Majáles – Tanečná zábava v “Radosti” (Uverejnené dňa 24 Máj 2013)

Neoddeliteľnou súčasťou mesiaca máj sú rôzne zábavy, či veselice. Aj my sme sa v združení rozhodli vytvoriť si pravú „Májovú“ atmosféru, ku ktorej neodmysliteľne patrí i Tanečná zábava.  Dňa 17.5.2013 (piatok) sme v našom združení ZPP „Radosť“  zorganizovali „Majáles“ – Tanečnú zábavu. „Tento projekt  sa uskutočnil vďaka Grantovému programu pre optimistov Nadácie Orange“. Manažérkou a autorkou projektu bola sociálna pracovníčka ZPP „Radosť“, Mgr. Lenka Hybalová Paľová.

Prípravy na tanečnú zábavu, ktorá sa uskutočnila v piatok (17.5.2013)  sme realizovali počas celého týždňa. Klienti sa v rámci tvorivých dielní a výtvarných činností aktívne podieľali na príprave výzdoby. Celý „Majáles“ sa niesol v téme „Letná lúka“. Klienti z rôzneho materiálu (výkresy, farebné papiere, servítky, krepové papiere, látky, fixy, vodové a temperové farby) vytvárali rôzne symboly letnej lúky ( kvety, stromy, trávu, hmyz, atď). Samozrejme nechýbala ani výroba ich vlastných  masiek. Každý mal za úlohu vytvoriť si svoj vlastný znak letnej lúky. Deň pred  „Majálesom“ klienti spolu s personálom a dobrovoľníkmi vyzdobovali priestory RS „Radost“. V samotný deň „Majálesu sme začali v rámci tvorivých dielní „Nebíčko v ústach“  s prípravou občerstvenia. Už od rána sa v RS „Radosť“ schádzali dobrovoľníci, ktorí aktívne pomáhali klientom s prípravou zábavných chlebíčkov, jednohubiek, pomazánok a rôznych pochutín z oblasti studenej kuchyne. Samozrejme na stole nechýbali ani sladké nepečené drobnosti, sladké a slané pochutiny, voda. Klienti si vyskúšali i svoje zručnosti pri príprave kávy, čaju, či kapučína.  Keď klienti skončili s prípravou občerstvenia, nasledovala obedňajšia prestávka. Ďalšou časťou programu boli tance (moderné i ľudové) i rôzne pohybové a tanečné súťaže, pri ktorých sme využili rôzne pomôcky a samozrejme nechýbali odmeny pre súťažiacich a účastníkov. Súťaže boli prestriedané tancom, príjemným posedením pri občerstvení, a bol priestor i na vzájomné rozhovory medzi klientmi, dobrovoľníkmi. Počas celého dňa mali dobrovoľníci, priatelia, príbuzný, známy,  možnosť dozvedieť sa viac informácií o živote ľudí  s handicapom.

Opäť sme v združení prežili jeden z príjemných dní, zoznámili sme sa s novými ľuďmi, získali sme nových dobrovoľníkov a šírili sme i osvetu z oblasti duševného zdravia.

Naša vďaka patrí všetkým účastníkom „Majálesu“, manažérke projektu – Mgr. Lenke Hybalovej Paľovej, personálu zduženia „Radosť“, dobrovoľníkom, klientom i rodičom klientov, ktorí všetci spolu dotvárali príjemnú atmosféru.

Vypracovala: Mgr. Lenka Hybalová Paľová

Sociálna pracovníčka ZPP Radosť

fotodokumentácia z Majálesu – Tanečnej zábavy


viac...

VALENTÍNSKY KARNEVAL (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

V mesiaci február, je jedným z významných dní – sviatok sv. Valentína. Deň všetkých zaľúbených sme si pripomenuli aj my v združení „Radosť“. Pri tejto príležitosti sme v zariadení spolu s našou akčnou dobrovoľníčkou Magdalénou Hrivniakovou zorganizovali Valentínsky  karneval, ktorý sa uskutočnil dňa 15.2.2013 ( piatok). S prípravami sme začali hneď z rána. Približne od 10.00 hod sa vyzdobovali  priestory RS „Radosť“.  Netrvalo dlho a v celom združení vládla karnevalová atmosféra. Okolo 11.00 hod sme začali s prvými zábavnými súťažami, ktoré boli doplnené veselou tanečnou hudbou. Samozrejme na stoloch nechýbalo občerstvenie – sladké a slané pochutiny, káva, čaj, voda.

