NAJSTRAŠNEJŠIE SLOVENSKÉ STRAŠIDLÁ-výstava (Uverejnené dňa 07 Jún 2018)

Keďže sa všetci niekedy radi bojíme a máme pochopenie pre tajomstvá a rôzne divy sveta, nenechali sme si ujsť ani  interaktívnu výstavu „Najstrašnejších slovenských strašidiel“,  ktorá sa konala v priestoroch Kulturparku. Strašidelná téma je totiž cestou k poznávaniu tradičnej kultúry vlastného národa a objavovaniu jej morálneho odkazu. Jej autori sa inšpirovali knihou známej etnologičky, lovkyne záhad, tradícií a zvykov Katarínou Nádaskou, ktorá pozná všetky tradičné slovenské strašidlá, od čertov cez škriatkov až po ježibaby a bosorky. Hneď na začiatku nás privítal malý zelený mužíček s dlhými vlasmi a fúzmi Vodník.   Dušičky  utopencov  si ukrýval v krásnych červených nádobách, na ktorých svietili ich mená. Dobrovoľníci, ktorí mali dostatok odvahy, sa mohli pootáčať v mlynskom kolese, ktorého bol Vodník pánom, a do ktorého keď vojdeš, : Beda Ti“.. Chlapcov zvádzala vnadná Víla, ktorá podľa legendy svojou krásou omráčila mladých mužov, schmatla ich do svojich rúk a už ich nepustila.  Dozvedeli sme sa niečo o čarodejniciach a ich vonných lektvároch a bylinkách, ktoré pomáhali začarovávať , či prinavrátiť lásku zaľúbeným dievčatám, vedeli dopomôcť ľuďom k dobrej úrode, či naopak pokaziť čo sa dá a zakliať každú chyžu.Prečítali sme si legendu o škaredom čiernom kurčati Zmokovi, ktorú si istý muž doniesol jedného dňa domov ešte vo vajíčku. Čo sa však z neho vykľulo, nikto nečakal. Zmok prinášal podľa starých povier do domácností smolu a nešťastie a kým gazdoval v ich dome, radosť ich obchádzala.  Vyľakala nás tmavá miestnosť plná netopierov a vyskúšali sme posteľ, nad ktorou visela mátoha, ktorá vraj kradne sny. Pani kurátorka nás previedla temnými chodbami, ktorými sa ozýval krik bludných duší a škrekot nadprirodzených bytostí. Uviedla nás do tajomstiev starých povier, legiend a mýtov. Oboznámila nás s popisom rôznych strašidelných postavičiek a s oblasťami ich výskytu, v ktorých si slovenskí ľudia kedysi  vytvárali príbehy a prikrášľovali si svoj niekedy ťažký život.

Dozvedeli sme sa čo-to o našich tradičných ľudových strašidlách, ktoré síce poznáme z bežného rozprávania, ale málokedy vieme presne aká legenda sa k nim viaže. Boli sme veľmi radi, že sme mohli záver pracovného týždňa stráviť v príjemnom prostredí, ktoré dýchalo takou zaujímavou a mystickou ľudovou tvorbou.

Košice, 18.5.2018


viac...

Vďaka ČSOB nadácii “Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícií” (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Združenie príbuzných a priateľov “Radosť” sa v snahe pomôcť klientom trpiacim duševnými chorobami zapojilo do výzvy ČSOB nadácie. Vďaka jej podpore klienti absolvovali 34 cvičebných hodín a rekondičný pobyt, ktorý im pomohol vytvoriť si pozitívnejší vzťah k pohybu a zlepšiť telesné a duševné zdravie.

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ poskytuje sociálnu službu v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnými poruchami na Bauerovej č. 1 Košice. Pomáha ľuďom ktorým duševná porucha sťažila život a tak majú problém integrovať sa do spoločnosti, nájsť si prácu alebo pokračovať v štúdiu. Prevádzka strediska je možná vďaka spolupodieľaniu sa Košického samosprávneho kraja na financovaní zariadenia.

