Margarétafest Prešov 2018 (Uverejnené dňa 02 Júl 2018)

Naši milí kolegovia z OZ Barličky v Prešove si tento rok opäť dali záležať na tom, aby Margarétafest spĺňal všetky atribúty príjemného letného festivalu. Práve preto sme si túto príležitosť nenechali ujsť a s „Radosťou“ sme sa na ňom zúčastnili. Zelený areál parku ožil hudbou, tancom, spevom, dobrou náladou a atmosféru dopĺňalo teplé júnové slniečko.

Program festivalu bol ako vždy plný zaujímavých a rôznorodých, dokonca medzinárodných vystúpení, z ktorých vyžarovala pozitívna energia a chuť do života. S nadšením sme sledovali výkony vystupujúcich, ktorí to v živote nemajú najľahšie, avšak dokážu sa s humorom postaviť na pódium a zabaviť nás všetkých. Ocenili sme ich odvahu, talent a s napätím sme čakali na chvíľu, kedy sa aj my zapojíme do tejto akcie a tiež ukážeme ostatným svoj program, prednosti a schopnosti.

To, čo sme si zaumienili, sa nám aj podarilo. Veríme, že  naše vystúpenie nebolo výnimkou a svojou troškou sme prispeli do umeleckého súdka celkovej dramatickej, hudobnej aj humornej tvorby, ktorá odrážala náš pohľad na svet cez optiku radosti a veselosti. Po našom  vystúpení sme si pochutnali na obede v záhrade parku a prešli sme sa v minizoo, aby sme pozdravili jej obyvateľov. Môžeme povedať, že sme znovu strávili jeden z veľmi zaujímavých a pekných dní a tiež sa môžeme pochváliť  aj svojou účasťou a priložením ruky ku  kreatívnej tvorbe tejto akcie.

Prešov, 21.6.2018


viac...

Projekt Naše Mesto 2018 “Umenie spája” (Uverejnené dňa 13 Jún 2018)

Prostredníctvom grantu Nadácie Pontis „Naše Mesto“ sa aj v tomto roku podarilo zrealizovať veľmi pekný projekt pod názvom „Umenie spája“. Ako prezrádza samotný názov, projekt bol zameraný na realizáciu výtvarnej aktivity- skupinovej maľby dobrovoľníkov s klientmi. Jeho zámerom bola spoločná výtvarná aktivita, prostredníctvom ktorej je možné vyjadrenie vnútorných pocitov, cibrenie kreativity a tvorivosti a zároveň odbúravanie predsudkov medzi verejnosťou a marginalizovanou skupinou a podpora vzájomných vzťahov.Na začiatku nášho spoločného diela sme medzi sebou privítali dobrovoľníkov firmy T.systems, ktorí sa odhodlali vymeniť svoju bežnú pracovnú náplň za maľovanie a zdieľanie spoločného času s nami. Oboznámili sme dobrovoľníkov s predstavou priebehu nášho projektu, zvolili sme si nosnú tému spoločnej maľby, vytvorili sme spoločné skupinky.

Každá zo skupiniek si samostatne dotvorila a navrhla svoju predstavu, ktorá sa nakoniec prepojila do tematického celku všetkých skupín. Motívom spoločného diela, ktorý navrhli dobrovoľníci, bola ich potreba kompenzácie jednotvárnej a monotónnej práce s počítačom pobytom v prírode, medzi stromami a kvetmi. V priebehu spoločnej práce dobrovoľníci aj klienti spolu komunikovali, vzájomne zdieľali svoje nápady a tvorivú múzu a naplno prejavili kreativitu.

V závere sme si prostredníctvom zvolených „hovorcov“ zhodnotili celkový priebeh našej práce, zhodli sme sa na tom, že od začiatku až do konca vládla v našom ateliéri príjemná atmosféra a dobrá nálada, čo nám výrazne pomáhalo motivovať sa v maľovaní. Spoznali sme navzájom svoje myšlienky, nápady, a rôznorodé potreby, ktoré sme pretavili do celkového výsledku výtvarnej činnosti.Cieľ projektu sa nám podarilo naplniť, vzájomné pocity a emócie sa zobrazili v tomto spoločnom diele. Názov nášho projektu „Umenie spája“ naozaj vystihol realitu a nám sa podarilo prepojiť dva vzájomne diametrálne odlišné svety.

Košice, 8.júna 2018


viac...

Prednáška na tému “Drogy a závislosti” (Uverejnené dňa 13 Jún 2018)

Drogy a závislosť je téma, ktorá rezonuje v spoločnosti dlhodobo a nikto nie je od tejto  potenciálnej hrozby ochránený.   Aj z toho dôvodu sme medzi seba pozvali odborníka na túto tému- Petra Rempera z občianskeho združenia „Slovensko bez drog“, ktoré realizuje prevenčné aktivity -prednášky na túto tému. S rôznymi formami závislosti, a nemusí ísť len o závislosť na drogách máme skúsenosti aj my. Či už sprostredkovane- prostredníctvom kamarátov, či rodinných príbuzných, alebo aj priamo na vlastnej koži. Veď kto z nás  už aspoň raz nezažil pocit neodolateľnej  túžby po čokoláde, pre ktorú by sme spravili čokoľvek? Dozvedeli sme sa, že závislosť môže byť aj nelátková- medzi ktorú patrí napríklad aj závislosť na internete, počítačových hrách, alebo čomkoľvek inom. Povedali sme si niečo o dôvodoch vzniku rôznych závislostí. Rozobrali sme si stupnicu emócií, a určili sme na ktorej sa aktuálne nachádzame a ktorá z nich má najbližšie k siahnutiu po droge. Vysvetlili sme si a zároveň sa zhodli na tom, že je v živote dôležité na sebe pracovať a mať stále pozitívne naladenie, tešiť sa z maličkostí. A ak nás aj občas prepadne horšia nálada, alebo bezdôvodný smútok, či depresia, prv než siahneme po tabletke by sme mali vyskúšať iné „lieky“, ktoré tiež môžu tento problém vyriešiť. Napríklad zavolať dobrému kamarátovi, prejsť sa do prírody, alebo si zašportovať, prebehnúť sa so psíkom, alebo na bicykli, a podobne. V jesenných mesiacoch, kedy už nemáme dostatok slnka a svetla je veľmi vhodné prečítať si príjemnú knižku, dať si obľúbený nápoj, či písať si denník. Na svete predsa máme veľa dôvodov na radosť, niekedy stačí len nehľadieť len do svojho vnútra, ale poobzerať sa po okolí.

Košice, 6.6.2018


viac...

Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk
Najlacnejšie slovenské domény už od 12,30 € od WebSupport.sk
IQ SERVIS, a.s. (rok 1998 - súčasnosť) | NOS (rok 1999) | Granty NPOA (rok 1998, 1999) | Štátna filharmónia Košice (rok 1997- súčasnosť) | Konzorcium Nadácie Ekopolis a ETP Slovensko (rok 2000)
Úrad Košického samosprávneho kraja (rok 2002 - súčasnosť) | Fitnes Marietta (rok 2006) | Magistrát mesta Košice (rok 2005, 2010)