S ,,Radosťou“ je príjemné pracovať aj tancovať (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Už tretí rok organizuje výmenník Wuppertálska projekt s názvom ,,Herbár Dulenka“. Pre klientov Združenia príbuzných a priateľov ,,Radosť“, Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami Radosť to bol o to významnejší ročník, že sa stali jeho súčasťou a zapojili sa do projektu spolu so Základnou školou na Janigovej ulici č. 2.

Hlavná myšlienka trojmesačného projektu sa niesla v duchu spolupráce zdravých detí a handicapovaných ľudí. Výsledkom programu bolo vytvorenie herbárov, ktoré kreslili a popisovali členovia RS Radosť spolu so študentmi. Čerešničkou projektu sa stala záverečná oslava, konajúca sa na počesť úspešného ukončenia. Súčasťou tejto neopakovateľnej slávnosti bolo vystúpenie klientov ZPP Radosť sprevádzané spevom, tancom a zábavou.

Počúvanie hudby priamo na koncertoch je jeden zo spôsobov muzikoterapie. Tento druh liečby pozitívne vplýva na psychickú pohodu človeka, zlepšuje spánok a priaznivo pôsobí na správnu frekvenciu tepu srdca. Preto klienti Združenia príbuzných a priateľov ,,Radosť“, Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami využili možnosť navštíviť koncerty Štátnej filharmónie v Košiciach dňa 23.3.2017, kedy si pod taktovou šéfdirigenta Zbyňka Müllera vypočuli Komornú symfóniu od Jozefa Grešáka, Fantáziu na maďarské ľudové piesne pre klavír a orchester, symfonickú báseň „Les Preludes“ od Franza Liszta ako aj symfóniu „La Reine“ od Josepha Haydna. Dňa 30. 3. 2017 si zaspomínali na dávne časy klasicizmu v podaní Beethovenovej 7. a 5. symfónie, nazývanej aj „Osudová“, Mózratovej 40. symfónie, či pokojné tóny Julesa Masseneta a jeho Metitation from Thaise. Spomienky do minulosti zakončili svieže tóny skladby Carmina Burana od Carla Orffa. Hranie na hudobný nástroj, spievanie i tancovanie dokáže pomôcť pri uvoľnení emócii, aktuálnych pocitov a myšlienok, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 12.04.2017 08:59
Upravené: 10.05.2017 15:30


viac...

Radosť zavítala k seniorom (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Blížil sa MDŽ – medzinárodný deň žien a osem klientov Rehabilitačného strediska Radosť finančne podporovaného Košickým samosprávnym krajom rozhodlo 7. marca 2017 znovu prísť medzi seniorov zariadenia DSS A.F.Colbrieho na Južnej triede v Košiciach a spríjemniť im pobyt.

Hudobno dramatické vystúpenie pod vedením Mgr. Beáty Lučanovej a Mgr. art. Vladislava Kleina pre nich pripravilo  zaujímavý program – hru a sólo na gitare v podaní Jozefa Čecha, flautu, klavír a gitaru, ľudové piesne a scénky s názvom „Nedorozumenie, Zmierenie, Keď som bul v Šarišu. Seniori si spolu s klientmi zaspievali a žiadali aj prídavky. S príjemným pocitom byť užitočný pre druhých i napriek svojmu hendikepu klienti Rehabilitačného strediska sľúbili starkým návštevu aj v lete na dvore, kde si môžu aj zatancovať.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 13.03.2017 08:00
Upravené: 10.05.2017 15:00


viac...

Programy Microsoftu ako terapeutický nástroj (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Pri príležitosti 10. ročníka vzdelávacieho podujatia Microsoft NGO Day, Nadácia otvorenej spoločnosti a spoločnosť Microsoft udelili ceny najzaujímavejším projektom neziskových organizácií v kategóriách Technológia pre cieľové skupiny a Využitie pre vlastný rozvoj.

Ocenenie v prvej kategórii získalo Združenie príbuzných a priateľov Radosť z Košíc, ktoré do tejto súťaže zapojila dlhoročná dobrovoľnícka pani Magda Hrivniaková. Pri príležitosti odovzdávania týchto cien boli prezentované činnosti, pri ktorých jednotlivé víťazné organizácie využívajú technológie  vyrábané spoločnosťou Microsoft. V našom stredisku využívame hlavne aplikáciu Office 2010 , ktorá poskytuje lepšie využitie programov Word a Excel. Prostredníctvom nich sa klienti učia písať rôzne dokumenty ako životopisy, žiadosti do zamestnania, úradov či iných inštitúcii. Excel využívajú najmä na zostavovanie tabuliek, rozpočtov domácnosti.

Zlepšovaním týchto schopností im dodáva pocit sebestačnosti, užitočnosti a zvyšuje sebadôveru a sebarealizáciu. Prostredníctvom programu Skype udržiavajú kontakt so svojimi priateľmi a známymi nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Prezentovaním rôznych spôsobov technológii sa zdokonaľujú v rozpoznávaní nástrah mediálneho sveta a sociálnych sieti.

Dnešný svet je plný výdobytkov moderných technológii, každý rok prichádzajú nové prostriedky komunikácie, vylepšenia počítačov, aplikácii a iných programov, ktoré aj klientom na okraji spoločnosti umožňujú integrovať sa lepšie do society a nestratiť kontakt s okolitým prostredím.

Autor/zdroj: Magdaléna Hrivniaková
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 09.05.2017 14:00
Upravené: 10.05.2017 15:31


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)