Každý vie, aké je dôležité zdravie. Klienti trpiaci duševnými poruchami pravidelne navštevujú psychológov a psychiatrov, sociálnu podporu a sociálnu rehabilitáciu im poskytujeme my v rehabilitačnom stredisku, no u niektorých telesná stránka chradne. Ochorenie a lieky, ktoré musia pravidelne brať spôsobujú určitý útlm, zvýšenú chuť do jedla, čo sa negatívne odráža na ich telesnej hmotnosti a odzrkadľuje na ich postave. To zasa nesie pocit nespokojnosti so sebou, pocit menejcennosti až dokonca hanby, za to ako vyzerajú. Túto situáciu však sami nevedia riešiť. Preto sme sa Radosť zapojila do Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie a napísali sme projekt „Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii, ktorý bol úspešne schválený. Jeho cieľom je prostredníctvom pravidelného cvičenia dosiahnuť zlepšenie telesného a duševného zdravia klientov, zvýšenie kondície, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, ale aj utuženie vzájomných vzťahov, zameranie mysle klientov iným smerom ako na svoje problémy a ochorenie a pod.

Od januára až do konca mája sme absolvovali spolu 34 cvičebných hodín v stredisku JERAN. Cvičenie prebiehalo pod odborným vedením troch skvelých cvičiteliek. Nakoľko kondícia našich klientov bola nízka, začínalo sa rôznymi uvoľňovacími a naťahovacími cvičeniami. Neskôr sme prešli na skákanie na trampolínach, ktoré bolo zábavné, no nášmu telu dávalo riadne zabrať. Aby sme sa uchránili pred poriadnou bolesťou svalov na druhý deň, cvičenie sa končilo relaxáciou na príjemnú hudbu, ktorá nám pomohla uvoľniť svaly, ale aj psychiku.


viac...

Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21. storočí (Uverejnené dňa 15 Máj 2018)

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť sa zúčastnilo Medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov pracujúcich v psychiatrii a XVII. Celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Okrem slovenských odborníkov prednášali aj hostia z ďalekej Indie, Anglicka, Poľska, Maďarska, Čiech.

Svoje praktické skúsenosti z rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“, ktoré sme vytvorili vďaka spolupodieľaniu KSK na financovaní zariadenia, sme aktívne prezentovali v príspevku na tému Sociálna rehabilitácia v praxi. Autorkou je riaditeľka zariadenia Mgr. Drahoslava Kleinová. Na téme spolupracovala aj mladá generácia sociálnych pracovníkov Mgr. Mária Kusztvánová a PhDr. Miroslava Tóthová.

Po prezentácii sme uviedli videozáznam z koncertu pre dôchodcov v DSS na Skladnej ulici v Košiciach. Orchester tvoria klienti Rehabilitačného strediska Radosť v obsadení gitara, zobcová flauta, hoboj a ich rodinní príslušníci fagot a klavír. Úspech a radosť bola teda dvakrát – pre dôchodcov a aj všetkých účastníkov konferencie. V priebehu stretnutia okrem iných odzneli aj príspevky zamerané na oblasť psychiatrického ošetrovateľstva, preventívnych programov pre zlepšovanie informovanosti o duševnom zdraví, predstavenie alternatívnych programov v súvislosti so starostlivosťou o ľudí s duševnými poruchami a príklady z rozvoja komunitnej psychiatrie zo zahraničia.

Slovo odborníka: V zhode s bio-psycho–sociálnym modelom chápania chorobných stavov, kladie moderná psychiatria dôraz nielen na biologické, ale aj psychoterapeutické, socioterapeutické metódy v prístupe k chorým a integruje ich v novom trende rozvoja komunitnej psychiatrie. V tomto našom snažení by sme však neuspeli, ak by sme sa nemohli oprieť o našich partnerov v dlhodobej starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou, a to rodičovské a pacientske organizácie, ktoré sú výrazným obohatením a veľkým prínosom o zlepšenie kvality života našich pacientov a ich rodín. Preto verím, že táto medzisektorová spolupráca sa bude plodne rozvíjať i naďalej (primárka MUDr. Eva Pálová, PhD. – psychiatrické oddelenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice).

Autor/zdroj: Mgr. Mária Kusztvánová
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 09.12.2015 06:00
Upravené: 06.11.2017 10:53


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)