Projekt „Naše mesto“ (Nadácia Pontis) (Uverejnené dňa 24 Jún 2015)

Združenie príbuzných a priateľov Radosť sa opäť zapojilo do projektovej výzvy Nadácie Pontis n. o. s názvom Naše mesto. Projekt mal prebiehať od 12.6 do 13.6.2015, ale nakoľko sme nezískali externých dobrovoľníkov, svojpomocne sme pracovali vo štvrtok 18.6.2015, piatok 19.6.2015 a nedeľu 21.6.2015.

Projekt naše mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, do ktorého sa zapájajú firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá. V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdanie skúsenosti a vedomostí. Účelom podujatia nie je len personálnej pokrytie aktivít, ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta.  (zdroj: http://www.nasemesto.sk/o-nasom-meste/)

V rámci projektu sme si určili za cieľ skrášliť a esteticky upraviť priestory strediska a to: vymaľovať chodbu a kanceláriu prvého kontaktu, umyť všetky okná a radiátory. Keďže bola kancelária vyprataná, využili sme túto príležitosť a položili sme novú plávajúcu podlahu.  Od Nadácie Pontis sme získali grant vo výške 50eur, ktorý bol určený na nákup maliarskeho materiálu a čistiacich prostriedkov potrebných na prácu.

Do aktivít sa zapojili štyria pracovníci zduženia, dvaja klienti a traja dobrovoľníci z radu príbuzných a známych, ktorí aktívne svojimi manuálnymi zručnosťami prispeli k estetickému skrášleniu priestorov združenia, čím skvalitnili poskytovanie sociálnych služieb, zvýšili spokojnosť a pohodu svojich klientov. Veríme, že vďaka možnosti zúčastniť sa podujatia Naše mesto sa budeme v našich priestoroch cítiť lepšie.

Celý kolektív združenia „Radosť“ ďakuje za podporu aktivít Nadácii Pontis.

Spracovala: Mgr. Miroslava Tóthová

Sociálny pracovník ZPP Radosť

Fotodokumentácia:


viac...

Radostný pohyb vďaka ČSOB nadácii (Uverejnené dňa 20 Máj 2015)

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ poskytuje sociálnu službu Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 Košice.  Pomáha ľuďom ktorým duševná porucha sťažila život a tak majú problém integrovať sa do spoločnosti, nájsť si prácu alebo pokračovať v štúdiu. Prevádzka strediska sa realizuje vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Každý vie, aké je dôležité zdravie. Naši klienti trpiaci duševnými poruchami pravidelne navštevujú psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu im poskytujeme my v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. Ochorenie a lieky, ktoré musia pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, čo sa negatívne odráža na ich telesnej hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie pocit nespokojnosti so sebou, pocit menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto situáciu však sami nevedia riešiť. Preto sme sa zapojili do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt „Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícií, ktorý bol úspešné schválený. Jeho cieľom je prostredníctvom pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie telesného a duševného zdravia našich klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie vzájomných vzťahov, zameranie mysle klientov iným smerom ako na svoje problémy a ochorenie a pod.

Od januára až do konca mája sme absolvovali spolu 34 cvičebných hodín v stredisku JERAN. Cvičenie prebiehalo pod odborným vedením troch skvelých cvičiteliek. Nakoľko kondícia našich klientov bola nízka, začínalo sa rôznymi uvoľňovacími a naťahovacími cvičeniami. Neskôr sme prešli na skákanie na trampolínach, ktoré bolo zábavné, no nášmu telu dávalo riadne zabrať. Aby sme sa uchránili pred poriadnou bolesťou svalov na druhý deň, cvičenie sa končilo relaxáciou na príjemnú hudbu, ktorá nám pomohla uvoľniť svaly, ale aj psychiku.

Súčasťou projektu bol aj psychorekondičný pobyt v Herľanoch, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11.05 – 13.05.2015. V prvý deň po príchode a po ubytovaní sme si urobili malú opekačku, pri ktorej sme si zaspievali obľúbené pesničky. Rýchlo sme sa ponáhľali k Herľanskému gejzíru, pretože v ten deň mal striekať. Čakanie sme si skrátili hraním rôznych športových hier. Niektorí z nás si hádzali lietajúci tanier, iní hrali banbington, či futbal. Po večeri sme si urobili tanečnú zábavu spojenú s tanečnými a pohybovými súťažami.

Druhý deň sa niesol v znamení športu. Klienti boli rozdelení do dvoch skupín, určili si svojich kapitánov, názov skupiny a bojový pokrik, s ktorým prichádzali na jednotlivé stanovištia. Prvým stanovišťom bol orientačný beh. Družstvá dostali mapu areálu so šifrovanými úlohami, kde majú hľadať ukryté predmety. Na ďalších stanovištiach bol pre nich pripravený štafetový beh, skok vo vreci, a skok do diaľky. Obe družstvá si viedli veľmi dobre a bodový rozdiel bol minimálny. O výhre tak rozhodol záverečný turnaj vo vybíjanej. Víťazné družstvo získalo výhru vo forme zdravej ovocnej nádielky. Samozrejme aj pre porazených bola pripravená ovocná cena útechy. Každý jeden klient získal diplom za aktívnu účasť na cvičení a športovom dni.  Príjemne unavení a v dobrej nálade sme zvyšok dňa strávili oddychom, relaxáciou, prechádzkami a tí vytrvalejší odvetvovými súbojmi vo vybíjanej.

