Liečba schizofrénie umením (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Divadle Nová scéna v Bratislave sa dňa 14. októbra 2015 uskutočnila veľmi zaujímavá a zároveň najväčšia československá výstava originálov obrazov pacientov so schizofréniou pod názvom Tvorba lieči. Výkonná riaditeľka celoslovenského občianskeho združenia ODOS (Otvorme dvere, otvorme srdcia) MUDr. Marcela Barová a pani generálna riaditeľka Divadla Nová Scéna Ingrid Fašiangová slávnostne otvorili vernisáž a predstavili projekt „Tvorba lieči“, ktorý je súčasťou kampane na podporu schizofrénie a jej liečby. Vystavených je 40 diel od 17 autorov z rôznych kútov Slovenska aj Česka. Ponúka prehliadku najrôznejších techník – olejomaľbu na plátne,  enkaustikou (maľovanie voskom a žehlenie),  kresby fixou ale aj netradičnú kombináciu maľby s asamblážou (aplikácia rôznych dekoračných predmetov priamo na povrch obrazu).

Do tejto výstavy boli vybraté aj diela klientov Zduženia príbuzných a priateľov „Radosť“ – Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami Ing. Vladimíra B., Michaely V. a Mariky K.

Čo o svojich dielach povedali autori?:

Obraz Šikmá veža som maľovala podľa predlohy. Veža je trochu šikmejšia ako v reály a to preto, lebo som ju takto videla. Pri maľovaní tohto obrazu som mala dobrý pocit, ukľudňujúci. Maľovanie mi totiž pomáha dostať zo seba napätie, úzkosť, nepokoj. Občas sa mi podarí vyjadriť kreslením aj svoje emócie. Tento obraz je maľovaný studenšími farbami, preto na mňa pôsobí ukľudňujúco.

Obraz Párik v objatí vyjadruje lásku.  V tomto obraze som použila teplejšie farby, ktoré k tomu aj pasujú, keďže je to spojené s láskou. Maľovaniu sa venujem od detstva a často pre mňa predstavuje únik do iného sveta. Takisto mi rozvíja fantáziu, dodáva ďalšie nápady a rozširuje prehľad o svete.  (Miška)

Namaľoval som dva obrazy a to Krajinku so skalou a Zátišie s rybkami. Už ako malé dieťa som maľoval. Prvú olejomaľbu som namaľoval ako 13 ročný. Rád maľujem. Maľujem preto, aby som mal dobré pocity z maľovania a z činnosti. Najradšej maľujem  budovy. Som rád keď si niekto pozrie obrazy, ktoré som namaľoval. Nemám výtvarne vzdelanie, len na základnej škole som mal výtvarnú výchovu, kde sa nám učiteľka snažila vysvetliť, aby sme mali pozitívny vzťah k výtvarnej výchove. Maľovanie mi zlepšuje vizuálnu predstavivosť, vizuálnu pamäť a vyvoláva pozitívne pocity. Rád chodievam na výstavy do galérii našich či zahraničných autorov. Keď si pozriem ich obrazy mám radosť z ich výtvarného diela a užitočne využijem čas. Pri maľovaní mám pocit dobre vykonanej činnosti, a ak sa mi podarí pekný obraz, aj dobrý pocit z vykonanej práce. (Vlado)

Mgr. Drahoslava Kleinová a Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Nezabúdajme na Radosť (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Liga za duševné  zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Nabáda verejnosť, aby sa nebáli hovoriť o duševnom zdraví, nebáli sa choroby, ale predovšetkým chorého a odborníkov psychiatrie. Zbierka Dni Nezábudiek je pre nás ako organizáciu „Združenie príbuzných a priateľov Radosť“ veľmi dôležitá. Poskytujeme sociálnu službu Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej ulici č.1, Košice – KVP. Aktivity, podujatia, konferencie, semináre, workshopy, výstavy a pod. sa realizujú a uskutočňujú vďaka spolupodieľaniu Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia, za čo im vrele ďakujeme.

