Obdarujme sa láskou s Orangeom (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

V rámci projektovej podpory Nadácie Orange aj v tomto roku prebiehal v stredisku ZPP Radosť projekt (v období 25.11.2015 až 17.12.2015), ktorý bol venovaný klientom, pracovníkom, dobrovoľníkom a študentom. Vďaka programu Darujte Vianoce bolo 200 eur venovaných pre pomoc ľuďom s duševným ochorením k ich vnútornému obohateniu. Autorkou a realizátorkou projektu je sociálna pracovníčka  PhDr. Miroslava Tóthová.  Myšlienka smeruje k vzájomnému obdarovaniu, vianočnému posedeniu v kruhu priateľov, prepojeniu vzťahov a vychutnaniu si celkovej radostnej energie Vianoc.

Zámer projektu bol v zakúpení materiálu na tvorbu darčekov. Nápad zahrňoval výrobu náramkov Shamballa a vianočných gúľ z polystyrénu, ktoré si klienti vyrábali (pomocou pracovníkov) a vzájomne darovali ako vianočný darček, pri príjemnom posedení s vianočným nealkoholickým punčom a bohatým občerstvením. Do všetkých aktivít boli klienti samostatne zainteresovaní. Príprava prebiehala od konca novembra a to zdobením polystyrénových gúľ korálkami, flitrami a pletením náramkov. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 17.12.2015 v priestoroch rehabilitačného strediska Radosť, ktoré už 11 rokov podporuje Košický samosprávny kraj.

Autorka projektu Mirka (vedúca sociálneho úseku) hovorí: „cieľ daru vidím v zážitku“.

Úmyslom bolo klientom:

-  dopriať radosť z Vianoc, precítiť si vzájomnú lásku, ktorá je súčasťou tohto krásneho sviatku,

- zažiť si ozajstný pocit z darčeka, ktorý nemá byť len prijímaný ale aj dávaný. Pretože vidieť potešenie na tvári obdarovaného im prinesie najväčšie zadosťučinenie,

- možnosťou výroby darčeka u nich docieliť prežitie naplnenia z vlastnej tvorby a iniciatívy.

Precítením takýchto krásnych momentov si dokážu klienti vytvoriť v svojich srdiečkach pozitívnu emóciu, ktorá je základným kameňom rekonštrukcie ich osudov. Okrem možnosti zmeny pohľadu na celkový význam Vianoc im tento projekt priniesol zlepšenie ich psychického stavu, čo v konečnom dôsledku je pre nás pracovníkov najväčší úspech.

PhDr. Miroslava Tóthováviac...

Radostná kapustnica 2015 (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

Pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov si  v stredisku Radosť klienti , pracovníci a rodičia pripomenuli dôležitosť vzájomných  vzťahov a blízkosti človeka s človekom pri malej kapustnici dňa 4.12.2015 v rámci sviatku sv. Mikuláš.

Celá akcia si vyžadovala bohatú prípravu, ktorá bola sprevádzaná zdobením vianočného stromčeka, uprataním a skrášlením priestorov strediska a varením chutnej kapustnice, spolu s našou dlhoročnou dobrovoľníčkou pani Magdou Hrivňákovou.

V krásnej atmosfére, ktorá sa niesla v duchu pokoja, lásky a smiechu boli v poobedňajších hodinách ponúknutí voňavou  kapustnicou rodičia, súrodenci, príbuzní našich klientov, ktorí mali rodičovské stretnutie. Každoročnou prípravou celodenného mikulášskeho programu a podobných činností  sú klienti vedení k vyšším životným hodnotám a uvedomeniu si vzácnosti rodiny, priateľstva a sociálnej pomoci. Obojstranným obdarovaním sa  naši klienti učia nie len prijímať, ale aj dávať čo je základom vyrovnaných soc. vzťahov, ktoré sú podstatné pre ich sociálnu rehabilitáciu.

V našom bohatom decembrovom programe je ešte zahrnutá úspešnosť v Orange projekte – Darujte Vianoce 2015, sociálnej pracovníčky PhDr. Miroslavy Tóthovej – „Obdarujme sa láskou s Orangeom“. Vzájomne si vyrábame náramky priateľstva ako darčeky. Baví nás to. Súčasťou projektu je podávanie vianočného punču a príprava studených mís.