Tretí deň sme sa vybrali na menšiu túru do Herlianskych lesov. Čerstvý vzduch  a slniečko nám vyčarili dobrú náladu, veselo sme sa rozprávali, vtipkovali a ani sme sa nenazdali a zdolali sme kopce bez väčšej námahy. Vďaka cvičeniu sme sa stali vytrvalejšími a o trochu sa nám zlepšila aj kondícia.

Záver pobytu prišiel rýchlo a tak sme sa pobalili, zhrnuli sme si dojmy ako z cvičenia tak aj z pobytu a oddýchnutí sa pobrali domov.

Všetky tieto aktivity sme mohli zrealizovať vďaka tomu, že ČSOB nadácia podporila a finančne zabezpečila projekt Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii. SRDEČNE VÁM VŠETCI ĎAKUJEME

Pracovníci a klienti

Rehabilitačného strediska pre ľudí

s duševnými poruchami v Košiciach

Spätná väzba:

Cvičenie je veľmi príjemné, zábavné, dobre ma naštartuje na celý deň. Najlepšie sa mi cvičilo s najstaršou cvičiteľkou, lebo ona mala také cviky na uvoľnenie a zreagovanie, čo je veľmi dôležité pre psychickú pohodu. Výlet bol veľmi super. Ubytovanie nemalo chybu, všetko bolo pekné. Strava síce nebola taká, akú jem doma, ale chutná. Hrali sme veľa hier, napr. vybíjanú, frisbee, bedmington, mali sme aj súťaže, ktoré vymysleli naše skvelé pracovníčky, boli super, len som nejako nevedel čítať mapu. Boli sme aj na túre, bolo mi príjemné prechádzať sa tak v lese, neviem, je to iné ako v meste, také pokojné. Ďakujem spoločnosti ČSOB za tento projekt, skutočne ma obohatil.

Martin

Cvičenie v Jerane bolo celkom dobré. Páčili sa mi tie cvičiteľky, ktoré tam boli. Mohla som si viac zašportovať. Na trampolínach bolo celkom dobre. Cvičiteľky Evka, Tatu a Irenka boli super.

Pobyt Herľany: Veľmi pekné tu boli izby. Na výlete sa mi páčilo ubytovanie a aj strava bola veľmi výborná. Páčila sa mi diskotéka a tie súťaže, čo boli na diskotéke. Veľmi sa mi aj páčila opekačka v lese. Gejzír sa mi veľmi páčil ako striekal do výšky. Orientačný beh bol celkom dobrý, aj štafeta. Športové súťaže boli celkom dobré. Počasie nám prialo a slniečko pekne svietilo.

Táňa

Na cvičenie v Jerane som chodil rád. Ale niekedy sa mi aj nechcelo. Cvičiteľky boli dosť dobré  – Tatu, Irenka, Evka.

Herľany a gejzír: Opekačka v prvý deň bola vynikajúca. A večerná diskotéka bola tiež super. V utorok ráno boli skvelé raňajky a po raňajkách orientačný beh, skoky vo vreci, skákanie, behanie, skoky do diaľky, vybíjaná. V pondelok striekal aj gejzír a v stredu sme boli aj v lese na túre a sme sa bavili. Naše sociálne pracovníčky sú super, jedna veľká radosť. Som rád, že som mohol chodiť cvičiť aj na pobyt ísť.

Marcel

V rehabilitačnom stredisku sme chodili každý pondelok a každú stredu cvičiť do firmy Jeran. Cvičili sme rôzne cviky. Potom sme cvičili na trampolínach. Cviky boli dobré. Trochu ma bolela chrbtica a po cvičení ma prestala bolieť. Cviky zlepšovali moje psychické a telesné zdravie. Dobre som sa cítil po cvičeniach. Najlepšie sa mi páčili cviky na trampolínach. Potom sme boli na psychorekondičnom pobyte v Herľanoch. Mali sme športový deň, počas ktorého sme skákali vo vreciach, mali sme vo vreciach prejsť určitú vzdialenosť. Behali sme aj orientačný beh, hľadal som rôzne predmety po rekreačnom stredisku, ktoré boli ukryté, napríklad bolo ukryté srdce, také okrasné. Boli sme dve skupiny, družstvá, potom to bol skok do diaľky, potom štafetový behl. Držali sme sa hesla športom k zlepšovaniu telesného a duševného zdravia. Potom sme mali večer rozličné súťaže, hrali sme na druhý deň vybíjanú. Večer bola diskotéka a na druhý deň, spoločenské hry. V posledný deň sme boli na túre v lese, nabrali sme si vody, ktorá tu vyviera. Je veľmi dobrá a liečivá. Počas výletu sme sa, aspoň ja dobre cítil, zlepšila sa mi komunikácia s ľuďmi. Pozerali sme aj na hokej na majstrovstvách sveta. Dobre som sa cítil, dobre som si oddýchol, spoznal nové miesto, videl erupciu gejzíru, cítil som sa ako cestovateľ.

