Nezabúdajme na Radosť (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Liga za duševné zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Aj tento rok sa Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť v dňoch 16 – 18. 9. 2015 zbierky zúčastnilo. Pomáhali študenti košických stredných škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami.

Spoločne sa podarilo vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na arteterapiu a iné.

Svojou činnosťou sa stredisko snaží odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto zorganizovali ako súčasť sprievodnej kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“. Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory zariadenia, ktoré sú vyzdobené výtvarnými dielami klientov a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní hudobnej skupiny klientov Radosti a ich rodičov. V tento deň súčasne prebiehali prednášky na tému Sebavedomie, Prosociálne správanie a  Stigmatizácia duševne chorých. Odborné prednášky sú organizované v zariadení počas roka viackrát.

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť ľudí s duševným ochorením môže niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a odsudzovanie.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.

Kontakt: www.zpp-radost.sk

Autor/zdroj: Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť Bauerova 1
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 30.10.2015 06:00
Upravené: 06.11.2017 10:51


viac...

Fašiangová zábava v Združení príbuzných a priateľov Radosť (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Klienti Združenia príbuzných a priateľov Radosť a ich príbuzní sa 19. februára 2017 zúčastnili Fašiangovej zábavy v Dome umenia kde sa stretli s priateľmi z pacientskej organizácie OZ Pohľad.

Prostredníctvom tanca dokážu objavovať samých seba, čo vplýva na dosiahnutie väčšieho sabauvedomenia a správneho bytia. Tanec dokáže vyvolávať zmeny v duševnom živote a v správaní, dosahuje pravdivejšie sebapoznanie, umožňuje jasnejšie vnímať a orientovať sa vo vzťahoch k druhým aj k sebe samému. Klienti sa takýchto integračných aktivít zúčastňujú s cieľom utužiť vzájomné vzťahy, taktiež aj s rodinnými príslušníkmi a dobrovoľníkmi. Upevniť osvojené základy spoločenského správania a v neposlednom rade oddýchnuť si, zabaviť sa, stráviť príjemný večer a načerpať nové zážitky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 01.03.2017 10:27
Upravené: 24.04.2017 10:57


viac...

Výlet do ZOO (Uverejnené dňa 02 Máj 2018)

Hneď ako vykukli prvé slnečné lúče a príroda ožila, začalo nás lákať do nej rýchlo vybehnúť. Keďže máme všetci radi zvieratká a tešíme sa, keď sa môžeme túlať po slnkom zaliatych lúkach a chodníkoch, ktoré lemujú rozkvitnuté stromy, rozhodli sme sa, že si za svoj prvý jarný výlet vyberieme výlet do zoologickej záhrady. Pozrieme sa na nové prírastky ale aj jej dlhodobých nájomníkov,  potúlame sa po jej zákutiach, cestičkách a parkoch, nadýchame čerstvého vzduchu a naberieme sviežu jarnú energiu. V deň výletu nám počasie prialo. Bol nádherný slnečný deň, ktorý by bol hriech nevyužiť na niečo ako prechádzku jarnou prírodou. Zaspievali sme si veselú pesničku a vhupli do sveta zvierat.  Hoci sme všetci ZOO navštívili už mnohokrát, a mysleli sme si, že už poznáme všetky zvieratá, ktoré ju obývajú, opak bol pravdou. Stále nás prekvapilo niečo nové. Zopakovali sme si názvy živočíšnych druhov, povedali sme  si niečo o nich, aj o krajine z ktorej pochádzajú. Predstavovali sme si  ich život vo voľnej prírode v ich domovine a rozmýšľali nad tým, či sa im u nás  páči a či si zvykli na naše podnebie. Porovnávali sme  podmienky života zvierat na slobode a vo voľnej prírode. Spoločne sme sa zhodli na tom, že síce všetko má svoje výhody a nevýhody, avšak všetci máme radi svoju slobodu. Páčili sa nám pestrofarebné vtáčiky, zastavili sme sa pri jazierku s plameniakmi a zasmiali sa pri klientke s opičkami. Sledovali  sme voľný výbeh koní, ale aj majestátnosť a prísny výraz šeliem, ktoré na nás skúmavo, ale výstražne hľadeli. Prírodné krásy ZOO sme obdivovali  aj prostredníctvom bohatého sveta rastlín. Nadchýnali sme sa rozkvitnutými stromami aj rozmanitými  rôznofarebnými  kvietkami, ktoré vytŕčali z trávy. Pokúšali sme sa hádať ich názvy, no zistili sme, že sa musíme ešte o prírode veľa učiť. Na našej poznávacej ceste sme si robili malé prestávky- posedeli sme v altánkoch, oddýchli si, porozprávali, zaspievali, a boli sme pripravení na ďalšiu cestu poznávania zvierat. Príjemne unavení a hladní sme sa naobedovali pod holým nebom v miestnej  reštaurácii a nachytali bronz.

V závere našej prehliadky sme sa veľmi  potešili pohľadom na tučniaky. Veselo si plávali vo svojom vodnom raji, ktorý tvorila veľká nádrž s vodou a malými ostrovčekmi s úkrytmi. Pozorovali sme ako svižne a s radosťou plávajú pod vodou, vynárajú sa a tešia sa zo života. V zoologickej záhrade  môžeme stráviť aj celý deň, zabudneme aj na čas a nikdy nám nebude dosť. Každý výlet má však aj svoj koniec, a tak sme sa rozlúčili so zvieratkami a sľúbili im, že ich určite ešte niekedy navštívime.

Náš výlet sme zhodnotili ako jeden z tých najvydarenejších, čo sa týka počasia aj dobrej nálady a tešíme sa na ďalšie, ktoré nás spolu s prichádzajúcim letom čakajú.


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)