Vďaka ČSOB nadácii “Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícií” (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Združenie príbuzných a priateľov “Radosť” sa v snahe pomôcť klientom trpiacim duševnými chorobami zapojilo do výzvy ČSOB nadácie. Vďaka jej podpore klienti absolvovali 34 cvičebných hodín a rekondičný pobyt, ktorý im pomohol vytvoriť si pozitívnejší vzťah k pohybu a zlepšiť telesné a duševné zdravie.

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ poskytuje sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 Košice. Pomáha ľuďom ktorým duševná porucha sťažila život a tak majú problém integrovať sa do spoločnosti, nájsť si prácu alebo pokračovať v štúdiu. Prevádzka strediska je možná vďaka spolupodieľaniu sa Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Každý vie, aké je dôležité zdravie. Klienti trpiaci duševnými poruchami pravidelne navštevujú psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu im poskytujeme my v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. Ochorenie a lieky, ktoré musia pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, čo sa negatívne odráža na ich telesnej hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie pocit nespokojnosti so sebou, pocit menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto situáciu však sami nevedia riešiť. Preto sme sa Radosť zapojila do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt „Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii, ktorý bol úspešne schválený. Jeho cieľom je prostredníctvom pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie telesného a duševného zdravia klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie vzájomných vzťahov, zameranie mysle klientov iným smerom ako na svoje problémy a ochorenie a pod.

Od januára až do konca mája sme absolvovali spolu 34 cvičebných hodín v stredisku JERAN. Cvičenie prebiehalo pod odborným vedením troch skvelých cvičiteliek. Nakoľko kondícia našich klientov bola nízka, začínalo sa rôznymi uvoľňovacími a naťahovacími cvičeniami. Neskôr sme prešli na skákanie na trampolínach, ktoré bolo zábavné, no nášmu telu dávalo riadne zabrať. Aby sme sa uchránili pred poriadnou bolesťou svalov na druhý deň, cvičenie sa končilo relaxáciou na príjemnú hudbu, ktorá nám pomohla uvoľniť svaly, ale aj psychiku.


viac...

Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21. storočí (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť sa zúčastnilo Medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov pracujúcich v psychiatrii a XVII. Celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Okrem slovenských odborníkov prednášali aj hostia z ďalekej Indie, Anglicka, Poľska, Maďarska, Čiech.

Svoje praktické skúsenosti z rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré sme vytvorili vďaka spolupodieľaniu KSK na financovaní zariadenia, sme aktívne prezentovali v príspevku na tému Sociálna rehabilitácia v praxi. Autorkou je riaditeľka zariadenia Mgr. Drahoslava Kleinová. Na téme spolupracovala aj mladá generácia sociálnych pracovníkov Mgr. Mária Kusztvánová a PhDr. Miroslava Tóthová.

Po prezentácii sme uviedli videozáznam z koncertu pre dôchodcov v DSS na Skladnej ulici v Košiciach. Orchester tvoria klienti Rehabilitačného strediska Radosť v obsadení gitara, zobcová flauta, hoboj a ich rodinní príslušníci fagot a klavír. Úspech a radosť bola teda dvakrát – pre dôchodcov a aj všetkých účastníkov konferencie. V priebehu stretnutia okrem iných odzneli aj príspevky zamerané na oblasť psychiatrického ošetrovateľstva, preventívnych programov pre zlepšovanie informovanosti o duševnom zdraví, predstavenie alternatívnych programov v súvislosti so starostlivosťou o ľudí s duševnými poruchami a príklady z rozvoja komunitnej psychiatrie zo zahraničia.

Slovo odborníka: V zhode s bio-psycho–sociálnym modelom chápania chorobných stavov, kladie moderná psychiatria dôraz nielen na biologické, ale aj psychoterapeutické, socioterapeutické metódy v prístupe k chorým a integruje ich v novom trende rozvoja komunitnej psychiatrie. V tomto našom snažení by sme však neuspeli, ak by sme sa nemohli oprieť o našich partnerov v dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a to rodičovské a pacientske organizácie, ktoré sú výrazným obohatením a veľkým prínosom o zlepšenie kvality života našich pacientov a ich rodín. Preto verím, že táto medzisektorová spolupráca sa bude plodne rozvíjať i naďalej (primárka MUDr. Eva Pálová, PhD. – psychiatrické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice).

Autor/zdroj: Mgr. Mária Kusztvánová
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 09.12.2015 06:00
Upravené: 06.11.2017 10:53


viac...

S ,,Radosťou“ je príjemné pracovať aj tancovať (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Už tretí rok organizuje výmenník Wuppertálska projekt s názvom ,,Herbár Dulenka“. Pre klientov Združenia príbuzných a priateľov ,,Radosť“, Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami Radosť to bol o to významnejší ročník, že sa stali jeho súčasťou a zapojili sa do projektu spolu so Základnou školou na Janigovej ulici č. 2.

Hlavná myšlienka trojmesačného projektu sa niesla v duchu spolupráce zdravých detí a handicapovaných ľudí. Výsledkom programu bolo vytvorenie herbárov, ktoré kreslili a popisovali členovia RS Radosť spolu so študentmi. Čerešničkou projektu sa stala záverečná oslava, konajúca sa na počesť úspešného ukončenia. Súčasťou tejto neopakovateľnej slávnosti bolo vystúpenie klientov ZPP Radosť sprevádzané spevom, tancom a zábavou.

Počúvanie hudby priamo na koncertoch je jeden zo spôsobov muzikoterapie. Tento druh liečby pozitívne vplýva na psychickú pohodu človeka, zlepšuje spánok a priaznivo pôsobí na správnu frekvenciu tepu srdca. Preto klienti Združenia príbuzných a priateľov ,,Radosť“, Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami využili možnosť navštíviť koncerty Štátnej filharmónie v Košiciach dňa 23.3.2017, kedy si pod taktovou šéfdirigenta Zbyňka Müllera vypočuli Komornú symfóniu od Jozefa Grešáka, Fantáziu na maďarské ľudové piesne pre klavír a orchester, symfonickú báseň „Les Preludes“ od Franza Liszta ako aj symfóniu „La Reine“ od Josepha Haydna. Dňa 30. 3. 2017 si zaspomínali na dávne časy klasicizmu v podaní Beethovenovej 7. a 5. symfónie, nazývanej aj „Osudová“, Mózratovej 40. symfónie, či pokojné tóny Julesa Masseneta a jeho Metitation from Thaise. Spomienky do minulosti zakončili svieže tóny skladby Carmina Burana od Carla Orffa. Hranie na hudobný nástroj, spievanie i tancovanie dokáže pomôcť pri uvoľnení emócii, aktuálnych pocitov a myšlienok, ktoré sa nedajú vyjadriť slovami.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 12.04.2017 08:59
Upravené: 10.05.2017 15:30


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)