Vladko B.

Veľmi sa mi v Herľanoch páčilo. Mali sme peknú prechádzku lesom. Opekali sme klobásku. A hrali sa s loptou. Boli sme príjemne unavení a dobre sa nám aj spalo. Na cvičenie som chodil pravidelne a robilo mi dobre.

Vladko K.

Cvičenie: Cviky boli zamerané na odbúranie stresu, nervozity a tlaku v tele. Keďže niektorí máme problémy s váhou, ale aj s chrbticou, veľmi nám to prospelo. Cvičilo sa pri hudbe a na trampolínach. Naučil som sa udržať rovnováhu. Už sa nebojím skákať na trampolíne. Väčšinou priberám od liekov, teraz som stál na váhe, dokonca sa mi podarilo aj schudnúť. Psychicky sa cítim lepšie.

Herľany: Je to pekný výlet. Fyzická aktivita nám umožňuje myslieť na iné veci ako na chorobu, preto sa potom cítime lepšie. Mali sme tu aktivity ako orientačný beh, hru cukor-káva-čaj-rum-bum, diskotéku, vybíjanú. Je tu super. Nemyslím na depresie, ale na to, čo bude zajtra, čo zažijem zajtra. Už som videl gejzír, hrali sme hry. Som rád, že som prišiel na tento výlet. Škoda, že tu môžeme byť len tri dni.

Ferko

Fotodokumentácia:viac...

Veľkonočná tancovačka (Uverejnené dňa 21 Apr 2015)

Záver Veľkej noci je treba zakončiť štýlovo a preto Združenie príbuzných a priateľov Radosť – Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami dňa 6.4.2015 zrealizovalo integračnú aktivitu – „Veľkonočnú tancovačku v Dome umenia“.

Začali sme o 17.00 hod príhovorom pána Mgr. Vladislava Kleina. Cieľom tohto stretnutia bolo nie len zabaviť sa a zatancovať, ale hlavne prepojiť vzájomne kontakty a prísť na iné myšlienky.

Už pri vstupe do sály sme si všimli úchvatnú výzdobu. Čakali nás krásne vyzdobené stoly, s bielymi obrusmi a sviečkami ako v romantickej reštaurácii. Ešte sa nestihlo podávať občerstvenie a už naši klienti boli na parkete.

Hostina bola bohatá. Podávalo sa predjedlo – šunkovo syrové taniere, hlavný chod – kuracie rezne so šalátom a dezertík – torta so šľahačkou. Po nabratí síl sa začala ozajstná tancovačka, ktorá bola sprevádzaná živou kapelou, ako tomu bolo minulý rok. Kapela hrala rôzne piesne, od ľudoviek cez moderný štýl.

Celý večer sa niesol v duchu priateľských konverzácii a tanca. Všetci sa spoločne zabávali – rodinní príslušníci, klienti aj pracovníci. Utužili sa vzájomne vzťahy a klienti dostali možnosť overiť si svoje spoločenské správanie v praxi.

Veľa z nás ostalo až do záverečnej. Ani sa nám nechcelo odísť. Odnášame si mnoho spomienok a fotografií.

Veríme, že bude možné takúto integračnú aktivitu zorganizovať aj na budúci rok a už teraz sa tešíme.

Mgr. Miroslava Tóthová

Sociálna pracovníčka ZPP – RS Radosť

Spätná väzba:

V Bužni – Dom Umenia som sa cítil báječne. Zábava bola príjemná a pekne som si oddýchol a zabudol na problémy denného rázu. Bez mojej milovanej Mimuši by bola zábava nie tak dobrá

Ivan

Na tanečnej zábave sa mi celkom páčilo. Bola tam super atmosféra. Dobre sa mi tancovalo s Peťom, s Dušanom aj s Vladkom Ballayom. Pesničky sa mi veľmi páčili. Pohostenie a aj jedlo, ktoré tam bolo mi veľmi chutilo. Hudba, ktorá tam hrala bola super.

Tánička

Na zábave bolo dobre. Najviac sa mi páčila hudba. Dobre sa mi tancovalo a zábava bola výborná.

Jožko

Na tanečnej zábave sa mi veľmi páčilo. Tancoval som so všetkými pracovníčkami aj klientkami okrem Renátky. Nemal som sa zle. Dobre sa mi tancovalo. Pesničky sa mi tiež páčili. Občerstvenie aj jedlo bolo dobré. Domov som došiel bez problémov.

Peťo

Zábava bola dobrá. Dobre sme si zatancovali. S Ronym sme boli pekní  a aj všetci boli pekní. Bola dobrá skupina, veľmi sa mi to páčilo. Celkovo sa mi to páčilo.

Renátka

Zábava bola v Dome umenia. Boli sme tam ja, mama  Renátka. Dobre sme si zatancovali, bolo tam veľmi dobre. Večera bola dobrá,  chutil mi aj šalát aj kurací rezeň, ako aj koláč. Všetko bolo super a nálada bola výborná.

Rony

Fotodokumentácia:


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)