Nezábudky pomáhali Radosti (Uverejnené dňa 17 Okt 2017)

Nezábudka, modrý kvietok symbolizujúci krehkosť duše každého človeka ktorý nám pripomína, aby sme NEZABÚDALI, že duševné a fyzické zdravie sa navzájom prelínajú a jedno bez druhého nemôže existovať.

O aktívnu podporu duševného zdravia sa už 16 rokov stará celoslovenská organizácia Liga za duševné zdravie. Súčasťou aktivít zahrňujúcich osvetu, snahu odbúrať predsudky a zlepšiť duševné zdravie ľudí s psychickým ochorením je zbierka Dni Nezábudiek, ktorý tento rok pripadol na dátum 29.9. – 3.10.2017. Súčasťou zbierky bolo aj 27 klientov Združenia príbuzných a priateľov „Radosť“, 4 dobrovoľníci a  95 študentov stredných a vysokých škôl. Vďaka ich veľkej snahe a ochote ísť do ulíc a takouto formou poukázať na problémy dnešného sveta týkajúce sa tejto oblasti ľudského život sa podarilo vyzbierať krásnu sumu 1650,00€, z čoho 70% ide organizácii a 30% Lige za duševné zdravie na administratívne účely a mediálnu osvetu.

Počas zbierky sa realizátori stretli s rôznymi pozitívnymi, ale žiaľ aj s negatívnymi ohlasmi. Ani to ich však neodradilo, aby pokračovali v úsilí zbierať finančné prostriedky, ktoré pomôžu zlepšiť sociálne služby poskytované tejto marginalizovanej skupine obyvateľov, ich začlenenie do spoločnosti a odstránenie stigiem voči ním, ich rodinným príslušníkom a odborníkom psychiatrie. Klienti v tieto dni ukázali, že aj napriek svojmu hendikepu dokážu byť prínosom pre celú spoločnosť a pomáhať nie len sebe, ale aj ostatným.

Všetkým, ktorý sa na zbierke zúčastnili klienti ZPP „Radosť“ ĎAKUJÚ!


viac...

Maškarný bál v Radosti (Uverejnené dňa 24 Feb 2016)

Fašiangy sú obdobím veselých zábav, súčasťou ktorých je aj karneval. Počas neho sú ľudia oblečený v rôznych maskách, ktoré si požičali v dnes už všade dostupných požičovniach, alebo ich vytvorili doma z toho, čo majú. V minulosti sa ľudia obliekali do masiek aby sa ochránili pred zlými silami, zabezpečili úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. Robili tak v takzvaných fašiangových sprievodoch. Hlavným motívom boli zvieratá.

Na Slovensku bola najvyužívanejšia maska býk alebo vôl, ktorého robia dvaja, pričom jeden stojí vpredu a druhý vzadu, aby bol býk vyšší. Mal vyplazený jazyk a rohy. Symbolizoval zdravie, vitalitu a plodnosť. Ako sa však hovorí iný kraj, iný mrav. Preto aj v rôznych oblastiach našej krajiny vyzeral karneval, alebo fašiangový sprievod a obrady s ním spojené inak (zdroj: http://zena.sme.sk/c/5209527/uzite-si-fasiangy.html).

Aj v našom stredisku sa dňa 5.2.2016 uskutočnil maškarný bál. Témou tohto roku bola „Zoo v Radosti“. Už týždeň pred karnevalom si klienti spolu s pracovníčkami vyrobili vlastné masky na tvár, ktoré doladili vhodnými doplnkami. Masky si klienti vyberali podľa toho, aké oblečenie mali doma a ktoré zvieratká majú najradšej. Tak sa stalo, že sa u nás v RS Radosť stretli zvieratá z každého kúta sveta.

