-          upevňovanie vzťahov medzi klientmi i rodinnými príslušníkmi,

-          rozvoj estetického cítenia, vnímania hudby.

Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka


viac...

Vianočný stánok – prezentačno predajná akcia ZPP “Radosť” (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

Vianočné trhy – Charitatívny stánok U. S. Steel Košice (18.12.2012)      Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc sú Vianočné trhy, na ktorých nechýbalo ani naše združenie.  Aj my sme vďaka spoločnosti U. S. Steel Košice mali zabezpečený stánok, kde sme prezentovali výrobky našich klientov, ktoré usilovne vyrábali počas celého roka. Spoločnosť U. S. Steel Košice nám zapožičala stánok dňa 18.12.2012, v čase od 10.00 hod do 20.00 hod. S prípravou stánku sme začali pred 10.00 hod., povykladali sme výrobky, letáky i  plagáty nášho ZPP Radosť. Do predaja boli zapojení pracovníci RS „Radosť“ a klienti.  Prostredníctvom zabezpečenia charitatívneho stánku cez spoločnosť U. S. Steel Košice sme mali možnosť ponúkať širokej verejnosti výrobky našich klientov a takisto sme cez propagáciu vstúpili do povedomia ľudí. Klienti boli v kontakte so širšou komunitou a aj takýmto spôsobom sme sa snažili búrať bariéry a predsudky ľudí. Ďakujeme všetkým ktorý kúpou akéhokoľvek výrobku prispeli na ďalšie aktivity realizované RS „Radosť“.


viac...

Vianočný večierok (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

Dňa 14.12.2012 zorganizovalo Naše združenie Príbuzných a priateľov „Radosť“ Vianočný večierok, ktorý sa konal v školskej jedálni na Kukučínovej ulici č. 23, so začiatkom o 16.00 hod.
Už pre 16.00 hod sa začali schádzať prví hostia. K pozvaným patrili rodinní príslušníci, dobrovoľníci, sponzori i ľudia, ktorí dlhoročne spolupracujú so združením.
V úvode odznelo pár príhovorov. Hostí, ako prvý privítal manažér OZ Mgr. Vladislav Klein, ktorý potom odovzdal slovo štatutárnej zástupkyni a riaditeľke OZ „Radosť“ Mgr. Drahoslave Kleinovej, ktorá v krátkosti informovala o činnosti OZ „Radosť“ za posledné obdobie. K slovu sa dostala i verná dobrovoľníčka pani Magdaléna Hrivniaková, pár slov povedali zástupcovia z OZ Pohľad, a na záver dostali priestor i Judr. Mária Grochová z IQ Servisu a PhDr. Milana Kovaničová CSc. z I. Psychiatrickej kliniky UPJŠ.
Po úvodných príhovoroch nasledoval program, ktorí si pre zúčastnených hostí pripravili klienti ZPP „Radosť“. Program sme zahájili našou vlastnou hymnou, po ktorej nasledovali krátke vianočné vinše, nechýbali ani krásne vianočné koledy ako napr. „Búvaj dieťa krásne“ , „Nesiem Vám noviny“ , „Rolničky, rolničky“ či „Tichá noc, svätá noc“.
Po prvej časti programu sa začalo podávať občerstvenie – Vianočná kapustnica, ku ktorej všetci pozvaní dostali škoricový koláč. Samozrejme na stoloch nechýbala voda, pochutiny – drobné slané a sladké čajové pečivo, káva, čaj.
Počas konzumácie kapustnice sa premietali aj fotografie z rôznych akcií, ktoré zrealizovalo RS „Radosť“. Hostia mali takisto čas a priestor na krátke vzájomné rozhovory.
Po občerstvení sa klienti predstavili s druhou časťou programu, ktorá zahŕňala spev a tanec na ľudové piesne: „Kamarátko moja požičaj lajbika“, „Tancuj, tancuj vykrúcaj“, „Jedna stará baba“. Samozrejme nechýbala ani hudobný sprievod skupiny „Pre Radosť“. Okrem ľudových piesní dvaja klienti predviedli aj spoločenský tanec – Čaču. Program sme zavŕšili Belgickým tancom. Po úspešnom ukončení programu sa začala voľná zábava a do tanca nám hrala hudobná skupina „Pre Radosť“.
Strávili sme krásny večer plný zábavy, hudby, tanca, spevu. Z večierka sme odchádzali s množstvom nových zážitkov a príjemných pocitov. Naša vďaka patrí Združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom za zorganizovanie takejto kultúrno-spoločenskej akcie.

Mgr. Hybalová Lenka


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)