Exkurzia za poznaním (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Bardejov

Letné slniečko a krásna modrá obloha nás vábila do prírody a tak sme s naším združením absolvovali viacero poznávacích exkurzii do slovenský miest. Ako prvé sme navštívili 02.07. mesto Bardejov. Plastika ruky Bardejova, mestské hradby, Radničné námestie, Bazilika sv. Egídia, obdivuhodná bardejovská fontána, to všetko nás zaujímalo.  Ešte v združení sme si naštudovali informácie o jednotlivých pamiatkach. Boli sme očarení krásnou tohto mesta.

Fotodokumentácia:

Žilina

Presne o týždeň sme sa vybrali na jednodňovú exkurziu do Žiliny. Dlhšiu cestu vlakom sme si spríjemnili  rozprávaním sa, čítaním, či pozeraním z okna na okolitú prírodu. Po príchode do Žiliny sme sa vybrali na námestie Andreja Hlinku, následne Farskými schodmi až ku mestskému divadlu. Z boku sa nad nami týčila Katedrála Najsvätejšej trojice. Bočnými uličkami sme sa premiestnili na Mariánske námestie.  Zaujala nás Radnica mesta Žilina, ktorá slúžil ako sídlo primátora a zasadá tu mestské zastupiteľstvo. Každý z nás obdivovali krásne oblúkovité chodby, ktoré obkolesovali budovy námestia. Postupne sme prešli všetkými známymi budovami námestia až ku kostolu Obrátenia sv. Pavla. Po prezretí historických budov ako Folkmanov dom, ktorý ma na zástave umiestnenej na vežičke dátum posledného najväčšieho požiaru mesta Žilina a Meštiansky dom, kde dodnes sídli Knihárska dielňa Lidy Mlíchovej sme sa vybrali na spiatočnú cestu domov.

Fotodokumentácia:

Levoča

Uprostred Levočských vrchov leží malebné mesto Levoča, obkolesené zachovalými hradbami, ktoré v nás zbudili značný záujem a obdiv. Už v zariadení sme si povedali množstvo informácii o historických pamiatkach Levoče, a tak sme sa vybrali po ich stopách. Navštívili sme Dom majstra Pavla z Levoče a radnicu, prezreli si klietku hanby, kostoly, zahrali sa na detektívov a hľadali Turzov dom či kupecký dom. Zaujímavú prehliadku mesta sme zavŕšili osviežujúcou a chutnou zmrzlinou a pobrali sa domov.

viac...

Pinpongový turnaj (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Spolupráca organizácii zaoberajúcimi sa pomocou duševne chorým môže byť rôzna a tak sa dňa 23.06.2015 uskutočnil v našom zariadení športový turnaj medzi klientmi Zduženia príbuzných a priateľov „Radosť“ a členmi pacientskej organizácie Pohľad Košice. Hlavnými organizátormi boli členovia pacientskej organizácie. Po úvodnom uvítaním sme sa pustili do hry a v závere boli súťažiaci odmenení potleskom a symbolickými medailami.

Fotodokumentácia:viac...

Projekt „Naše mesto“ (Nadácia Pontis) (Uverejnené dňa 24 Jún 2015)

Združenie príbuzných a priateľov Radosť sa opäť zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis n. o. s názvom Naše mesto. Projekt mal prebiehať od 12.6 do 13.6.2015, ale nakoľko sme nezískali externých dobrovoľníkov, svojpomocne sme pracovali vo štvrtok 18.6.2015, piatok 19.6.2015 a nedeľu 21.6.2015.

Projekt naše mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, do ktorého sa zapájajú firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá. V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdanie skúsenosti a vedomostí. Účelom podujatia nie je len personálnej pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.  (zdroj: http://www.nasemesto.sk/o-nasom-meste/)

V rámci projektu sme si určili za cieľ skrášliť a esteticky upraviť priestory strediska a to: vymaľovať chodbu a kanceláriu prvého kontaktu, umyť všetky okná a radiátory. Keďže bola kancelária vyprataná, využili sme túto príležitosť a položili sme novú plávajúcu podlahu.  Od Nadácie Pontis sme získali grant vo výške 50eur, ktorý bol určený na nákup maliarskeho materiálu a čistiacich prostriedkov potrebných na prácu.

Do aktivít sa zapojili štyria pracovníci zduženia, dvaja klienti a traja dobrovoľníci z radu príbuzných a známych, ktorí aktívne svojimi manuálnymi zručnosťami prispeli k estetickému skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb, zvýšili spokojnosť a pohodu svojich klientov. Veríme, že vďaka možnosti zúčastniť sa podujatia Naše mesto sa budeme v našich priestoroch cítiť lepšie.

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje za podporu aktivít Nadácii Pontis.

Spracovala: Mgr. Miroslava Tóthová

Sociálny pracovník ZPP Radosť

Fotodokumentácia:


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)