Nezabúdajme na Radosť (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Liga za duševné  zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Nabáda verejnosť, aby sa nebáli hovoriť o duševnom zdraví, nebáli sa choroby, ale predovšetkým chorého a odborníkov psychiatrie. Zbierka Dni Nezábudiek je pre nás ako organizáciu „Združenie príbuzných a priateľov Radosť“ veľmi dôležitá. Poskytujeme sociálnu službu Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č.1, Košice – KVP. Aktivity, podujatia, konferencie, semináre, workshopy, výstavy a pod. sa realizujú a uskutočňujú vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia, za čo im vrele ďakujeme.

Aj tento rok sme sa 16 – 18. 9. 2015 zbierky zúčastnili. Pomáhali nám študenti košických stredných škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na arteterapiu a iné. Svojou činnosťou sa snažíme odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto sme zorganizovali ako súčasť sprievodnej kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“.

Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory nášho zariadenia, ktoré sú vyzdobené našimi výtvarnými dielami a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní hudobnej skupiny našich klientov a ich rodičov. V tento deň súčasne prebiehali prednášky na tému Sebavedomie, Prosociálne správanie a  Stigmatizácia duševne chorých. Odborné prednášky organizujeme v našom zariadení počas roka viackrát.

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť  ľudí s duševným ochorením môže niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a odsudzovanie.

Klienti ďakujú všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.

Ďakujeme dobrovoľníkom zo škôl, menovite: Stredná priemyselná škola Odbor: Hutníctvo, Obchodná akadémia, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Stredná odborná škola Szakkozepiskola, Gymnázium Jána Amosa Komenského, Konzervatórium, Katolícka stredná škola sv. Cyrila a Metóda,  Súkromná stredná škola,  Lekárska fakulta UPJŠ.

Obzvlášť veľká vďaka patrí spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Exkurzia za poznaním (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Bardejov

Letné slniečko a krásna modrá obloha nás vábila do prírody a tak sme s naším združením absolvovali viacero poznávacích exkurzii do slovenský miest. Ako prvé sme navštívili 02.07. mesto Bardejov. Plastika ruky Bardejova, mestské hradby, Radničné námestie, Bazilika sv. Egídia, obdivuhodná bardejovská fontána, to všetko nás zaujímalo.  Ešte v združení sme si naštudovali informácie o jednotlivých pamiatkach. Boli sme očarení krásnou tohto mesta.

Fotodokumentácia:

Žilina

Presne o týždeň sme sa vybrali na jednodňovú exkurziu do Žiliny. Dlhšiu cestu vlakom sme si spríjemnili  rozprávaním sa, čítaním, či pozeraním z okna na okolitú prírodu. Po príchode do Žiliny sme sa vybrali na námestie Andreja Hlinku, následne Farskými schodmi až ku mestskému divadlu. Z boku sa nad nami týčila Katedrála Najsvätejšej trojice. Bočnými uličkami sme sa premiestnili na Mariánske námestie.  Zaujala nás Radnica mesta Žilina, ktorá slúžil ako sídlo primátora a zasadá tu mestské zastupiteľstvo. Každý z nás obdivovali krásne oblúkovité chodby, ktoré obkolesovali budovy námestia. Postupne sme prešli všetkými známymi budovami námestia až ku kostolu Obrátenia sv. Pavla. Po prezretí historických budov ako Folkmanov dom, ktorý ma na zástave umiestnenej na vežičke dátum posledného najväčšieho požiaru mesta Žilina a Meštiansky dom, kde dodnes sídli Knihárska dielňa Lidy Mlíchovej sme sa vybrali na spiatočnú cestu domov.

Fotodokumentácia:

Levoča

Uprostred Levočských vrchov leží malebné mesto Levoča, obkolesené zachovalými hradbami, ktoré v nás zbudili značný záujem a obdiv. Už v zariadení sme si povedali množstvo informácii o historických pamiatkach Levoče, a tak sme sa vybrali po ich stopách. Navštívili sme Dom majstra Pavla z Levoče a radnicu, prezreli si klietku hanby, kostoly, zahrali sa na detektívov a hľadali Turzov dom či kupecký dom. Zaujímavú prehliadku mesta sme zavŕšili osviežujúcou a chutnou zmrzlinou a pobrali sa domov.

viac...

Pinpongový turnaj (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Spolupráca organizácii zaoberajúcimi sa pomocou duševne chorým môže byť rôzna a tak sa dňa 23.06.2015 uskutočnil v našom zariadení športový turnaj medzi klientmi Zduženia príbuzných a priateľov „Radosť“ a členmi pacientskej organizácie Pohľad Košice. Hlavnými organizátormi boli členovia pacientskej organizácie. Po úvodnom uvítaním sme sa pustili do hry a v závere boli súťažiaci odmenení potleskom a symbolickými medailami.

Fotodokumentácia:viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)