Aj tento rok sme sa 16 – 18. 9. 2015 zbierky zúčastnili. Pomáhali nám študenti košických stredných škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na arteterapiu a iné. Svojou činnosťou sa snažíme odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto sme zorganizovali ako súčasť sprievodnej kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“.

Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory nášho zariadenia, ktoré sú vyzdobené našimi výtvarnými dielami a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní hudobnej skupiny našich klientov a ich rodičov. V tento deň súčasne prebiehali prednášky na tému Sebavedomie, Prosociálne správanie a  Stigmatizácia duševne chorých. Odborné prednášky organizujeme v našom zariadení počas roka viackrát.

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť  ľudí s duševným ochorením môže niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a odsudzovanie.

Klienti ďakujú všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.

Ďakujeme dobrovoľníkom zo škôl, menovite: Stredná priemyselná škola Odbor: Hutníctvo, Obchodná akadémia, Škola úžitkového výtvarníctva, Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Stredná odborná škola Szakkozepiskola, Gymnázium Jána Amosa Komenského, Konzervatórium, Katolícka stredná škola sv. Cyrila a Metóda,  Súkromná stredná škola,  Lekárska fakulta UPJŠ.

Obzvlášť veľká vďaka patrí spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Exkurzia za poznaním (Uverejnené dňa 02 Nov 2015)

Bardejov

Letné slniečko a krásna modrá obloha nás vábila do prírody a tak sme s naším združením absolvovali viacero poznávacích exkurzii do slovenský miest. Ako prvé sme navštívili 02.07. mesto Bardejov. Plastika ruky Bardejova, mestské hradby, Radničné námestie, Bazilika sv. Egídia, obdivuhodná bardejovská fontána, to všetko nás zaujímalo.  Ešte v združení sme si naštudovali informácie o jednotlivých pamiatkach. Boli sme očarení krásnou tohto mesta.

Fotodokumentácia:

Žilina

Presne o týždeň sme sa vybrali na jednodňovú exkurziu do Žiliny. Dlhšiu cestu vlakom sme si spríjemnili  rozprávaním sa, čítaním, či pozeraním z okna na okolitú prírodu. Po príchode do Žiliny sme sa vybrali na námestie Andreja Hlinku, následne Farskými schodmi až ku mestskému divadlu. Z boku sa nad nami týčila Katedrála Najsvätejšej trojice. Bočnými uličkami sme sa premiestnili na Mariánske námestie.  Zaujala nás Radnica mesta Žilina, ktorá slúžil ako sídlo primátora a zasadá tu mestské zastupiteľstvo. Každý z nás obdivovali krásne oblúkovité chodby, ktoré obkolesovali budovy námestia. Postupne sme prešli všetkými známymi budovami námestia až ku kostolu Obrátenia sv. Pavla. Po prezretí historických budov ako Folkmanov dom, ktorý ma na zástave umiestnenej na vežičke dátum posledného najväčšieho požiaru mesta Žilina a Meštiansky dom, kde dodnes sídli Knihárska dielňa Lidy Mlíchovej sme sa vybrali na spiatočnú cestu domov.

Fotodokumentácia:

Levoča

Uprostred Levočských vrchov leží malebné mesto Levoča, obkolesené zachovalými hradbami, ktoré v nás zbudili značný záujem a obdiv. Už v zariadení sme si povedali množstvo informácii o historických pamiatkach Levoče, a tak sme sa vybrali po ich stopách. Navštívili sme Dom majstra Pavla z Levoče a radnicu, prezreli si klietku hanby, kostoly, zahrali sa na detektívov a hľadali Turzov dom či kupecký dom. Zaujímavú prehliadku mesta sme zavŕšili osviežujúcou a chutnou zmrzlinou a pobrali sa domov.

viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)