Projekt Naše Mesto 2018 “Umenie spája” (Uverejnené dňa 13 Jún 2018)

Prostredníctvom grantu Nadácie Pontis „Naše Mesto“ sa aj v tomto roku podarilo zrealizovať veľmi pekný projekt pod názvom „Umenie spája“. Ako prezrádza samotný názov, projekt bol zameraný na realizáciu výtvarnej aktivity- skupinovej maľby dobrovoľníkov s klientmi. Jeho zámerom bola spoločná výtvarná aktivita, prostredníctvom ktorej je možné vyjadrenie vnútorných pocitov, cibrenie kreativity a tvorivosti a zároveň odbúravanie predsudkov medzi verejnosťou a marginalizovanou skupinou a podpora vzájomných vzťahov.Na začiatku nášho spoločného diela sme medzi sebou privítali dobrovoľníkov firmy T.systems, ktorí sa odhodlali vymeniť svoju bežnú pracovnú náplň za maľovanie a zdieľanie spoločného času s nami. Oboznámili sme dobrovoľníkov s predstavou priebehu nášho projektu, zvolili sme si nosnú tému spoločnej maľby, vytvorili sme spoločné skupinky.

Každá zo skupiniek si samostatne dotvorila a navrhla svoju predstavu, ktorá sa nakoniec prepojila do tematického celku všetkých skupín. Motívom spoločného diela, ktorý navrhli dobrovoľníci, bola ich potreba kompenzácie jednotvárnej a monotónnej práce s počítačom pobytom v prírode, medzi stromami a kvetmi. V priebehu spoločnej práce dobrovoľníci aj klienti spolu komunikovali, vzájomne zdieľali svoje nápady a tvorivú múzu a naplno prejavili kreativitu.

V závere sme si prostredníctvom zvolených „hovorcov“ zhodnotili celkový priebeh našej práce, zhodli sme sa na tom, že od začiatku až do konca vládla v našom ateliéri príjemná atmosféra a dobrá nálada, čo nám výrazne pomáhalo motivovať sa v maľovaní. Spoznali sme navzájom svoje myšlienky, nápady, a rôznorodé potreby, ktoré sme pretavili do celkového výsledku výtvarnej činnosti.Cieľ projektu sa nám podarilo naplniť, vzájomné pocity a emócie sa zobrazili v tomto spoločnom diele. Názov nášho projektu „Umenie spája“ naozaj vystihol realitu a nám sa podarilo prepojiť dva vzájomne diametrálne odlišné svety.

Košice, 8.júna 2018


viac...

Prednáška na tému “Drogy a závislosti” (Uverejnené dňa 13 Jún 2018)

Drogy a závislosť je téma, ktorá rezonuje v spoločnosti dlhodobo a nikto nie je od tejto  potenciálnej hrozby ochránený.   Aj z toho dôvodu sme medzi seba pozvali odborníka na túto tému- Petra Rempera z občianskeho združenia „Slovensko bez drog“, ktoré realizuje prevenčné aktivity -prednášky na túto tému. S rôznymi formami závislosti, a nemusí ísť len o závislosť na drogách máme skúsenosti aj my. Či už sprostredkovane- prostredníctvom kamarátov, či rodinných príbuzných, alebo aj priamo na vlastnej koži. Veď kto z nás  už aspoň raz nezažil pocit neodolateľnej  túžby po čokoláde, pre ktorú by sme spravili čokoľvek? Dozvedeli sme sa, že závislosť môže byť aj nelátková- medzi ktorú patrí napríklad aj závislosť na internete, počítačových hrách, alebo čomkoľvek inom. Povedali sme si niečo o dôvodoch vzniku rôznych závislostí. Rozobrali sme si stupnicu emócií, a určili sme na ktorej sa aktuálne nachádzame a ktorá z nich má najbližšie k siahnutiu po droge. Vysvetlili sme si a zároveň sa zhodli na tom, že je v živote dôležité na sebe pracovať a mať stále pozitívne naladenie, tešiť sa z maličkostí. A ak nás aj občas prepadne horšia nálada, alebo bezdôvodný smútok, či depresia, prv než siahneme po tabletke by sme mali vyskúšať iné „lieky“, ktoré tiež môžu tento problém vyriešiť. Napríklad zavolať dobrému kamarátovi, prejsť sa do prírody, alebo si zašportovať, prebehnúť sa so psíkom, alebo na bicykli, a podobne. V jesenných mesiacoch, kedy už nemáme dostatok slnka a svetla je veľmi vhodné prečítať si príjemnú knižku, dať si obľúbený nápoj, či písať si denník. Na svete predsa máme veľa dôvodov na radosť, niekedy stačí len nehľadieť len do svojho vnútra, ale poobzerať sa po okolí.

Košice, 6.6.2018


viac...

Výstava “Vlnenie” (Uverejnené dňa 07 Jún 2018)

Keďže máme všetci radi krásne veci a šikovné ruky a radi sa inšpirujeme aj tvorbou iných, rozhodli sme sa že piatkové popoludnie strávime na výstave so zaujímavým a tajuplným názvom „Vlnenie“, ktorá bola prezentovaná v Ústredí ľudovej umeleckej tvorby. Neboli to nijaké vlny v mori, v hlavnej úlohe sa nám predstavila vlna ako unikátny materiál, ktorá má praktické aj estetické využitie.

Už len samotné priestory výstavy na nás pôsobili veľmi príjemne s nádychom kreativity našej ľudovej tvorby. Zaujali nás interiérové doplnky, či rôzne odevy, ktoré boli vyrobené z jediného prírodného materiálu a to z vlny. Ovčia vlna je prírodný, ekologický a veľmi nedocenení materiál, ktorý je svojimi vlastnosťami veľmi vďačný a na ktorý v dnešnej modernej dobe trošku zabúdame. Dievčatá obdivovali ručne spracovávané krásne kabátiky, čiapky a kabelky z vlny, ktoré neboli dizajnované len z módy starých čias, ale práve naopak, potešili aj dnešné oko módychtivej diváčky. Chlapci sa pozastavili nad rôznymi technikami spracovávania vlny, ako je napríklad gubárstvo, súkenníctvo, tkanie, vyšívanie, zápästková technika a plstenie, ktoré sa využívali pri spracovávaní vlny v minulosti, ako aj v súčasnosti.

Uvedomili sme si, že spracovávanie vlny a tvorba tak krásnych vecí, aké sme videli je veľmi náročná na čas a tvorivú schopnosť, čomu dnešná uponáhľaná moderná doba veľmi nepraje. Počas prezerania diel výtvarníkov a výrobcov na výstave sa však čas zastavil a my sme sa nechali uchvátiť tvorivou činnosťou a krásou výrobkov z vlny. Zhodnotili sme, že život v minulých časoch bol veľmi náročný, ale na druhej strane cibril tvorivosť a schopnosti ľudí, a zanechal nám krásny odkaz v podobe výtvarných diel a rôznych techník súvisiacich so spracovaním vlny, z ktorých mnohé sa používajú dodnes.

Košice, 11.5.2018


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)