Okolo 12.00 až 13.00 sme si dali obedňajšiu prestávku, a zároveň sme načerpali energiu aj na ďalšiu časť Valentínskeho Karnevalu. V druhej časti sa k nám už pridala aj dobrovoľníčka Magda, ktorá so sebou priniesla nie len dobrú náladu, ale i ďalšie zábavné súťaže. Druhú časť karnevalu sme otvorili hymnou ZPP „Radosť“ a nechýbala ani promenáda  v maskách, po ktorej nasledovali rôzne hry, tanec, spev a zábava.   Samozrejme bol priestor aj na vzájomné rozhovory bližšie spoznávanie sa i oddych. Každý  účastník nejakej súťaže dostal sladkú odmenu.  Súčasťou karnevalu bola i tombola. Ceny do súťaže nám venoval sponzor. Nikto neodišiel na prázdno. Valentínsky karneval sme zavŕšili sladkou čokoládovou fontánou. Klientom sa Valentínsky karneval veľmi páčil. Domov odchádzali s množstvom nových zážitkov. Opäť sme spoločne prežili príjemný a zábavný deň v kruhu svojich blízkych. Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom valentínskeho karnevalu, dobrovoľníčke Magdaléne Hrivniakovej za podnetné  súťaže a sponzorské dary, pracovníkovm RS „Radosť“ za aktívnu účasť a najmä manželom Kleinovcom za poskytnutie priestorov.

Ciele:

-          Upevňovanie vzťahov medzi členmi združenia „Radosť“,

-          Hry a súťaže zamerané na kooperáciu, zvyšovanie sebavedomia, zdravé súťaženie,

-          Rozvoj estetického cítenia, vnímanie modernej i ľudovej hudby,

-          Relax, vyjadrovanie pocitov prostredníctvom hudby.

Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka


viac...

Tanečná (fašiangová) zábava (Uverejnené dňa 06 Mar 2013)

Neoddeliteľnou súčasťou fašiangového obdobia sú rôzne zábavy, večierky, či plesy. Aj združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ sa rozhodlo zorganizovať  tanečnú zábavu  pre svojich klientov, priateľov, dobrovoľníkov.  Tanečná zábava sa konala v Dome umenia , dňa 3.2.2013 ( nedeľa), s oficiálnym začiatkom o 17.00 hod. V dome umenia sme mali vyhradený stôl, pri ktorom sa postupne schádzali účastníci.

Tanečnú zábavu sme začali nealkoholickým prípitkom, ktorý predniesol pán Klein.  Potom sme sa všetci pobrali na tanečný parket. Do tanca nám hrala výborná hudobná kapela. Počas prestávok, sme sa mali možnosť občerstviť pohostením, ktoré zabezpečilo RS „Radosť“. Začali sme predjedlom, po niekoľkých tanečných kolách nasledovala večera, a ako dezert dostal každý sladkú čokoládovú tortu. Na stoloch nechýbali ani pochutiny – slané pečivo a voda. Počas prestávok bol priestor i na vzájomne rozhovory a bližšie spoznávanie sa.

Počas každého tanečného kola nechýbali na parkete členovia združenia „Radosť“. Hudba sa nám veľmi páčila, striedali sa moderné i ľudové piesne. Každý si tam našiel tú svoju pesničku, na ktorú si veľmi rád zatancoval.

Ukončenie zábavy bolo približne o 21.00 hod. Opäť sme spoločne prežili jednu z príjemných akcií. Naše poďakovanie patrí združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom sa zorganizovanie  tejto akcie.

Ciele kultúrno – spoločenskej aktivity:

-          integrácia do spoločnosti,

-          upevňovanie a rozvoj sociálnych, praktických zručností,

-          rozvoj prvkov moderného a ľudového tanca,

-          upevňovanie zásad spoločenského bon-tonu,

-          zapájanie klientov do aktívneho života,

-          upevňovanie vzťahov medzi klientmi i rodinnými príslušníkmi,

-          rozvoj estetického cítenia, vnímania hudby.

Mgr. Hybalová Lenka

Sociálna pracovníčka


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)