Pohovorme si o depresii (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila 7. apríl za deň zdravia a pri tejto príležitosti Združenie príbuzných a priateľov ,,Radosť“ spolu s klientmi Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami, Regionálneho občianskeho združenie ODOS (Otvorme dvere otvorme srdce) a s MUDr. Dagmar Breznoščákovou PhD., viceprezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, zorganizovali diskusiu o problematike depresie.

Dôležitosť rehabilitácie ľudí s duševnými poruchami a osvety vo verejnosti ako prevencie duševného zdravia, vysvetlila Mgr. Drahoslava Kleinová. Zrozumiteľne obsiahnutú odbornú prednášku MUDr. Breznoščákovej, obohatenú rôznymi mýtami o týchto chorobách spolu so vstupmi našich klientov, boli pre poslucháčov nádejou, že choroba je liečiteľná a kvalita života týchto ľudí nemusí byť znížená.

Toto prínosné podujatie sa uskutočnilo vo vznešenom prostredí – v historickej sále Košického vládneho programu na Hlavnej ulici. S rozhovorom o depresii pokračovala MUDr. Dagmar Breznoščáková PhD. a Mgr. Drahoslava Kleinová v rádiu Lumen a TV Naša.

Pravidelné získavanie informácií o tejto téme mnohým ľuďom uľahčí a možno aj zachráni život. Zbavovaním sa predsudkov a destigmatizáciou voči psychicky chorým a odborníkom z odboru psychiatrie sa dokáže prispieť k prevencii duševných porúch. Za úvahu by stálo prípadné odporúčanie zavedenia vyučovacieho predmetu “Moje zdravie” na školách už od malička.

Rapídne narastanie depresií a suicidií zamedzí možno aj komplexná starostlivosť o zdravie duševné, duchovné a telesné.

Autor/zdroj: Klienti a rodičia ZPP Radosť
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 11.04.2017 11:00
Upravené: 10.05.2017 14:57


viac...

Nezabúdajme na Radosť (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Liga za duševné zdravie už 15 rokov prostredníctvom rôznych destigmatizačných kampaní a Zbierky Dni Nezábudiek mení postoje verejnosti voči ľuďom s duševnými poruchami. Aj tento rok sa Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť v dňoch 16 – 18. 9. 2015 zbierky zúčastnilo. Pomáhali študenti košických stredných škôl a dobrovoľníci. Tradične sa zapojili aj samotní klienti s rodinami.

Spoločne sa podarilo vyzbierať 1. 141,09 €. Finančné prostriedky zo zbierky smerujú predovšetkým na zabezpečenie integračných aktivít, psychorehabilitačného pobytu, edukácie klientov a rodičov, pomôcok na arteterapiu a iné.

Svojou činnosťou sa stredisko snaží odstraňovať predsudky verejnosti voči ľuďom s psychickým ochorením a vzdelávať verejnosť. Preto zorganizovali ako súčasť sprievodnej kampane k zbierke, „Deň otvorených dverí v Radosti“. Verejnosť, dobrovoľníci, rodinní príslušníci a klienti Denného psychiatrického stacionára Univerzitnej nemocnice L. Pasteura si mali možnosť prezrieť priestory zariadenia, ktoré sú vyzdobené výtvarnými dielami klientov a výrobkami z rôznych materiálov. Prítomní si mohli pozrieť a vypočuť nahrávky z kultúrnych vystúpení pre dôchodcov a hendikepovanú mládež v podaní hudobnej skupiny klientov Radosti a ich rodičov. V tento deň súčasne prebiehali prednášky na tému Sebavedomie, Prosociálne správanie a  Stigmatizácia duševne chorých. Odborné prednášky sú organizované v zariadení počas roka viackrát.

Aj vďaka tomuto dňu sme mohli prezentovať to, že odlišnosť ľudí s duševným ochorením môže niekedy poukazovať na ich výnimočnosť, ktorá si zaslúži obdiv a uznanie a nie strach a odsudzovanie.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí ochotne prispeli v Zbierke Nezábudky a tak podporili aj prevenciu duševného zdravia pre širokú verejnosť.

Kontakt: www.zpp-radost.sk

Autor/zdroj: Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť Bauerova 1
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 30.10.2015 06:00
Upravené: 06.11.2017 10:51


viac...

Fašiangová zábava v Združení príbuzných a priateľov Radosť (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Klienti Združenia príbuzných a priateľov Radosť a ich príbuzní sa 19. februára 2017 zúčastnili Fašiangovej zábavy v Dome umenia kde sa stretli s priateľmi z pacientskej organizácie OZ Pohľad.

Prostredníctvom tanca dokážu objavovať samých seba, čo vplýva na dosiahnutie väčšieho sabauvedomenia a správneho bytia. Tanec dokáže vyvolávať zmeny v duševnom živote a v správaní, dosahuje pravdivejšie sebapoznanie, umožňuje jasnejšie vnímať a orientovať sa vo vzťahoch k druhým aj k sebe samému. Klienti sa takýchto integračných aktivít zúčastňujú s cieľom utužiť vzájomné vzťahy, taktiež aj s rodinnými príslušníkmi a dobrovoľníkmi. Upevniť osvojené základy spoločenského správania a v neposlednom rade oddýchnuť si, zabaviť sa, stráviť príjemný večer a načerpať nové zážitky.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 01.03.2017 10:27
Upravené: 24.04.2017 10:57


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)