Už od rána sme sa všetci pripravovali na túto udalosť. Chlapci pomáhali pripravovať stoly, dievčatá občerstvenie, ktoré priniesli niektorý klienti. Prispelo aj naše združenie. Na začiatok sme maškarný bál zahájili spoločnou fotkou v ateliéry. Nasledovali hudobné súťaže, pri ktorých nechýbala aj cena za prvé miesto, ktorou bola miska chipsov podľa vlastného výberu. Pokračovali sme tanečnou zábavou až do obedu, počas ktorej sme sa všetci osviežili nápojmi a občerstvili rôznymi pochutinami. Keďže náš Paľko oslavoval krásne okrúhle narodeniny, všetci spoločne sme mu zaspievali Živió.

Ako na každom takomto maškarnom plese ani u nás sa to neobišlo bez vyhodnocovania najlepších masiek. Prvé až piate miesto boli lety na rôzne kontinenty našej Zeme, pod ktorými sa ukrývali sladké, ale zdravé ovocné pochúťky. Ceny venovali sponzori leteckých spoločností, zabezpečujúce jednotlivé lety. Okrem toho každý účastník dostal sladkú odmenu, ovocný perník. Výhercom, ako aj všetkým ostatným účastníkom nášho bálu gratulujeme.

Tento karneval bol plný zábavy, tancovania a hier, pri ktorých sa každý z nás uvoľnil. Niektorí sa dokonca otvorili natoľko, že nám ukázali odlišný pohľad na nás všetkých a na naše vnútro.

Mgr. Beáta Lučanová


viac...

Obdarujme sa láskou s Orangeom (Uverejnené dňa 08 Jan 2016)

V rámci projektovej podpory Nadácie Orange aj v tomto roku prebiehal v stredisku ZPP Radosť projekt (v období 25.11.2015 až 17.12.2015), ktorý bol venovaný klientom, pracovníkom, dobrovoľníkom a študentom. Vďaka programu Darujte Vianoce bolo 200 eur venovaných pre pomoc ľuďom s duševným ochorením k ich vnútornému obohateniu. Autorkou a realizátorkou projektu je sociálna pracovníčka  PhDr. Miroslava Tóthová.  Myšlienka smeruje k vzájomnému obdarovaniu, vianočnému posedeniu v kruhu priateľov, prepojeniu vzťahov a vychutnaniu si celkovej radostnej energie Vianoc.

Zámer projektu bol v zakúpení materiálu na tvorbu darčekov. Nápad zahrňoval výrobu náramkov Shamballa a vianočných gúľ z polystyrénu, ktoré si klienti vyrábali (pomocou pracovníkov) a vzájomne darovali ako vianočný darček, pri príjemnom posedení s vianočným nealkoholickým punčom a bohatým občerstvením. Do všetkých aktivít boli klienti samostatne zainteresovaní. Príprava prebiehala od konca novembra a to zdobením polystyrénových gúľ korálkami, flitrami a pletením náramkov. Vyvrcholenie projektu sa uskutočnilo dňa 17.12.2015 v priestoroch rehabilitačného strediska Radosť, ktoré už 11 rokov podporuje Košický samosprávny kraj.

Autorka projektu Mirka (vedúca sociálneho úseku) hovorí: „cieľ daru vidím v zážitku“.

Úmyslom bolo klientom:

-  dopriať radosť z Vianoc, precítiť si vzájomnú lásku, ktorá je súčasťou tohto krásneho sviatku,

- zažiť si ozajstný pocit z darčeka, ktorý nemá byť len prijímaný ale aj dávaný. Pretože vidieť potešenie na tvári obdarovaného im prinesie najväčšie zadosťučinenie,

- možnosťou výroby darčeka u nich docieliť prežitie naplnenia z vlastnej tvorby a iniciatívy.

Precítením takýchto krásnych momentov si dokážu klienti vytvoriť v svojich srdiečkach pozitívnu emóciu, ktorá je základným kameňom rekonštrukcie ich osudov. Okrem možnosti zmeny pohľadu na celkový význam Vianoc im tento projekt priniesol zlepšenie ich psychického stavu, čo v konečnom dôsledku je pre nás pracovníkov najväčší úspech.

PhDr. Miroslava Tóthováviac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)