Koniec mesiaca je vždy venovaný VEĽKEJ KAPUSTNICI spojenej s divadielkami, spevom a tancom našich klientov  pre rodičov, príbuzných a odborníkov psychiatrie. Vyvrcholením roka je predaj našich výrobkov na vianočných trhoch v U. S. Steel stánku (č. 1) na Hlavnej ulici dňa 19.12.2015. Zároveň je ukážkou šikovnosti, trpezlivosti, lásky a  individuálneho rozvoja našich členov.

Pocity Mišky (našej klientky) : „Na verejné vystúpenie pred rodičmi mám trochu trému aj sa teším. Hrám v dvoch scénkach. Už som zvyknutá na to, že hrám divadlo druhý rok. Snažím sa a precvičujem, aby som to čo najlepšie zvládla. Chcem, aby som z toho mala radosť nie len ja, ale aj moja mama. Najviac sa budem tešiť, keď to zvládnem dobre, baví ma nacvičovať divadlo. Pripravujem sa doma aj v stredisku a pri „režisérke Mirke“ si to vylepšujem. Musím dávať pozor na prízvuk a melódiu hlasu.“

PhDr. Miroslava Tóthová


viac...

Keď spolupráca funguje (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

Začiatkom októbra sme sa zúčastnili I. Medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov pracujúcich v psychiatrii a XVII. Celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Košiciach pod záštitou primátora mesta Košice, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH a riaditeľa Univerzitnej nemocnice

L. Pasteura Košice, MUDr. Milana Maďara, MPH. Témou sympózia bola „Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21 storočí.“

Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, usporiadateľmi Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, psychiatrickým oddelením a sekciou sestier pracujúcich v psychiatrii.

Svoje praktické skúsenosti z nášho rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré sme vytvorili vďaka spolupodieľaniu KSK na financovaní zariadenia, sme aktívne prezentovali v príspevku na tému Sociálna rehabilitácia v praxi. Autorkou je riaditeľka zariadenia Mgr. Drahoslava Kleinová. Na téme spolupracovala aj mladá generácia sociálnych pracovníkov Mgr. Mária Kusztvánová a PhDr. Miroslava Tóthová. Po zaujímavej prezentácii sme uviedli videozáznam z koncertu pre dôchodcov v DSS na ulici Skladnej. Orchester tvoria klienti Rehabilitačného strediska Radosť v obsadení gitara, zobcová flauta, hoboj a ich rodinní príslušníci fagot a klavír. Úspech a radosť bola teda dvakrát – pre  dôchodcov a aj všetkých účastníkov konferencie. V priebehu stretnutia okrem iných odzneli aj príspevky zamerané na oblasť psychiatrického ošetrovateľstva, preventívnych programov pre zlepšovanie informovanosti o duševnom zdraví, predstavenie alternatívnych programov v súvislosti so starostlivosťou o ľudí s duševnými poruchami a príklady z rozvoja komunitnej psychiatrie zo zahraničia. Okrem slovenských odborníkov prednášali aj hostia z ďalekej Indie, Anglicka, Poľska, Maďarska, Čiech.

Slovo odborníka: V zhode s bio-psycho–sociálnym modelom chápania chorobných stavov, kladie moderná psychiatria dôraz nielen na biologické, ale aj psychoterapeutické, socioterapeutické metódy v prístupe k chorým a integruje ich v novom trende rozvoja komunitnej psychiatrie. V tomto našom snažení by sme však neuspeli, ak by sme sa nemohli oprieť o našich partnerov v dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a to rodičovské a pacientske organizácie, ktoré sú výrazným obohatením a veľkým prínosom o zlepšenie kvality života našich pacientov a ich rodín. Preto verím, že táto medzisektorová spolupráca sa bude plodne rozvíjať i naďalej (primárka MUDr. Eva Pálová, PhD. – psychiatrické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice).

Mgr. Drahoslava Kleinová a Mgr. Mária Kusztvánová


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)