Radostná kapustnica 2015 (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov si  v stredisku Radosť klienti , pracovníci a rodičia pripomenuli dôležitosť vzájomných  vzťahov a blízkosti človeka s človekom pri malej kapustnici dňa 4.12.2015 v rámci sviatku sv. Mikuláš.

Celá akcia si vyžadovala bohatú prípravu, ktorá bola sprevádzaná zdobením vianočného stromčeka, uprataním a skrášlením priestorov strediska a varením chutnej kapustnice, spolu s našou dlhoročnou dobrovoľníčkou pani Magdou Hrivňákovou.

V krásnej atmosfére, ktorá sa niesla v duchu pokoja, lásky a smiechu boli v poobedňajších hodinách ponúknutí voňavou  kapustnicou rodičia, súrodenci, príbuzní našich klientov, ktorí mali rodičovské stretnutie. Každoročnou prípravou celodenného mikulášskeho programu a podobných činností  sú klienti vedení k vyšším životným hodnotám a uvedomeniu si vzácnosti rodiny, priateľstva a sociálnej pomoci. Obojstranným obdarovaním sa  naši klienti učia nie len prijímať, ale aj dávať čo je základom vyrovnaných soc. vzťahov, ktoré sú podstatné pre ich sociálnu rehabilitáciu.

V našom bohatom decembrovom programe je ešte zahrnutá úspešnosť v Orange projekte – Darujte Vianoce 2015, sociálnej pracovníčky PhDr. Miroslavy Tóthovej – „Obdarujme sa láskou s Orangeom“. Vzájomne si vyrábame náramky priateľstva ako darčeky. Baví nás to. Súčasťou projektu je podávanie vianočného punču a príprava studených mís.

Koniec mesiaca je vždy venovaný VEĽKEJ KAPUSTNICI spojenej s divadielkami, spevom a tancom našich klientov  pre rodičov, príbuzných a odborníkov psychiatrie. Vyvrcholením roka je predaj našich výrobkov na vianočných trhoch v U. S. Steel stánku (č. 1) na Hlavnej ulici dňa 19.12.2015. Zároveň je ukážkou šikovnosti, trpezlivosti, lásky a  individuálneho rozvoja našich členov.

Pocity Mišky (našej klientky) : „Na verejné vystúpenie pred rodičmi mám trochu trému aj sa teším. Hrám v dvoch scénkach. Už som zvyknutá na to, že hrám divadlo druhý rok. Snažím sa a precvičujem, aby som to čo najlepšie zvládla. Chcem, aby som z toho mala radosť nie len ja, ale aj moja mama. Najviac sa budem tešiť, keď to zvládnem dobre, baví ma nacvičovať divadlo. Pripravujem sa doma aj v stredisku a pri „režisérke Mirke“ si to vylepšujem. Musím dávať pozor na prízvuk a melódiu hlasu.“

PhDr. Miroslava Tóthová


viac...

Keď spolupráca funguje (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

Začiatkom októbra sme sa zúčastnili I. Medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov pracujúcich v psychiatrii a XVII. Celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a riaditeľa Univerzitnej nemocnice

L. Pasteura Košice, MUDr. Milana Maďara, MPH. Témou sympózia bola „Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21 storočí.“

Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, usporiadateľmi Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, psychiatrickým oddelením a sekciou sestier pracujúcich v psychiatrii.

Svoje praktické skúsenosti z nášho rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré sme vytvorili vďaka spolupodieľaniu KSK na financovaní zariadenia, sme aktívne prezentovali v príspevku na tému Sociálna rehabilitácia v praxi. Autorkou je riaditeľka zariadenia Mgr. Drahoslava Kleinová. Na téme spolupracovala aj mladá generácia sociálnych pracovníkov Mgr. Mária Kusztvánová a PhDr. Miroslava Tóthová. Po zaujímavej prezentácii sme uviedli videozáznam z koncertu pre dôchodcov v DSS na ulici Skladnej. Orchester tvoria klienti Rehabilitačného strediska Radosť v obsadení gitara, zobcová flauta, hoboj a ich rodinní príslušníci fagot a klavír. Úspech a radosť bola teda dvakrát – pre  dôchodcov a aj všetkých účastníkov konferencie. V priebehu stretnutia okrem iných odzneli aj príspevky zamerané na oblasť psychiatrického ošetrovateľstva, preventívnych programov pre zlepšovanie informovanosti o duševnom zdraví, predstavenie alternatívnych programov v súvislosti so starostlivosťou o ľudí s duševnými poruchami a príklady z rozvoja komunitnej psychiatrie zo zahraničia. Okrem slovenských odborníkov prednášali aj hostia z ďalekej Indie, Anglicka, Poľska, Maďarska, Čiech.

Slovo odborníka: V zhode s bio-psycho–sociálnym modelom chápania chorobných stavov, kladie moderná psychiatria dôraz nielen na biologické, ale aj psychoterapeutické, socioterapeutické metódy v prístupe k chorým a integruje ich v novom trende rozvoja komunitnej psychiatrie. V tomto našom snažení by sme však neuspeli, ak by sme sa nemohli oprieť o našich partnerov v dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a to rodičovské a pacientske organizácie, ktoré sú výrazným obohatením a veľkým prínosom o zlepšenie kvality života našich pacientov a ich rodín. Preto verím, že táto medzisektorová spolupráca sa bude plodne rozvíjať i naďalej (primárka MUDr. Eva Pálová, PhD. – psychiatrické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice).

Mgr. Drahoslava Kleinová a Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Liečba schizofrénie umením (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Divadle Nová scéna v Bratislave sa dňa 14. októbra 2015 uskutočnila veľmi zaujímavá a zároveň najväčšia československá výstava originálov obrazov pacientov so schizofréniou pod názvom Tvorba lieči. Výkonná riaditeľka celoslovenského občianskeho združenia ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia) MUDr. Marcela Barová a pani generálna riaditeľka Divadla Nová Scéna Ingrid Fašiangová slávnostne otvorili vernisáž a predstavili projekt „Tvorba lieči“, ktorý je súčasťou kampane na podporu schizofrénie a jej liečby. Vystavených je 40 diel od 17 autorov z rôznych kútov Slovenska aj Česka. Ponúka prehliadku najrôznejších techník – olejomaľbu na plátne,  enkaustikou (maľovanie voskom a žehlenie),  kresby fixou ale aj netradičnú kombináciu maľby s asamblážou (aplikácia rôznych dekoračných predmetov priamo na povrch obrazu).

Do tejto výstavy boli vybraté aj diela klientov Zduženia príbuzných a priateľov „Radosť“ – Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami Ing. Vladimíra B., Michaely V. a Mariky K.

Čo o svojich dielach povedali autori?:

Obraz Šikmá veža som maľovala podľa predlohy. Veža je trochu šikmejšia ako v reály a to preto, lebo som ju takto videla. Pri maľovaní tohto obrazu som mala dobrý pocit, ukľudňujúci. Maľovanie mi totiž pomáha dostať zo seba napätie, úzkosť, nepokoj. Občas sa mi podarí vyjadriť kreslením aj svoje emócie. Tento obraz je maľovaný studenšími farbami, preto na mňa pôsobí ukľudňujúco.

Obraz Párik v objatí vyjadruje lásku.  V tomto obraze som použila teplejšie farby, ktoré k tomu aj pasujú, keďže je to spojené s láskou. Maľovaniu sa venujem od detstva a často pre mňa predstavuje únik do iného sveta. Takisto mi rozvíja fantáziu, dodáva ďalšie nápady a rozširuje prehľad o svete.  (Miška)

Namaľoval som dva obrazy a to Krajinku so skalou a Zátišie s rybkami. Už ako malé dieťa som maľoval. Prvú olejomaľbu som namaľoval ako 13 ročný. Rád maľujem. Maľujem preto, aby som mal dobré pocity z maľovania a z činnosti. Najradšej maľujem  budovy. Som rád keď si niekto pozrie obrazy, ktoré som namaľoval. Nemám výtvarne vzdelanie, len na základnej škole som mal výtvarnú výchovu, kde sa nám učiteľka snažila vysvetliť, aby sme mali pozitívny vzťah k výtvarnej výchove. Maľovanie mi zlepšuje vizuálnu predstavivosť, vizuálnu pamäť a vyvoláva pozitívne pocity. Rád chodievam na výstavy do galérii našich či zahraničných autorov. Keď si pozriem ich obrazy mám radosť z ich výtvarného diela a užitočne využijem čas. Pri maľovaní mám pocit dobre vykonanej činnosti, a ak sa mi podarí pekný obraz, aj dobrý pocit z vykonanej práce. (Vlado)

Mgr. Drahoslava Kleinová a Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)